Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.3.9. Що таке керовані вертикальні маркетингові системи розподілу?

В корпоративних маркетингових системах вся політика розподілу на зовнішніх ринках знаходиться під контролем одного з учасників даної системи, який є її власником. Останнім може бути як товаровиробник, так і один з посередників. Наприклад, взуттєва фірма “Бато” володіє і управляє цілою мережею своїх магазинів, має свої оптові бази і бере участь в інших каналах розподілу в багатьох країнах. Данська торгова компанія С&;А має власне виробництво і оптову базу, обслуговуючу мережу її підприємств роздрібної торгівлі на багатьох зовнішніх ринках.

6.3.9. Що таке керовані вертикальні маркетингові системи розподілу?

У керованих вертикальних маркетингових системах інтеграція каналів розподілу на зовнішніх ринках забезпечується завдяки високій репутації власника торгової марки або його здатності на високому рівні здійснювати комерційну діяльність. Таким чином, якщо в корпоративних вертикальних маркетингових системах узгоджена політика розподілу має місце завдяки наявності єдиного власника такої системи, то в керованих вертикальних маркетингових системах така політика забезпечується одним з учасників системи, який володіє достатніми можливостями для створення умов співпраці всередині каналів розподілу на зовнішніх ринках. Можливостями такого впливу може володіти як сам товаровиробник, так і оптовий або роздрібний торговець. Прикладом керованої вертикальної маркетингової системи на зовнішніх ринках може служити система розподілу, створена широко відомою фірмою Procter&;Gamble.

6.3.10. Що таке договірні вертикальні маркетингові системи розподілу?

На основі укладання і виконання договорів про сумісну реалізацію політики розподілу на зовнішніх ринках будують свою діяльність учасники договірних вертикальних маркетингових систем. Незалежні фірми, що входять до складу таких систем, вважають, що координація їх спільної роботи дозволяє їм здійснювати ефективнішу підприємницьку діяльність.

Зазвичай розглядають наступні три види договірних вертикальних маркетингових систем на зовнішніх ринках:

– контрактні мережі, що здійснюють свою діяльність під управлінням оптового торговця, що уклав контракти з дрібними роздрібними підприємствами з метою забезпечення ефективних продажів товарів;

– кооперативи роздрібних торговців;

– франшизні системи, що здійснюють свою діяльність на основі контрактів, що укладаються, між франчайзером і франчайзі.

Найбільш широке розповсюдження серед трьох вказаних договірних вертикальних маркетингових систем на зовнішніх ринках отримали франшизні системи.

6.3.11 Що таке горизонтальні маркетингові системи розподілу?

Горизонтальну маркетингову систему на зовнішніх ринках можуть створити дві або декілька незалежних фірм, які об’єднуються на тимчасовій або постійній основі для здійснення сумісної політики розподілу.

Як форма вказаного об’єднання може бути, наприклад, асоціація або спільне підприємство. Наявність таких об’єднань дозволяє передати їм окремі функції політики розподілу на зовнішніх ринках, які реалізуються в централізованому порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.3.9. Що таке керовані вертикальні маркетингові системи розподілу?