Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.14. В чому особливості культурного виміру “нейтральні відносини проти емоційних”?

Співвідношення нейтральних відносин до емоційних належить до культурного виміру в економічних відносинах. Йдеться про те, що всі люди виражають емоції, але цей вимір стосується різних способів їх вираження. В емоційних культурах вважають природним відкрито виражати емоції, в нейтральних культурах вважають, що емоції потрібно контролювати.

У нейтральних країнах поширена така тенденція, що злість, захоплення або створення напруги вважають непрофесійністю. Навпаки, в емоційних культурах колег з нейтральних культур, можливо, вважатимуть емоційно мертвими або такими особами, які приховують свої справжні почуття під маскою хитрощів. Цей вимір дає змогу з’ясувати таке важливе питання: чи потрібно виявляти емоції в ділових відносинах (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. ХАРАКТЕРНІ РИСИ НЕЙТРАЛЬНИХ / АФЕКТИВНИХ ВІДНОСИН

Афективні

Нейтральні

Відображають миттєву реакцію вербально або невербально

Непрозорий емоційний стан

Виразні сигнали реагування за допомогою міміки або жестів

Не так швидко виражають свої почуття

Невимушений фізичний контакт

Дискомфорт при фізичному контакті за межами приватного кола

Легко підвищують голос

Витончені у вербальному і невербальному спілкуванні

Американці мають схильність проявляти емоції відокремлено від “об’єктивних” і “раціональних” рішень. Італійці та південно-європейські нації загалом віддають перевагу прояву емоцій і не розмежовують їх. Шведи і датчани – навпаки.

2.3.15. В чому особливості культурного виміру “специфічні проти дифузних відносин”?

У науковій літературі значна увага приділяється культурному виміру, що позначається як специфічні проти дифузних відносин. Кожна людина по-різному виражає себе як особистість: від суспільного рівня до особистісного, приватного рівня. Наявні культурні відмінності в розмірах особистісного і суспільного простору, а також у рівні, до котрого люди відчувають себе комфортно, спілкуючись з іншими людьми. У специфічних культурах люди мають великий суспільний простір і менший особистісний. Вони відмежовують своє приватне життя від роботи, постійно оберігаючи його. В дифузних культурах особистісний простір, як правило, є більшим, тоді як суспільний є меншим і певною мірою ретельно оберігається. Тому дифузні культури можна сприймати як холодні, оскільки суспільна сфера більше оберігається, а особистісна є доступнішою, ніж у специфічних культурах.

Так, наприклад, за допомогою кругових діаграм (рис. 2.1) порівнюють тип відносин північних американців (специфічні відносини) з німцями (дифузні відносини). Перші характеризуються невеликим особистісним простором, чітко відмежованим від суспільного простору. Структура особистості німців тору. Структура особистості німців характеризується великим особистісним простором, відокремленим від незначного суспільного. Це означає, що, наприклад, в Німеччині є нормою звертатися до своїх ділових партнерів за прізвищем, тоді як у США прийнято називати їх за іменем. Американцям німці можуть видатися стриманими, некомунікабельними, тоді як німці можуть сприймати американців як нав’язливих і неввічливих.

Міжнародний маркетинг   Барановська М. І.   2.3.14. В чому особливості культурного виміру нейтральні відносини проти емоційних?

Рис. 2.1. Суспільна / особистісна сфери північних американців і німців [9, с. 48]

Таким чином, діяльність у дифузних культурах потребує великих витрат часу. В специфічних ділових культурах діяльність розподіляють на “комерцію” і “роботу”, і вона відмежовується від приватного життя. У дифузних культурах усе пов’язано між собою. Діловому партнерові може бути цікаво, де його колега ходив у школу, хто його друзі, що він думає про життя, політику, мистецтво, літературу і музику. Це спілкування не вважається тратою часу, бо дає змогу визначити характер особи і сформувати дружні стосунки. Крім цього, це практично унеможливлює обман. Налагодження стосунків між діловими партнерами є не менш важливою діяльністю, ніж виконання визначеного завдання (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СПЕЦИФІЧНИХ / ДИФУЗНИХ ВІДНОСИН

Специфічні (більш “відкрите” суспільне коло, “закрите” приватне)

Дифузні

(більш “відкрите” приватне коло)

Проявляються прямо, відкрито і екстровертно

Проявляються непрямо, закрито або інтровертно

Висока мобільність

Низька мобільність

Розмежовує трудову діяльність і приватне життя

Трудова діяльність і приватне життя тісно взаємопов’язані

Різні підходи в спілкуванні відповідно до обставин (ситуація: тер доктор Мюллер на роботі, а Ганс у соціальному оточенні або на певних ділових зустрічах)

Усталеність у спілкуванні, особливо при використанні титулів (звань) (ситуація: тер доктор Мюллер – завжди тер доктор Мюллер)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.14. В чому особливості культурного виміру “нейтральні відносини проти емоційних”?