Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.8. Суди загальної юрисдикції

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України:

– визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки;

– формує законодавчу базу в цій сфері;

– схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України

Верховна Рада України у межах, визначених у ст. 85 Конституції України повноважень:

– здійснює законодавче регулювання та контроль за діяльністю органів державної влади та посадових осіб щодо здійснення ними відповідних повноважень у сфері національної безпеки і оборони;

– приймає закони у сфері національної безпеки; визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики;

– заслуховує щорічні та позачергові послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

– оголошує за поданням Президента України стан війни й укладення миру;

– схвалює рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

– здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері національної безпеки відповідно до Конституції України;

– затверджує загальну структуру, чисельність і визначає функції окремих суб’єктів забезпечення національної безпеки (Збройних сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України);

– схвалює рішення про надання військової допомоги іншим державам, upo направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України.

2.7. Конституційний Суд України

Конституційний Суд України, будучи єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів у сфері національної безпеки Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України з відповідних питань. Відповідно до ст. 2 Закону України “Про Конституційний Суд України” завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Відповідно до ст. 150 Конституції України до повноважень Конституційного суду належить вирішення питань про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України, що стосуються національної безпеки.

2.8. Суди загальної юрисдикції

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що завдають шкоди національній безпеці України. Відтак суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у сфері забезпечення національної безпеки України: здійснюють правосуддя у справах про злочини, що посягають на безпеку особи, суспільства і держави, забезпечують судовий захист громадян, чиї права були порушені внаслідок діяльності по забезпеченню національної безпеки.

2.9. Прокуратура України

Прокуратура України здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у сфері національної безпеки; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, що порушені за фактом вчинення злочинів проти основ національної безпеки, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.8. Суди загальної юрисдикції