Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.10. У сфері безпеки державного кордону

Необхідний рівень безпеки у прикордонній сфері є не тільки атрибутом державності, а й важливим фактором у добросусідських відносинах з іноземними державами, внеском у загальноєвропейську систему безпеки. Саме тому, прикордонна сфера має розглядатися як самостійна складова національної безпеки.

До основних загроз у сфері прикордонної безпеки можна віднести наступні:

– посягання на недоторканність державного кордону та територіальну цілісність країни;

– незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону;

– наявні та потенційні територіальні вимоги до України з боку іноземних держав;

– етнічна автономізація окремих прикордонних районів України;

– воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в сусідніх державах;

– неадекватність можливостей органів охорони державного кордону, митних та інших органів, які здійснюють контроль ва кордові, характеру і ступеню загроз, що виникають, та невідповідність дій щодо їх локалізації.

Відповідно до основних заходів по забезпеченню національної безпеки в прикордонній сфері належать:

– сприяння компетентним державним органам у забезпеченні надійного захисту й охорони державного кордону України, територіальної цілісності та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні;

– участь у завершенні процесів делімітації та демаркації кордонів;

– проведення комплексних заходів щодо запобігання висуненню до України територіальних вимог з боку сусідніх держав, ефективного і вичерпного вирішення (деескалації) прикордонних інцидентів та конфліктів;

* розвиток регіональних економічних, гуманітарних та етнічних зв’язків із суміжними державами;

– участь в удосконаленні законодавства України в галузі прикордонного, митного, інших видів контролю на державному кордоні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;

■ створення надійної системи соціального захисту осіб, які здійснюють сприяння компетентним державним органам щодо реалізації прикордонної та міграційної політики.

3.11. Міжнародне співробітництво недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України

Міжнародне співробітництво недержавної системи забезпечення національної безпеки України – невід’ємна складова політичного, воєнного, економічного, культурного та інших видів взаємодії країн, які входять до світового співтовариства. Таке співробітництво має сприяти підвищенню рівня забезпечення міжнародної безпеки, як важливого чинника національної безпеки України.

Особливість міжнародного співробітництва недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України полягає у тому, що воно здійснюється в умовах загострення міжнародної конкуренції за володіння найдосконалішими засобами і системами безпеки, за домінування на ринках збуту, в умовах продовження намагань створення структури міжнародних відносин, заснованої на однобічних рішеннях ключових проблем світової політики, протидії закріпленню ролі України як одного з впливових центрів постбіполярного світу, посилення технологічного відриву розвинених країн світу і нарощування можливостей для створення нових видів зброї. Усе це може призвести до нового етапу розгортання гонки озброєнь передусім в інформаційній сфері, нарощування загрози агентурного і оперативно-технічного проникнення в Україну іноземних розвідок, у тому числі із використанням глобальної інфраструктури.

Основними напрямами міжнародного співробітництва недержавної системи забезпечення національної безпеки України у сфері управління національною безпекою е:

* заборона розроблення, розповсюдження і застосування інформаційної зброї, радіоелектронної, психотропної та психотропної зброї;

– забезпечення безпеки міжнародного обміну, у тому числі збереженню інформації про ц передачу по національних телекомунікаційних каналах і каналах зв’язку;

– координація діяльності недержавних структур, що надають послуги в сфері забезпечення безпеки.

При здійсненні міжнародного співробітництва недержавною системою забезпечення національної безпеки України особлива увага має приділятися проблемам взаємодії недержавних структур безпеки країн-учасниць ГУАМ, Співдружності Незалежних Держав.

Для здійснення цього співробітництва по зазначених основних напрямах необхідно забезпечити активну участь недержавної системи забезпечення національної безпеки України в усіх міжнародних організаціях, які здійснюють цю діяльність у сфері національної безпеки, у тому числі у сфері стандартизації і сертифікації засобів і систем безпеки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.10. У сфері безпеки державного кордону