Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.1. Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки

3.1. Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки

Інтегруючи вищевикладені положення спробуємо екстраполювати концептуальні положення щодо бенчмаркінгу стосовно конкретної сфери життєдіяльності. Відтак, йтиметься про бенчмаркінг безпеки. Зважаючи на абсолютне новаторство розглядуваного аспекту, одразу ж зауважимо на можливі недоліки та неточності окремих положень. Скоріш за все їх розглядати як гіпотезу, певний варіант, втім важливий і необхідний для подальших розробок.

Звичайно постає логічне запитання, а чому бенчмаркінг безпеки, що саме бенчмаркінг може дати безпеці або навпаки? Щоб відповісти на це запитання зробимо спробу, визначити саме поняття “бенчмаркінг безпеки”. Це ми робимо з тією метою, щоб оперувати точною термінологією, і розглядати явища, спираючись на той зміст, який міститься у терміні. Останній, у свою чергу, віддзеркалює наше бачення, змістовний бік того чи іншого процесу. Як казав свого часу Гельвецій: “Визначившись у поняттях, людство позбудеться половини своїх проблем”.

Бенчмаркінг безпеки – збір, аналіз оцінка інформації про діяльність найкращих підприємств в галузі забезпечення безпеки, а також про методи управління, що ними використовуються.

Мета бенчмаркінгу безпеки – підвищення ефективності власної діяльності і завоювання переваг у конкурентній боротьбі. Зокрема, невикористання бенчмаркінгу українськими фірмами, що пропонують свої послуги на ринку безпеки, має прямий наслідок: в Україні нині не існує жодної структури недержавної форми власності, яка б могла забезпечити безпеку об’єкта по усіх напрямках на однаково високому рівні, і при цьому зберігати рівень загальної безпеки на високому рівні.

Бенчмаркінг безпеки дозволяє швидко і з малими витратами виявити проблемні ситуації в алгоритмах забезпечення безпеки, починаючи від оцінки можливостей і потреб самого клієнта у забезпеченні безпеки, закінчуючи кінцевим результатом, тобто обумовленим рівнем безпеки як наслідком вжитих заходів.

Бенчмаркінг безпеки допомагає керівнику підприємства в галузі безпеки, в якому виникли проблеми з витратами та якістю забезпечення безпеки. Саме тут бенчмаркінг виступає лакмусовим папірцем, який відлунює проблеми в роботі та конкретизує їх. Саме відсутність бенчмаркінгу безпеки спричинила розпад одного із засновників недержавного забезпечення безпеки – фірми “Сакура”, яка перебувала під керівництвом О. Дічека, а зараз поглинена концерном АРГ.

Проблема керівництва даної компанії полягала у тому, що вони недооцінювали здатність бенчмаркінгу безпеки як постійно здійснюваного процесу, який має бути спрямовано не тільки на відповідність конкуренції, а й на перемогу над нею. У даному випадку бенчмаркінг безпеки має розглядатися як процес, що створює не лише новий товар (у нашому випадку обумовлений рівень безпеки об’єкта), а й просуває його на ринок. Доволі успішною у даному напрямі можна назвати роботу української компанії “Епос”, яка посіла чільне місце у сфері забезпечення інформаційної безпеки, більше того, постійно вдосконалює власні напрацювання і рівень, що дає змогу їй впродовж тривалого часу утримувати пальму першості як беззаперечного лідера у цій сфері.

У даному випадку слід розуміти, що головним мірилом бенчмаркінгу є об’єкт. Саме його незадоволені потреби та інтереси у безпеці мають стимулювати компанії до підвищення ефективності їх функціонування. Причому увага має приділятися не лише самому результату, а й процесу.

З огляду на це, бенчмаркінг безпеки – планомірне вивчення кращої практики конкурентів і лідируючих компаній, порівняння власного процесу забезпечення безпеки з еталонними зразками з метою впровадження кращих методів у власну діяльність.

Таким чином, ми виділяємо наступні складові бенчмаркінгу без* пеки:

– систематичний моніторинг (спостереження, оцінка і прогноз) кращої практики забезпечення безпеки;

– систематичне навчання на кращих прикладах забезпечення безпеки;

– адаптація отриманого досвіду до власної специфіки забезпечення безпеки;

– застосування отриманого досвіду у власну діяльність;

– оцінка процесу та результату застосування ефективних технологій у власній діяльності;

– вироблення стратегії подальшого бенчмаркінгу безпеки. Дійсною і реальною причиною проведення бенчмаркінгу безпеки і передусім початком проведення досліджень саме у цій сфері, є прагнення компаній до досягнення конкурентноздатності. Бенчмаркінг безпеки є дієвим процесом, що дозволяє перетворити неефективну діяльність в ефективну та прибуткову. Так, прикладом, нині, окрім Києва, відсутні компанії, які займаються підготовкою водіїв-тілоохоронців. Можна назвати лише фірму Альфа-Щит, а також Академію водійської майстерності, які навчають контраварійному водінню. Втім послуги щодо надання послуг водіїв-тілоохоронців пропонують багато компаній. Звичайно, це ще раз доводить, що бенчмаркінг безпеки є не лише новою науковою дисципліною, а й взагалі новим напрямом на практиці.

До предмету бенчмаркінгу безпеки належать процеси забезпечення безпеки.

Об’єктом бенчмаркінгу безпеки є компанія-конкурент, яка більш ефективно забезпечує безпеку або в цілому, або у певній сфері життєдіяльності, що обумовлено або кращими результатами, або застосуванням кращих методів забезпечення безпеки.

Суб’єктом бенчмаркінгу безпеки виступає компанія, яка вбачає необхідність у підвищенні ефективності процесів забезпечення безпеки через застосування бенчмаркінгу.

Звичайно, що голови багатьох компаній прагнуть мислити, виходячи виключно з критеріїв ефективності. Керівникам потрібен результат – велика кількість клієнтів. Відтак, якщо у компанії конкурента кількість є більшою, вони воліють знати, що є контрольною точкою, при цьому подеколи втрачають процес, який визначає досягнення цієї контрольної точки. Отже, професіонали мають усвідомити, що при проведенні бенчмаркінгу найбільший результат забезпечує зосередження на процесах забезпечення безпеки та їх удосконаленні. За іншого випадку керівники служб безпеки блукатимуть манівцями, а їх діяльність буде більш схожою на танці сліпих на мінному полі. У більш загальному плані, і ми вже окреслили з цього приводу власне бачення, при проведенні бенчмаркінгу безпеки керівник має послуговуватись процесно-орієнтовним, а не проблемно-орієнтовним підходом.

Ми дотримуємося позиції, відповідно до якої компанії, що надають послуги із забезпечення безпеки, особливо в недержавному секторі, втратили зв’язок з основними бізнес-процесами (у даному випадку забезпечення безпеки є бізнес процесом, оскільки для суб’єкта забезпечення безпеки це є процесом, який приносить прибуток). У кампанії важко знайти спеціалістів, які б могли надати опис важливого для компанії процесу. В усіх процесах можна виділити параметри входу, етапи процесу, параметри виходу, зворотний зв’язок і результат. Причому такий підхід є не новим, вів вже давно використовуються у класичній теорії соціального управління.

За даної схеми параметри входу – потреба (інтерес) об’єкта у забезпеченні безпеки; етапи процесу – сама діяльність, спрямована на забезпечення обумовленого договором рівня безпеки; пара метри виходу – гарантований результат (обумовлений договором рівень безпеки об’єкта), критерій результатів – процент повторних замовлень даного клієнта, а також звернень за даним видом послуг інших клієнтів за його рекомендацією.

Отже предметом бенчмаркінга безпеки (БМБ) є процес і результат забезпечення безпеки однією компанією, а також процес і результат використання отриманої інформації на користь власної організації. БМБ не можна обмежувати лише контрольною точкою, лишаючи поза увагою сам контекст і умови та чинники її досягнення, що умовно називають процесом. Водночас хотіли акцентувати увагу і на тій обставиш, що обмежувати БМ лише вивченням самого процесу без розроблення методології застосування результатів успіху для власної компанії і вивчення результатів цього застосування є не повним. За таких умов порушується зворотний зв’язок, за допомогою якого і можна оцінити результат та ецЬек-тивність впровадження успішного процесу і результат в діяльність іншої організації. На жаль, в Україні, дана теза ще не знайшла широко розуміння І розповсюдження, тому що здебільшого для забезпечення безпеки звертаються або до правоохоронців (чинних або колишніх), або, і це у кращому випадку, до своїх знайомих, котрі працюють на ривку безпеки. Так само, як і компанії, що працюють на даному ринку, не дуже часто використовують механізм зворотного зв’язку для підвищення ефективності власної діяльності, що напевно і в однією з причин певної недовіри пересічних громадян до недержавних компаній, що надають послуги у сфері безпеки.

Здебільшого, якщо проаналізувати діяльність нині існуючих компаній у даній сфері, то можна дійти цікавого висновку: усі вони рекламують результати, жоден не каже про підвищення ефективності процесу. Так, прикладом можна почути: про зменшення часу для приїзду чергової машини на об’єкт, що охороняється; про зменшення кількості часу на відстріл 8 патронів; збільшення кількості об’єктів, що охороняються, збільшення осіб, що у минулому працювали у правоохоронних органах тощо. Таким чином, нам демонструють колишній результат, а не сьогоднішній. Нам демонструють порівняння результатів (кращих контрольних точок), замість того, щоб продемонструвати порівняння процесів. У цьому, на наше глибоке переконання, і криється проблема у сучасному

Бізнесі в сфері безпеки.

Прикладом, у Москві є розробленою і успішно діє програма

Щодо відео спостереження за вулицями та місцями найбільшого скупчення людей. Причому за допомогою спеціально розробленої програми увесь відеоматеріал обробляється комп’ютером і в разі знаходження небезпечних, або таких що становлять загрозу, об’єктів на екрані оператора видається сигнал – йому лишається на власні очі подивитись на екран і в разі ідентифікації небезпеки повідомити міліцію. Втім дана практика нашим компаніями не вивчається. Взагалі недержавний сектор безпеки є нині несформованим, і таким що має багатющий потенціал для свого розвитку, причому спираючись на здобутки не лише емпіричні, а й наукові.

Маємо відстежувати процеси, які передували успіху, складовим компонентом яких є методи.

Однією з головних цілей бенчмаркінгу безпеки є забезпечення можливості моніторингу адаптації та втілення кращих результатів до власної сфери діяльності, левову частку увагу приділяючи процесам, а не контрольним точкам.

Завданнями бенчмаркінгу безпеки виступають. 1. Проаналізувати діяльність. Компанії, що здійснюють БМБ, мають оцінити слабкі та сильні сторони існуючих процесів забезпечення безпеки, проаналізувати критично важливі складові затрат, врахувати претензії та потреби клієнтів у безпеці, виділити сфери діяльності, які мають бути вдосконалені і в яких необхідно зменшити час циклу, віднайти способи зменшити кількість помилок І недоліків або зменшити обіг активів.

2. Знати конкурентів і лідерів в певній галузі безпеки. Компанії, що здійснюють бенчмаркінг, мають вияснити, хто є кращим з кращих. Насамперед, це залежить від вміння та можливості керівника тієї чи іншої компанії визнати себе у чомусь недосконалим, а відтак виявити бажання перейняти досвід інших. Яскравим прикладом тому, є компанія Майстер Сек’юріті, президент якої читає лекції у одному з навчальних закладів, і на своїх заняттях наводить приклади позитивної роботи лише своєї фірми, водночас, критикуючи решту інших компаній, що надають послуги в сфері безпеки. Це підкреслює необхідність удосконалення підходів щодо ідентифікації конкурентів, а також здатності усвідомлювати та переймати позитивний та кращий досвід інших. Керівник, який вважає діяльність свої фірми досконалою є утопістом, а незастосування методів бенчмаркінгу може призвести до розпаду і банкрутства не лише даної компанії, а й іміджу її керівника.

3. Підключити до процесу забезпечення безпеки кращих з кращих. Компанії, що зацікавлені у проведенні бенчмаркінгу, мають вчитися у лідерів, визначити точку, в якій вони перебувають і подальший напрям, дізнатися, якими є найкращі методи компаній – лідерів, визначити їх способи підвищення ефективності і перейняти такі. Саме тому для забезпечення безпеки мають залучатися найкращі, а не лише ті, хто проходив службу в правоохоронних органах.

4. Досягнути переваги. Компанії, які застосували бенчмаркінг, мають спромогтися досягти результатів, які б стали новими контрольними точками проведення бенчмаркінгу.

Отже, головним, що маємо винести з цього, є те, що бажані результати можуть бути досяжними лише через зміну процесів. Бенчмаркінг безпеки, що грунтується на процесі, є бенчмаркінгом результативним.

Що стосується принципів БМБ то вони збігаються із загальними принципами та процесами, котрі були розглянути вами у попередніх розділах. Відтак, доцільним вважаємо розглянути перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.1. Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки