Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.3.4. Для чого потрібне маркування товарів?

Практично в усіх країнах існує законодавча база, що визначає основні вимоги до упаковки. Як правило, передбачено дотримання національних, регіональних і міжнародних стандартів до упаковки. Найбільш високі вимоги до упаковки товарів пред’являються в промислово розвинених країнах. Не менші, а може навіть і строгіші вимоги існують в країнах ЄС. У цих країнах реалізується спільно схвалена Директива Ради ЄС “Про упаковку і відходи від неї”, відповідно до якої встановлені узгоджені правила і норми упаковки і маркування товарів.

Наявність останніх гармонізує національні норми створення і використання упаковки. Відповідно до даної директиви, зокрема, для упаковки продовольчих товарів передбачено, що:

– до складу пакувального матеріалу повинна входити мінімальна кількість шкідливих для здоров’я людини речовин;

– об’єм і маса упаковки повинні бути мінімальними і забезпечувати збереження товару і безпеку його споживання;

– фізичні властивості товару і дизайн упаковки повинні бути придатні для його використання, а після закінчення терміну споживання товару його основні складові цінні компоненти можуть бути витягнені для їх переробки.

З наведеного вище виходить, що в країнах ЄС особлива увага приділяється питанням обов’язкового дотримання екологічних норм для упаковки. Найближчими роками в країнах ЄС сподіваються дійти 90 % утилізації упаковки, що використовується, за масою і не менше ніж 60 % утилізації окремих компонентів сировинних матеріалів, що входять до її складу.

5.3.4. Для чого потрібне маркування товарів?

Маркування товару на зовнішньому ринку є текстом, умовними позначками або малюнком, нанесеними на упаковку і (або) товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, для доведення до споживача інформації про виробників (виконавців), про кількісні і якісні характеристики товару.

Маркування виконує інформативну, ідентифікуючу, емоційну і мотиваційну функції. її носіями є етикетки, вкладиші, ярлики, бирки, клейма, штампи, контрольні стрічки, цінники, товарні або касові чеки.

Використання маркування припускає наявність в багатьох країнах інформації, що дозволяє ознайомитися потенційним споживачам з окремими характеристиками конкурентоспроможності товару. Наприклад, відповідно до японського “Закону про електротехнічні товари побутового призначення і контроль матеріалів для їх виробництва” закордонний виробник товару зобов’язаний нанести на виріб спеціальне маркування, підтверджуючу його безпеку.

Основними носіями маркування є етикетки і ярлики. Вони повинні відповідати історичним, культурним і соціально-економічним традиціям окремих країн. Етикетка повинна відповідати вимогам національних і міжнародних стандартів. Перш за все необхідно враховувати офіційну мову (або мови), на якій повинна бути поміщена інформація на етикетках. В окремих країнах заборонено продавати товари без наявності етикетки на національній мові. Так, в Швейцарії маркування товарів зазвичай містить інформацію на трьох мовах: німецькій, французькій і італійській. У Норвегії можливими мовами є норвезька, шведська, данська і англійська. Використовуючи допустиму мову інформування потенційних покупців і споживачів товару, на етикетку зазвичай поміщають інформацію, що дозволяє:

– встановити країну товаровиробника, ім’я виробника, а також основні інгредієнти і складові товару;

– виявити термін придатності товару і його якісні характеристики (наприклад, сорт);

– правильно споживати товар;

– уникати негативних наслідків від неправильного споживання товару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.3.4. Для чого потрібне маркування товарів?