Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 3.1.21. Як відбувається опитування?

Польове, або первинне, дослідження припускає безпосередню участь дослідника в зборі необхідною йому первинній інформації, що безпосередньо відноситься до проблеми, яку досліджують. Щоб отримати вказану інформацію, дослідник вступає в безпосередній контакт з можливими її носіями, використовуючи в цих цілях різні методи збору даних. В якості методів збору інформації як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках використовуються:

O опитування (індивідуальне, поштою, в Інтернеті, телефоном);

O спостереження (просте, побічне);

O імітація (комп’ютерна, ігрова);

O експеримент (лабораторний, польовий);

O якісні методи (фокус-групи, проектні методи, поглиблене інтерв’ю).

У всіх країнах незалежно від того, які з вказаних методів використовуються для збору інформації про зовнішні ринки, слід враховувати специфічні особливості, властиві конкретним умовам середовища міжнародного маркетингу.

3.1.21. Як відбувається опитування?

Опитування є найбільш ефективним методом збору інформації на зовнішніх ринках. Його використання зазвичай припускає наявність анкет з розташованими в певному порядку питаннями і можливими на них відповідями.

Кожен з видів опитування має як свої переваги, так і недоліки. Значущість цих видів різна для окремих країн. При цьому найбільш складним при проведенні опитувань на зовнішніх ринках є:

O формування вибірки;

O складання анкети;

O аналіз та інтерпретація даних.

Формування вибірки.

Для того, щоб сформувати вибірку, слід встановити, яка кількість людей і кого конкретно слід опитувати. З цією метою використовуються ймовірнісні або не ймовірнісні методи.

При встановленні величини вибірки на зовнішніх ринках перевага віддається статистичним методам. При цьому кожен з дослідників хотів би використовувати одні й ті самі методи формування вибірки в різних країнах. Проте подібний підхід не завжди забезпечує репрезентативність вибірки для різних країн

Складання анкети.

При складанні анкети дуже важливо сформулювати питання з урахуванням специфічних особливостей поведінки споживачів в окремих країнах, визначених перш за все різним ступенем чутливості останніх до змісту деяких питань. Наприклад, питання про розмір доходу, вік респондента, про його сексуальне життя, віросповідання можуть бути сприйняті далеко неоднозначно. У зв’язку з цим зазвичай розглядають відкриті і закриті питання і відповіді до них. Це означає, що питання, які можна задавати безпосередньо респондентам в одних країнах, повинні приймати завуальовану форму для респондентів інших країн. При складанні анкети зазвичай керуються наступними загальними принципами:

O питання повинні бути конкретними, чіткими й однозначними;

O слова, що використовуються, не повинні робити який-небудь вплив на респондентів;

O кількість питань повинна бути оптимальною;

O на кожне з питань респондент повинен бути здатний дати обгрунтовану відповідь;

O кожне з поставлених питань має бути прийнятним для респондента. Виходячи з наведених принципів, при формулюванні питань анкети

Слід враховувати рівень розвитку культури в даній країні і перш за все один з її елементів – мова або мови, що використовуються. Це особливо важливо для правильного розуміння і тлумачення озвученого або представленого письмово питання.

В деяких країнах можуть використовуватися декілька різних мов. Наприклад, в Швейцарії в окремих регіонах говорять німецькою мовою, в інших – французькою, використовується також і італійська мова.

Одні й ті самі слова можуть мати різний зміст в окремих країнах. Наприклад, в США під терміном “сім’я” мається на увазі первинний осередок суспільства, що складається з батьків та їх дітей. У Південній Європі і в багатьох країнах Латинської Америки до складу сім’ї можуть входити дідусі і бабусі, дядьки, тітки, кузини і так далі.

Аналіз і інтерпретація даних. Після того, як завдяки проведеному опитуванню отримано певні відомості з проблеми, що досліджуються, їх необхідно обробити, сформулювати отримані результати і дати їх інтерпретацію. Дані результати можуть виявитися не відповідними реальній дійсності через невірне розуміння запропонованих відповідей дослідниками. Тому доцільно для проведення досліджень на зовнішніх ринках привертати фахівців місцевих маркетингових фірм. Більш того, окремі маркетингові дослідження на зовнішніх ринках слід передати дослідницьким організаціям, що спеціалізується на цьому аспекті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 3.1.21. Як відбувається опитування?