Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2. Механізм бенчмаркінгу

2.1. Цілі та завдання бенчмаркінгу

Як ми вже зазначали, бенчмаркінт становить собою процес. Відтак, можемо говорити про цілі даного процесу, функції та завдання, принципи та методи бенчмаркінгу, взаємодія яких забезпечує ефективне проведення бенчмаркінгу, що ми об’єднали одним терміном – механізм бенчмаркінгу. Отже, основними елементами бенчмаркінгу є: цілі та завдання, функції, принципи та методи. Розглядові змісту цих елементів і присвячений даний розділ, який ми і назвали механізм бенчмаркінгу. Окрім елементів, ми вважаємо за доцільне додатково у даному розділі розглянути види бенчмаркінгу і етапи його проведення, оскільки етапи є безпосередньо пов’язали ми із механізмом, а види БМ корелюють із кожними з його елементів.

Слід зазначити, що серед послідовників БМ такий підхід розглядається як проблемно-орієнтовний БМ, – що передбачає відповідне реагування на проблему, що виникла та пошук ефективного рішення через БМ.

Водночас, найбільш ефективним засобом є концентрація на бізнес-процесах, які сприяють досягненню поставлених завдань та їх удосконаленні; йдеться про процеси, які складають основу бізнесу. До таких процесів можна віднести: прийом замовлень, обробку замовлень, послуги, виставлення рахунків, отримання грошей.

Саме концентрація на удосконаленні бізнес-процесів сприяє досягненню результатів – виконанню завдань і пріоритетів компанії. У цьому і полягає нова, важлива і революційна перспектива застосування БМ. Нині ВМ притаманна особлива і визначена роль, яка безпосередньо підтримує цілі компанії і сприяє їх досягненню. Якщо кращі методи організації визначені і застосовуються у основних бізнес процесах, то БМ досяг своєї цілі і сприяє досягненню пріоритетних цілей компанії.

Мета бенчмаркінгу лишається незмінною – спростувати уявлення про неможливість навчитися чомусь у інших компаній.

Для виконання цієї мети бенчмаркінт послуговується наступними завданнями.

1. Проаналізувати діяльність. Компанії, що здійснюють БМ, мають оцінити слабкі та сильні сторони існуючих робочих процесів, проаналізувати критично важливі складові затрат, врахувати претензії клієнтів, виділити області діяльності, які мають бути вдосконалені і в яких необхідно зменшити час циклу, віднайти способи зменшити кількість помилок і недоліків або зменшити обіг активів.

2. Знати конкурентів і лідерів в певній галузі промисловості. Компанії, що здійснюють бенчмаркінг, мають вияснити, хто є кращим з кращих.

3. Підключити до проведення процесу кращих з кращих. Компанії, що зацікавлені у проведенні бенчмаркінгу, мають вчитися у лідерів, визначити точку, в якій вони перебувають і подальший напрям, дізнатися, якими є найкращі методи компаній-лідерів, визначити їх способи підвищення ефективності і перейняти такі.

4. Досягнути переваги. Компанії, які застосували бенчмаркінт, мають спромогтися досягти результатів, які б стали новими контрольними точками проведення бенчмаркінгу.

Бенчмарківг є невід’ємною частиною планування, огляду та оцінки процесу, тобто моніторингу. Він забезпечує концентрацію на зовнішньому середовищі і сприяє використанню фактичної інформації при розробленні планів. Бенчмаркінг використовується з метою удосконалення діяльності через розуміння методів і способів дій, що вимагаються для досягнення рівня ефективності світового класу. Основним завданням бенчмаркінгу є розуміння тих методів, які забезпечують конкурентну перевагу, визначення цілей слідує за ними.

Таким чином мета бенчмаркінга – визначення і застосування кращих методів у основних бізнес-процесах організації.

Але саме компанії, які усвідомлюють, що бажані результати можуть бути досяжними лише через зміну процесів, осягнули суть БМ. Бенчмаркінг, що грунтується на процесі, є БМ результативним.

Таким чином, необхідно застосовувати процесно-орієнтований, а не проблемно-орієнтований БМ.

У бенчмаркінгу є дуже важливою безпосередня підтримка цілей, пріоритетів і місій компанії. Якщо такої підтримки немає, зусилля щодо проведення БМ є порожніми. Отже, спочатку планування заходів по БМ вони мають корелювати з конкретними цілями компанії.

Відтак загальні завдання проведення бенчмаркінга можна поділити на два процеси: процес користувача і процес управління.

Процес користувача становить собою процес, якому слідує команда по БМ з метою здійснення проекту.

Процес управління включає заходи, що здійснюються керівництвом з метою забезпечення успішної діяльності команди і постійності БМ. Під цим розуміється створення необхідного середовища, що сприяє появі нових ідей, спрямованих на удосконалення бізнес-процесу, забезпечення необхідної підтримки та навчання, визначення пріоритетів при застосуванні БМ і заохочення застосування на практиці його результатів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2. Механізм бенчмаркінгу