Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 7.8.3. Операції із золотом

Купівлю-продаж золота Національний банк України здійснює на умовах тод, том, спот, форвард, своп на міжнародних ринках із місцезнаходженням у Лондоні, Цюріху, Берні, Нью-Йорку, Сіднеї, Сінгапурі, Токіо та на внутрішньому ринку із місцезнаходженням у Києві.

Операції з купівлі-продажу золота можуть належати до таких категорій: стандартні операції, валютні інтервенції, нестандартні операції.

Основними умовами операції з купівлі-продажу золота (на неозначених рахунках), які мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва та напрям операції (купівля або продаж золота);

– вага золота (у тройських унціях або кілограмах) та його вартість в одиницях відповідної валюти;

– місцезнаходження золота;

– якість золота;

– ціна золота;

– дата валютування;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Розміщення золота на депозит здійснюється на короткий (від 1 тижня до 3 місяців), середній (від 3 до 12 місяців) та тривалий строки (понад 12 місяців).

Основними умовами депозитної операції із золотом (на неозначених рахунках), які мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва та напрям операції;

– вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

– якість золота;

– місцезнаходження золота;

– дата валютування;

– період депозиту;

– дата закінчення депозиту;

– процентна ставка та база нарахування;

– порядок та особливості нарахування процентів (у золоті чи вільно конвертованій валюті; якщо проценти сплачуватимуться у вільно конвертованій валюті, то обумовлюється також і ціна банківського металу спот); суму процентів розраховують уповноважені дилери;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

У разі отримання процентів за угодою у золоті сума процентів за депозитом розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де М – вага золота депозиту (у тройських унціях або кілограмах);

І – процентна ставка;

В – період депозиту (кількість днів);

360 – кількість днів в одному році (застосовується в угодах із золотом).

У разі отримання процентів за угодою у валюті сума процентів за депозитом розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де Р – ціна спот однієї тройської унції (одного кілограма) золота, виражена у відповідній іноземній валюті.

Пролонгація депозитної операції із золотом – це нова депозитна операція, за якою допускається проведення розрахунків як з повним рухом золота на означених (неозначених) рахунках, так і за процедурою нетингу.

Пролонгація депозитної операції із золотом здійснюється аналогічно звичайній депозитній операції.

Операції своп із золотом Національний банк України здійснює на міжнародних фінансових ринках із місцезнаходженням у Лондоні, Цюріху, Берні, Нью-Йорку, Сіднеї, Сінгапурі, Токіо та на внутрішньому ринку із місцезнаходженням у Києві.

Операції своп із золотом належать до таких категорій: стандартні операції, валютні інтервенції, нестандартні операції.

Основними умовами операції своп із золотом (на неозначених рахунках), що мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва та напрям операції (продаж золота з подальшою купівлею чи навпаки);

– вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

– якість золота;

– місцезнаходження золота;

– дата валютування;

– дата закінчення операції своп;

– ціна золота;

– форвардна ціна золота;

– снопові пункти;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Ціною свопу (свопові пункти) є різниця між курсами валют спот і форвард, яка розраховується уповноваженими дилерами за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де вюр – свопові пункти;

/ – процентна ставка за депозитами на відповідний строк у золоті;

ІВ – процентна ставка за депозитами на відповідний строк у базовій валюті;

І) – період свопу, тобто кількість днів між датою валютування та датою закінчення свопу; – ціна золота спот.

Основними умовами операції своп за місцезнаходженням золота (на неозначених рахунках), які мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва угоди;

– вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

– якість золота;

– місцезнаходження золота, що купується та продається;

– дата валютування;

– премія за операцією своп, яку розраховують уповноважені дилери;

– дата закінчення операції своп;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Розмір премії за операцією своп за місцезнаходженням золота розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де Лг&;ш ‘ * премія за операцією своп за місцезнаходженням золота;

5 – вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

– ставка свопу (сума іноземної валюти за одну тройську унцію або один кілограм золота).

Операції своп за якістю золота Національний банк України здійснює на міжнародних фінансових ринках із місцезнаходженням у Лондоні, Цюріху, Берні, Нью-Йорку, Сіднеї, Сінгапурі, Токіо та на внутрішньому ринку із місцезнаходженням у Києві.

Операції своп за якістю золота належать до таких категорій: стандартні операції, нестандартні операції.

Основними умовами операції своп за якістю золота (на неозначених рахунках), які мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва угоди;

– вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

– якість золота, що продається та купується;

– місцезнаходження золота;

– дата валютування;

– премія за якість;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Ціна операції своп за якістю золота (премія за якість) визначається в одиницях відповідної іноземної валюти та розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де РБц) – ціна операції своп за якістю золота;

5 – вага золота (у тройських унціях або кілограмах);

&;и> ~~ ставка за операцією своп (сума іноземної валюти за одну тройську унцію або один кілограм золота).

7.8.4. Операції з цінними паперами

Операції з купівлі-продажу цінних паперів Національний банк України здійснює на міжнародних фінансових ринках.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів належать до таких категорій: стандартні операції, нестандартні операції.

Цінні папери – це боргові інструменти з фіксованим доходом, що визначені пунктом 5.2 Положення про основні принципи управління золотовалютним резервом Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2000 р. № 353. До цінних паперів також належать боргові інструменти, що випускає Банк міжнародних розрахунків – Fixed Rate Investmente at the BIS (FIXBIS). Medium-Term Instruments (MTI).

Основними умовами операції з купівлі-продажу дисконтних цінних паперів, що мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва та напрям операції (купівля-продаж дисконтних цінних паперів);

– код International Securities Identification Number (ISIN), Committee on Uniform Securities Identification Pro cedures (CUSIP) або інший код, що дає змогу однозначно ідентифікувати цінні папери;

– параметри цінного папера (емітент, дата випуску в обіг, дата погашення, кредитний рейтинг, номінал);

– дата, починаючи з якої можливе дострокове погашення цінних паперів, і параметри дострокового погашення (для цінних паперів з можливістю дострокового погашення);

– кількість цінних паперів та їх сума за номіналом;

– курс, за яким здійснюється операція з купівлі-продажу цінних паперів, дисконт;

– дата валютування;

– портфель, у який придбаваються (з якого продаються) цінні папери;

– витрати, пов’язані з операцією (у разі наявності);

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Основними умовами операції з купівлі-продажу купонних цінних паперів, що мають бути відображені у розпорядженні з фінансових питань, є:

– назва та напрям операції (купівля-продаж купонних

Цінних паперів);

– код International Securities Identification Number (ISIN), Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) або інший код, що дає можливість однозначно ідентифікувати цінні папери;

– параметри цінного папера (емітент, дата випуску в обіг, дата погашення, кредитний рейтинг, номінал, ставка купона, періодичність сплати купона);

– дата, починаючи з якої можливе дострокове погашення цінних паперів, і параметри дострокового погашення (для цінних паперів з можливістю дострокового погашення);

– кількість цінних паперів та їх сума за номіналом;

– курс купівлі цінних паперів;

– накопичені проценти;

– дата валютування;

– дата сплати купона;

– витрати, пов’язані з операцією;

– платіжні інструкції, що мають відповідати стандартним платіжним інструкціям Національного банку та контрагента.

Вартість купонної облігації розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де Р – вартість купонної облігації; С – купонні платежі; N – номінальна вартість облігації; г – очікувана дохідність облігації; п – строк погашення; і – періодичність купонних платежів. Вартість дисконтної облігації розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де Р – вартість дисконтної облігації; г – очікувана дохідність облігації;

П – строк погашення; $ – номінальна вартість.

Брутто-ціна купонної облігації розраховується за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  7.8.3. Операції із золотом

Де ПР – брутто-ціна; NP – нетто-ціна; / – купонна ставка; N – номінал облігації;

D – кількість днів, що пройшли з останньої дати сплати купона до дати валютування; 2> – база нарахування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 7.8.3. Операції із золотом