Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Модуль ІІІ. Системи регулювання валютно-кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації. Співпраця України з МФО

Тема 8. Національні системи регулювання валютно-кредитних відносин
8.1. Сутність валютного регулювання. Валютна політика

Валютні відносини є механізмом зв’язку національної економіки зі світовим режимом. У валютних відносинах реалізується функція світових грошей. Вони відображають становище національної економіки у світовій економічній системі і водночас впливають на стан національної економіки. Валютний курс – це ступінь конвертованої національної валюти, ступінь відвертості валютного ринку та інші характеристики, які впливають на рух капіталів, динаміку експорту та імпорту, внутрішню інфляцію, стан внутрішнього ринку капіталів, темп економічного зростання. Тому валютне регулювання є дуже важливим і відповідальним важелем державного регулювання економіки.

Валютне регулювання полягає у регламентації міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями з метою врівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту або його обмеження, скорочення платежів за кордон, концентрації валютних ресурсів у руках держави.

Основними завданнями валютного регулювання є:

– забезпечення вільних і бездоганних економічних відносин з іншими країнами та міжнародними організаціями;

– забезпечення економічного суверенітету держави і режиму необхідної закритості та захищеності національної економіки, запобігання всім можливим кризовим ситуаціям на оптових ринках і спекулятивним атакам;

– підтримка оптимального режиму функціонування національної грошової одиниці та всієї економіки.

Валютне регулювання здійснюється через:

– організацію курсоутворення і забезпечення доцільної системи конвертованої національної валюти;

– регламентацію застосування іноземної валюти у розрахунках і банківських операціях;

– організацію внутрішнього валютного ринку;

– регулювання валютного капіталу і захист іноземного капіталу;

– встановлення режиму руху валютних цінностей через митні кордони держави;

– накопичення і оптимізацію структури національних золотовалютних резервів;

– регулювання валютного ринку;

– встановлення типу курсоутворення.

Конвертованість валюти

Ступінь конвертованості національної грошової одиниці – це ступінь відкритості економіки. Вільний обмін національної грошової одиниці на іноземну валюту, участь іноземної валюти у всіх торгових операціях і операціях з капіталом означає, що економіка країни повністю відкрита міжнародному ринку. Якщо валютний обмін і банківські операції з іноземною валютою обмежені та перебувають під контролем, в операції з капіталом іноземна валюта не допускається, то економіка для зовнішніх ринків закрита. Це може бути доцільним, якщо економіка слабка і її потрібно захищати від спекулятивних або навіть ворожих підривних атак чи її структура, рівні цін і доходів різко відрізняються від міжнародних, а відтак вона працює в режимі ізоляції (планово-адміністративна система).

Україна, трансформуючи планову економіку в ринкову, вводила конвертацію своєї грошової одиниці поступово. Під час фінансової кризи 1998 – початку 1999 р. конвертація гривні обмежувалася. Необхідно було закривати грошову систему від відпливу і знецінення капіталів. Завдяки вжитим заходам втрати економіки України були значно зменшені.

Конвертованість національної одиниці вводиться поступово. Спочатку відкриваються торгові розрахунки через вітчизняні уповноважені банки. Для проведення валютних операцій банк повинен отримати ліцензію, тобто відповідати необхідним вимогам і мати гідну репутацію. Потім банкам може бути дозволено відкрити кореспондентські рахунки в іноземних банках і проводити операції з ними. Поступово знімаються обмеження на ввезення, вивезення і переказ валютних цінностей. Наступним кроком є зняття обмежень з операцій капітального характеру (інвестиції, позики, репатріація прибутку, доходи від продажу активів тощо). Грошова одиниця стає конвертованою без обмежень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Модуль ІІІ. Системи регулювання валютно-кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації. Співпраця України з МФО