Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 7.2. Форвардні валютні операції

Постійні курсові коливання валют змушували учасників валютних операцій відшуковувати нові форми угод. Так з’явилися угоди на реальний товар з його постачанням у визначений строк у майбутньому. Цей вид угод на багатьох валютних біржах з’явився ще у перші роки їх функціонування й отримав назву “форвард” (forward).

Термінові угоди – це валютні операції, за яких сторони домовляються про постачання обумовленої суми іноземної валюти через певний строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим у момент її укладання.

Крім форвардних угод, до термінових операцій належать ф’ючерсні угоди, опціони, своп-угоди і численні комбінації, що виникають на їх основі. При цьому форвардні та своп-операції в основному здійснюються комерційними банками, а торгівля опціонами і ф’ючерсами здебільшого реалізується на біржовому сегменті валютного ринку.

Можна виокремити дві особливості термінових валютних операцій.

1. Є інтервал у часі між моментом укладання і виконання угоди. За сучасних умов строк виконання угоди, тобто постачання валюти, визначається як кінець періоду від дати укладання угоди (1-2 тижні, 1, 2, 3, 6, 12 місяців) або будь-який інший період у межах строку.

2. Курс валют за терміновими валютними операціями фіксується в момент укладання угоди, хоча вона виконується через певний строк. Курс валют за терміновими угодами відрізняється від курсу за операціями спот. Хоча зазвичай напрям динаміки курсів за спот – і терміновими угодами збігається, що не виключає певної автономності зміни курсів за терміновими угодами, особливо в періоди криз або спекулятивних операцій. Різниця між курсами валют за строками спот і форвард визначається як дисконт, коли курс термінової угоди нижче, або премія, коли він вище. Це пов’язано з необхідністю прогнозування майбутнього спот-курсу за операцією. Форвардний курс – це свого роду погляд ринку в майбутнє, спроба спрогнозувати курс валюти у визначеному майбутньому. Для цього аналізуються фактори, які впливають на величину валютного курсу, і виводиться орієнтовний курс валюти в майбутньому, що корегується банками залежно від ситуації на ринку. Спред між курсом купівлі і курсом продажу валюти на строк, як правило, вищий, ніж за спот-операцій, що пов’язано з вищим рівнем валютного ризику, який виникає під час проведення термінових операцій.

Основними учасниками форвардного ринку є комерційні банки, експортно-імпортні підприємства, валютні і фондові біржі, а також інші посередницькі організації. Максимальний обсяг торгівлі на термінових ринках припадає на долар США, євро, англійський фунт стерлінгів і японську єну.

Форвардний валютний контракт – це обов’язкова для виконання угода між банками щодо купівлі чи продажу у встановлений день у майбутньому визначеної суми іноземної валюти. При цьому валюта, сума, обмінний курс і дата платежу фіксуються в момент укладання угоди.

Форвардний контракт є банківським контрактом, тому він не стандартизований і може бути підібраний під конкретну операцію. Ринок форвардних угод терміновістю до 6 місяців в основних валютах досить стабільний, більше 6 місяців – нестійкий, при цьому окремі операції можуть викликати значні коливання обмінних курсів.

Форвардні операції – це угоди з обміну валют за заздалегідь погодженим курсом, що укладаються сьогодні, але дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на певний строк у майбутньому.

Форвардні операції поділяються на два види.

O Угоди аутрайт (проста форвардна угода) – одинична конверсійна операція з датою валютування, відмінною від дати спот. У цьому випадку зворотна угода укладається не одночасно. Сторони домовляються лише надати певну суму на визначений строк І за встановленим курсом. Цей вид форвардних угод у зовнішній торгівлі укладають із метою страхування від зміни валютного курсу.

O Угоди своп – комбінація двох протилежних конверсійних операцій з різними датами валютування (валютна операція між банками, що є комбінацією купівлі та продажу однієї й тієї самої валюти, але на різні строки). Певна сума валюти в межах однієї угоди купується на строк й одночасно продається на касовому ринку або навпаки.

Форвардні операції укладаються на строк до 1 року і їм відповідають стандартні періоди у 1, 2, 3, 6 місяців і рік із прямими датами валютування. Наприклад, якщо 5 липня (спот 7 липня) укладається угода аутрайт на 2 місяці, то дата валютування припаде точно на 7 вересня (за умови, що ці дати не припадають на вихідні і святкові дні).

Якщо під час укладання форвардної угоди аутрайт на стандартні строки дата спот припадає на останній день місяця, то для визначення дати валютування діє правило останньої дати місяця. Наприклад, якщо угода на 2-місячний аутрайт укладена 26 лютого з датою спот 28 лютого, то дата валютування буде припадати на 30 квітня (але не на 28 квітня). Якщо виконання форвардного контракту відбувається до одного місяця (1 день, 1 тиждень чи 2 тижні), то він вважається укладеним на короткі дати.

Форвардні операції широко застосовуються для страхування валютних ризиків, а також для спекулятивних операцій.

У форвардних угодах застосовується спеціальний форвардний курс, що, як правило, відрізняється від курсу спот. Головною причиною відмінності є різниця у процентних ставках за депозитами у двох валютах. Різниця між форвардним валютним курсом і курсом спот обчислюється за формулою

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   7.2. Форвардні валютні операції

Де 5Л – курс спот (кількість національної валюти на одиницю іноземної);

ІВ, іА – процентні ставки за депозитами в іноземній і національній валютах;

* – строк форварда (у днях).

Форвардний курс і курс спот тісно пов’язані між собою. З теоретичного погляду форвардна ціна валюти (РН) може дорівнювати спот-ціні (5Я). Однак на практиці такий збіг є рідкісним. Форвардний курс дорівнює курсу спот тільки за умови рівності процентних ставок у валютах на певний період. Якщо форвардний курс більший за спот-курс (РД > вії), то говорять, що валюта котирується з премією, а якщо менший (#Д < БВ), то зазначають, що валюта котирується з дисконтом.

Розмір форвардних дисконтів чи премій за валютою визначається так:

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   7.2. Форвардні валютні операції

Де РВ{Рт;Оіз) – форвардний диференціал (премія чи дисконт);

£7? – форвардний курс; 5Я – спот-курс;

* – строк (у днях) дії форвардного контракту.

Є два основні методи котирування форвардного курсу: аутрайт і своп-ставок.

За котирування методом аутрайт банки вказують для клієнтів як повний спот-курс, так і повний форвардний курс, а також строк і суму постачання валюти. На основі визначення форвардної премії та дисконту можна виразити форвардні обмінні курси.

Форвардна премія і дисконт можуть називатися й інакше. Часто використовується терміни “спот-форвардна різниця” і “форвардна різниця”. Деякі учасники валютного ринку називають премію та дисконт як форвардне підвищення або зниження відповідно.

Премії та дисконти за валютою перераховуються на річний базис для того, щоб можна було порівняти прибутковість від вкладення валюти у форвардну угоду з прибутковістю від вкладення в інструменти грошового ринку.

На форвардному ринку банки також розраховують крос-курс. Для розрахунку форвардних крос-курсів застосовуються такі самі правила, як і для крос-курсів спот, тобто необхідно перемножити або поділити доларові форвардні курси валют. При цьому маржа між курсом купівлі валюти і курсом її продажу (AFR – ВFR) більше за форвардних операцій та становить 0,125 – 0,25 % річних, тоді як за курсом спот – 0,08 – 0,1 % річних.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 7.2. Форвардні валютні операції