Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.13. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

Бреттон-Вудські інститути – це Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які є провідними міжнародними валютно-фінансовими установами, найважливішою ланкою сучасної інституціональної структури міжнародних валютних відносин.

Международный валютный фонд – МВФ (International Monetary Fund – IMF).

Основні цілі МВФ:

O зміцнення міжнародної співпраці у сфері валютної політики;

O забезпечення життєздатності міжнародної системи платежів і стабілізація ринку іноземної валюти;

O надання кредитів країнам-членам.

З моменту свого утворення МВФ мав на меті сприяти подоланню проблем неконвертованості валют, торгівельних і платіжних обмежень, нестабільності валютного ринку, які панували в 30-х і 40-х роках. Найскладнішою є проблема стабілізації валютного ринку. Істотна зміна позицій ключових валют (долар США, євро, фунт стерлінгів) може дестабілізувати світові фінансові ринки. Для зниження валютних ризиків центральні банки країни можуть скоротити операції з іноземною валютою, і це також зменшує ефективність функціонування міжнародного валютного ринку. Щоб запобігти такій ситуації, МВФ вдається до цілого комплексу заходів.

Термін “Світовий банк” охоплює дві організаційно і фінансово незалежні установи: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародну асоціацію розвитку (МАР).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку МБРР (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD). У число учасників банку входить 186 країн, в тому числі й Україна (увійшла в 1992 p.).

Основні цілі:

– сприяння країнам-членам в розвитку економіки шляхом надання їм довгострокових позик і кредитів;

– заохочення іноземного інвестування через надання гарантій або участі в позиках та інших інвестиціях приватних кредиторів;

– стимулювання тривалого збалансованого зростання міжнародної торгівлі, підтримка збалансованості платіжних балансів країн-членів.

Формування ресурсів. Джерелами їх формування є статутний капітал, який формується підпискою країн-членів; позикові кошти; платежі в рахунок погашення боргу.

Міжнародна асоціація розвитку була створена в 1960 р. як філія МБРР з метою надання фінансової підтримки найменш розвинутим країнам на більш ліберальних засадах, ніж ті, які пропонував Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

1.2.13. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

Економічна інтеграція є наслідком поглиблення міжнародного територіального розподілу праці. На певному етапі розвитку цього процесу економічні відносини між країнами світу характеризуються вже не лише торговими, але й тісними виробничими, фінансовими зв’язками. Економічна інтеграція – це процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони. Національні економіки, спеціалізуючись на певних товарах і послугах, в той же час доповнюють одна одну в системі світового господарства.

Сучасна міжнародна економічна інтеграція здійснюється під впливом ряду чинників світового розвитку, серед яких найбільш істотними є глобалізація та регіоналізація.

Інтеграційні процеси відбуваються з неоднаковою глибиною й інтенсивністю в різних регіональних угрупуваннях. Це залежить від загального рівня розвитку країн регіону і рівня поглиблення територіального розподілу праці між ними. За ступенем інтегрованості виділяють наступні регіональні інтеграційні об’єднання країн: зона преференційної торгівлі (зниження внутрішніх тарифів), вільний торговий простір або зона вільної торгівлі (усунення внутрішніх тарифів та вільний рух товарів), митний союз (спільний зовнішній тариф), спільний ринок (вільний рух капіталів та робочої сили), економічний союз (гармонізація економічної політики).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.13. Що таке міжнародна економічна інтеграція?