Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки

Звичайно, що побудова такої важливої підсистеми має відбуватись на науковій основі згідно з основоположними началами її функціонування, таким чином можна впевнено казати про необхідність окреслення принципів побудови СЗНБ. Зокрема до основних з них можна віднести:

– пріоритет забезпечення українських національних інтересів;

– пріоритет превентивних заходів забезпечення національної безпеки;

– невідворотність відплати за створення умов або реальне заподіяння шкоди українським національним інтересам;

– законність;

– непорушність конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– безумовне надання пріоритету раціональній та превентивній безпеці;

– централізованого управління;

– координації і взаємодії державної і недержавної підсистем забезпечення національної безпеки;

– відповідальність суб’єкта управління СНБ за прийняті рішення;

– взаємна відповідальність особи, суспільства і держави;

– оперативне взаємне інформування і узгодженість дій сил забезпечення національної безпеки;

– розумна і цільова достатність;

– оптимальна вартість;

– наукова обгрунтованість;

– адекватність внутрішнім і зовнішнім загрозам;

– єдність, взаємозв’язок і збалансованість усіх складових національної безпеки;

– професіоналізм, компетентність, ініціативність, об’єктивність, чесність, відданість справі;

– пріоритетність політичних, інформаційних та економічних заходів;

– комплексного і системного використання сил і засобів;

– постійна готовність до здійснення заходів будь-якої інтенсивності, виходячи з принципу достатності, з метою реалізації національних інтересів;

– постійне підтримання високого рівня професіоналізму суб’єктів системи забезпечення національної безпеки, відповідності вимог до якості їх підготовки міжнародним стандартам у цій сфері, а також необхідності забезпечення національної безпеки;

– раціональна дислокація сил забезпечення національної безпеки з урахуванням потенційної небезпечності об’єктів і територій;

– виправданий ризик та відповідальність суб’єктів забезпечення національної безпеки за забезпечення національної безпеки;

– пріоритетне здійснення заходів щодо запобігання виникнення та ескалації безпекогенннх чинників;

– соціальна захищеність суб’єктів ЗНБ;

– забезпечення населення достовірною інформацією, відповідно до вимог законодавства щодо надання інформації з обмеженим доступом про стан національної безпеки, можливу загрозу для життя та здоров’я людей і про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію рівня національної безпеки;

– використання позитивного світового досвіду організації діяльності СЗНБ при реалізації державної політики національної безпеки.

Зазначимо, що функціонування даної системи в межах заданих параметрів суб’єктом управління СНБ є завданням складним, а отже потребує наявності певної системи перевірки функціонування даної системи. У даному випадку можна говорити про необхідність або можливість висунення певних критеріїв, за якими можна було досліджувати стан функціонування СЗНБ, а також своєчасно вносити корективи у її діяльність. До таких критеріїв вбачається доцільним віднести наступні:

– відсутність або несвоєчасне виявлення загроз та небезпек системі національної безпеки, а також спроб їх реалізації (наприклад, спроба організації демпінгових розслідувань з метою дискредитації українських виробників металопрокату);

– забезпечення системної цілісності національної безпеки: недопущення зниження сумарного потенціалу підсистем національної безпеки до граничних значень (повна дестабілізації, наприклад системи соціальної безпеки є менш серйозною за дестабілізацію на 25 % одночасно підсистем забезпечення інформаційної, геополітич-ної, геоекономічної, воєнної, екологічної безпеки);

– попередження діяльності терористських та інших екстремістських організацій зсередини країни (так, наприклад, діяльність на території України руху Талібан може призвести до потрапляння України до списку держав, що підтримують тероризм з усіма наслідками, у той же час участь України в операції в Іраку стає джерелом жевріння ісламського тероризму);

– збереження матеріальних і духовних цінностей, інтелектуального потенціалу України (так, за умови незбереження інтелектуального потенціалу країни створюються підстави для серйозної стурбованості з приводу можливості адекватного розвитку в інформаційну цивілізацію, коли саме високий інтелект забезпечуватиме подальший поступ нації у лоно еволюції);

– припинення посягань на життя, права та свободи громадян України у будь-якій точці планети;

– стабільність фінансового та економічного розвитку української держави відповідно до намічених планів і завдань поза залежністю від зміни параметрів обстановки.

Якісними ознаками функціонування СЗНБ: бойова здатність, ефективність, стійкість, мобільність, інформованість, керованість, живучість, адекватність, готовність збереження гомеостазису при перевищенні граничних параметрів функціонування системи.

У межах окреслених завдань, мети, функцій та принципів діяльності СЗНБ, постає необхідність в окресленні сил та засобів функціонування даної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки