Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 7. Валютні операції

Угоди учасників валютного ринку з купівлі-продажу (конверсії) певної кількості грошових одиниць однієї країни на валюту іншої за погодженим валютним курсом на певну дату називають конверсійними операціями.

Метою проведення конверсійних операцій є обмін валют для здійснення розрахунків у зовнішньоторговельній діяльності, іноземному інвестуванні; спекулятивні операції, що мають за мету отримання прибутку на різниці в цінах угод; страхування (хеджування) валютних ризиків.

За класифікації конверсійних валютних операцій за видами основним критерієм е готовність поставити реальний товар чи отримати спекулятивний прибуток і строк виконання угоди. Відповідно до цієї класифікації всі валютні операції поділяються на операції з реальним товаром (спот – та форвардні операції) й операції без реального товару (ф’ючерсні операції та валютні опціони).

7.1. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції

Угоди з реальним товаром укладаються з метою купівлі-продажу конкретного товару, тобто обов’язково завершуються дійсним переходом валюти від продавця до покупця.

Угоди на реальний товар залежно від строків його постачання поділяються на такі види:

1) угоди з коротким строком постачання (у міжнародній практиці такі угоди називаються спот);

2) угоди з відстроченим постачанням (у міжнародній практиці такі угоди називаються форвард).

Важливе значення в угодах купівлі-продажу валют має термін “валютування”, тобто дата, коли відповідні кошти фактично надходять у розпорядження сторін за угодою. Стандартна дата валютування при спот-операціях – другий робочий день після дати укладання угоди. Цей період дає можливість оформити проведені операції документально і фактично здійснити розрахунки, навіть якщо банки знаходяться в різних часових поясах.

У випадку, якщо дата валютування припадає на вихідний (святковий) день, строком валютування вважається один із днів, що слідують за вихідним.

Іноді строк виконання валютних операцій – той же робочий день чи наступний за днем укладання угоди. У такому випадку вже йдеться про угоди за курсом overnight чи torn/next. При цьому курс спот-угоди у таких випадках корегується залежно від рівнів процентних ставок за відповідними валютами.

Однак є і деякі винятки з цього правила. В Австралії вранці на оплату може бути тільки один день, щоб забезпечити безперервність і синхронність роботи з валютним ринком США, де цей день ще не настав. Після опівночі за лондонським часом усі ціни стають звичайними наявними цінами. Інша проблема виникає за торгівлі валютами з країнами Середнього Сходу, де валютні ринки закриті у п’ятницю, але відкриті у суботу. Спот-угода USD/SAR (долар США / ріал Саудівської Аравії), укладена в середу, матиме розділену дату оплати; долари будуть оплачені в п’ятницю, а ріали – в суботу.

Торги за українською гривнею (UAH) до американського долара проводяться з датою валютування “сьогодні”. Пояснюється це тим, що в Україні банки встигають підготувати всі платіжні документи і розрахуватися національною валютою в день укладення угоди, а розрахунки в доларах США американські банки починають здійснювати, коли в Європі вже вечір, тобто є реальний час для контрагентів підготувати необхідні документи і відправити валюту.

Конверсійні операції з євро, англійським фунтом стерлінгів, швейцарським франком до гривні українські банки зазвичай проводять із датою валютування “завтра”, оскільки європейські банки починають працювати практично одночасно з українськими, тому їм потрібен час для опрацювання платіжних документів.

Встановлення точної дати важливо для забезпечення принципу компенсованої вартості, на основі якої діє валютний ринок. Сутність цього принципу полягає у тому, що жодна зі сторін, яка бере участь в угоді, не дає кредит іншій стороні. Практично це означає, що в той день, коли, наприклад, банк в Австрії виплачує євро, Лондонський банк має виплатити еквівалент у фунтах стерлінгів.

Основними учасниками цього ринку є комерційні банки, що проводять операції на спот-ринку з різними партнерами:

1) напряму з клієнтами-підприємствами приватного і державного секторів;

2) на міжбанківському ринку напряму з іншими комерційними банками;

3) через брокерів з банками і клієнтами;

4) з центральними банками країн.

Спот-ринок обслуговує як приватні потреби і спекулятивні операції банків та компаній. Розрізняють певні звичаї спот-ринку, що не зафіксовані у спеціальних міжнародних конвенціях, однак їх неухильно дотримуються всі учасники цього ринку.

До звичаїв спот-ринку належать:

1) здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без нарахування процентної ставки на суму поставленої валюти;

2) здійснення угод в основному на базі комп’ютерної торгівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня;

3) наявність обов’язкових курсів: якщо дилер великого банку цікавиться котируваннями іншого банку, то оголошені йому котирування є обов’язковими для виконання угоди з купівлі-продажу валюти.

Основний інструмент спот-ринку – електронний переказ каналами системи СВІФТ (від англ. SWIFT – Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications – Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій), що забезпечує всім його учасникам доступ до цілодобової високошвидкісної мережі передачі банківської інформації в стандартній формі за високого ступеня контролю і захисту від несанкціонованого доступу.

За угодами спот постачання валюти здійснюється на рахунки, зазначені банками-одержувачами. Традиційно базовою валютною операцією є угода спот, базовим курсом – курс спот. Саме на основі цих курсів визначаються інші курси угод на валютних ринках.

Торгівля валютами на спот-ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют. Більшість основних газет світу, що безпосередньо стосуються бізнесу, щодня публікують валютні курси. Встановлення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті на цей момент має назву валютного котирування. Зазвичай наводять прямі та обернені котирування курсу основних світових валют для міжбанківських операцій на спот-ринку на суму понад 1 млн дол. США.

Курс національної грошової одиниці може визначатися у формі як прямого котирування, коли за одиницю приймається іноземна валюта (наприклад, 5,05 грн за 1 дол. США), так і зворотного (оберненого) котирування, коли за одиницю береться національна грошова одиниця (наприклад, 0,198 дол. США за 1 грн). Використання оберненого котирування дає змогу порівнювати курс національної валюти з іноземними валютами на будь-якому валютному ринку. Сьогодні обернене котирування мають англійський та ірландський фунт стерлінгів, євро, австралійський і новозеландський долари, а також деякі інші валюти. 31978 р. введено часткове обернене котирування долара США.

Валютні дилери, як правило, вказують дві валюти: базову валюту і валюту котирування.

Приклад

1 USD – 98,47 JPY, або USD/JPY = 98,47; 1EUR – 1,2700 USD, або EUR/USD = 1,2700; 1 GBP = 1,6064 USD, або GBP/USD = 1,6064.

Розрізняють поняття “база котирування” (базова валюта) і “валюта котирування”* Ліва частина котирування – це базова валюта, а права – валюта котирування. Курси валют установлюють відповідно до базової валюти, тобто до того, яка кількість валюти відповідає одиниці базової валюти. Базовою називається валюта, щодо якої котируються інші валюти.

Широко використовуються на валютному ринку і крос-курси, тобто співвідношення між двома валютами, що є похідними від їх курсів стосовно третьої валюти, як правило, долара США. Наприклад, крос-курс англійського фунта стерлінгів стосовно євро може бути розрахований на основі курсів євро до долара США й англійського фунта стерлінгів до долара США.

Деякі валюти мають невеликий масштаб, тому під час їх котирування за основу береться не одна їх одиниця, а 100 одиниць (наприклад, японська єна).

На спот-ринку банки котирують курс продажу (ask (offer) rate – AR) і курс купівлі валюти (bid rate – BR). Так, якщо котирування долара США до української гривні становить 5,42-6,68 грн за 1 дол. США, то ліва ставка (5,42) є курсом купівлі (BR), а права (5,68) – курсом продажу (AR). Це означає, що учасник ринку, який встановлює таку ціну, буде купувати долари за 5,42 грн і продавати їх по 5,68 грн за 1 дол. США.

На валютному ринку базові котирування встановлюються маркет-мейкерами (market maker), тобто тими, хто робить ринок. Маркет-мейкери (market taker) – ті, хто використовує ринок, – приймають умови, проводячи угоди за цінами, визначеними маркет-мейкерами.

Величина, на яку курс bid відрізняється від курсу ask (offer), називається спредом.

Спред = AR-BR. (7.1)

Крім абсолютної різниці в курсах купівлі і продажу валюти, розраховують і відносну величину спреду (маржі).

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   Тема 7. Валютні операції

Де AR – курс продажу валюти; BR – курс купівлі валюти; BAS* – спред продажу-купівлі.

Банки завжди готові працювати з невеликим спредом, коли валюта має високу ліквідність, і меншою мірою, коли ринкові обсяги торгівлі певної валюти невеликі. Спред, чи маржа, мають покривати операційні витрати банку і забезпечувати йому нормальний прибуток під час проведення операцій з валютою. При цьому розмір маржі, що призначається комерційним банком із різних валют, для різних клієнтів і залежно від обсягу угод може істотно коливатися.

На величину спреду впливають такі чинники:

– статус контрагента і характер відносин між контрагентами;

– ринкова кон’юнктура (за умов, коли курс швидко змінюється, величина спреду, як правило, більша);

– котирована валюта та ліквідність ринку (величина спреду більша під час котирування рідкісних валют);

– сума угоди (чим більша сума угоди, тим менший спред, тому що маркет-мейкеру вигідно проводити операції з великими сумами, адже витрати такі самі, але більший прибуток).

У міжнародній практиці валюту, як правило, котирують з точністю до четвертого знака після коми – одного базового пункту за прямого котирування чи піпса (pip) за оберненого котирування. Сто базових пунктів котирування утворюють так звану велику фігуру, У зв’язку з тим, що валютні дилери спеціалізуються на торгівлі з визначеним колом валют, “велика фігура” добре відома на кожен робочий день і рідко змінюється під час купівлі-продажу валюти. В основному протягом дня змінюються пункти котирування. Наприклад, за зміни курсу гривні з 5,0578 до 5,0589 за 1 дол. США говорять, що курс української гривні знизився на 11 пунктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Тема 7. Валютні операції