Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки

Визначальним елементом створення будь-якої системи є її мета. Отже, очевидним є розгляд даного компоненту і при створенні системи забезпечення інформаційної безпеки України.

Мета функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки полягає:

1) в організації управління системою інформаційної безпеки через ефективне функціонування самої системи її забезпечення;

2) у створенні необхідних економічних і соціокультурних умов та правових і організаційних механізмів формування, розвитку і забезпечення ефективного використання національних інформаційних ресурсів в усіх сферах життя і діяльності громадянина, суспільства й держави.

Ефективність системи управління національними інформаційними ресурсами та їхнім захистом значною мірою визначає загальний рівень національної безпеки, а будь-які недоліки в структурі й функціонуванні системи управління цими процесами призводять До непоправних збитків суспільству й державі. Наприклад, відомо, що втрати економіки Німеччини від індустріального шпигунства перевищують 20 млрд євро на рік, втрата торгових і технічних секретів США (за неофіційними даними) обійшлась американським компаніям у 1992 році близько 100 млрд доларів.

Для досягнення поставленої мети на систему забезпечення інформаційної безпеки покладаються певні завдання.

Головним завданням системи забезпечення інформаційної безпеки України є створення умов для організації управління системою інформаційної безпеки.

До основних завдань системи забезпечення інформаційної безпеки відносять наступні:

– забезпечення інформаційної безпеки усіх складових елементів системи управління НБ;

– забезпечення інформаційно-аналітичного потенціалу країни;

– реалізація державної політики інформаційної безпеки в рамках реалізації політики національної безпеки;

– ведення активної розвідувальної, контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності з метою забезпечення інформаційної безпеки через здобуття необхідної інформації для відпрацювання стратегічних, тактичних і оперативних рішень у сфері управління інформаційною безпекою та вироблення механізмів їх реалізації;

– виявлення, попередження і припинення розвідувальної та іншої, спрямованої на нанесення шкоди інформаційній безпеці України, діяльності спеціальних служб, а також окремих осіб чи організацій;

– виявлення, попередження і припинення інформаційного тероризму та іншої діяльності, спрямованої на підрив функціонування системи управління НБ;

– моніторинг (спостереження, оцінка та прогноз) стану інформаційної безпеки у зв’язку із впливом загроз та небезпек як зсередини, так і ззовні системи управління НБ;

– протидія технічному проникненню до інформаційних систем об’єктів інформаційної безпеки з метою вчинення злочинів, проведення диверсійно-терористичної та розвідувальної діяльності;

– запобігання можливої протиправної та іншої негативної діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки зсередини системи їй на шкоду;

– забезпечення збереження державної таємниці;

– організація демократичного цивільного контролю за функціонуванням системи управління НБ тощо.

Відповідно до окресленої мети і завдань доцільно визначити функції системи забезпечення інформаційної безпеки України.

Під функціями системи забезпечення інформаційної безпеки розуміється здійснення суб’єктами системи забезпечення інформаційної безпеки України діяльності зі створення умов для оптимального управління системою інформаційної безпеки.

Зазначимо, що погляди щодо функцій даної системи різняться. Так, на думку Є. Кравця, серед основних функцій системи забезпечення інформаційної безпеки в умовах надзвичайної ситуації слід виділити: виявлення і прогнозування загроз життєво важливим інтересам об’єктів інформаційної безпеки, здійснення комплексу оперативних і довгострокових заходів для попередження та нейтралізації загроз; створення та підтримання напоготові сил і засобів забезпечення інформаційної безпеки; управління силами і засобами забезпечення інформаційної безпеки в умовах надзвичайної ситуації; здійснення системи заходів з відновлення нормального функціонування об’єктів інформаційної безпеки у регіонах, які потерпіли внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; участь в заходах, покликаних забезпечувати інформаційної безпеку за межами України відповідно до міжнародних договорів та угод, укладених або визнаних українською державою. Аналогічними за своїм змістом є пропоновані функції ВЮ. Богдановичем.

Отже, до основних функцій СЗІБ належать:

– розробка й прийняття політичних рішень, законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення системи управління національними інформаційними ресурсами та удосконалення механізмів реалізації правових норм чинного законодавства;

– визначення та здійснення повноважень системою управління НБ щодо оперативного управління (володіння, розпорядження, користування) державними інформаційними ресурсами;

– розробка та реалізація організаційних заходів і нормативно-методичного забезпечення відомчих і регіональних структур у сфері формування та використання інформаційних ресурсів за умови координації діяльності згаданих структур;

■ розробка і реалізація фінансово-економічних засад регулювання процесів формування та використання інформаційних ресурсів;

– здійснення державної реєстрації інформаційних ресурсів, забезпечення повноти створення первинних і похідних інформаційних ресурсів на засадах використання інформації, що виникає (створюється) у процесі діяльності об’єктів інформаційної безпеки;

– введення технологічно та методологічно єдиних засад формування інформаційних ресурсів за результатами діяльності структурних компонентів системи управління НБ (крім інформаційних ресурсів, що мають відомості, віднесені до державної таємниці та до іншої інформації з обмеженим доступом);

– забезпечення ефективного використання інформаційних ресурсів у діяльності об’єктів інформаційної безпеки;

А оптимізація державної політики інформатизації щодо забезпечення науково-технічних, виробничо-технологічних і організаційно-економічних умов створення та застосування інформаційних технологій, інших елементів інформаційної інфраструктури для формування, розвитку й ефективного використання інформаційних ресурсів і сприяння доступу об’єктів інформаційної безпеки до світових інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних систем;

– забезпечення функціонування ефективно діючої комплексної системи захисту інформаційних ресурсів системи управління НБ;

– забезпечення захисту системи управління НБ від хибної, спотвореної та недостовірної інформації;

– забезпечення розробки та застосування правових, організаційних і економічних механізмів стосовно форм та засобів обігу інформаційних ресурсів України (ринку інформації, інформаційних технологій, засобів обробки інформації та інформаційних послуг);

– регулювання інформаційного співробітництва, спрямованого на забезпечення рівноправного і взаємовигідного використання національних інформаційних ресурсів у процесі міжнародного обміну.

Здійснення єдиної державної політики наукової підтримки системи управління формуванням, розвитком і використанням національних інформаційних ресурсів;

– кадрове забезпечення функціонування системи управління НБ національними інформаційними ресурсами;

– організаційно-управлінське та адміністративно-правове забезпечення функціонування системи управління НБ;

– інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері управління інформаційними ресурсами;

– контроль за встановленим порядком і правилами формування, розвитку і використання інформаційних ресурсів;

– нагляд за додержанням законодавства у сфері формування, розвитку, використання інформаційних ресурсів та здійснення правосуддя у сфері суспільних інформаційних відносин.

У межах окреслених цілей завдань та функцій постає необхідність в окресленні методів і структури системи забезпечення інформаційної безпеки України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки