Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 6.5. Паритет купівельної спроможності

Номінальний ефективний курс дає можливість визначити, наскільки змінився обмінний курс у конкретній країні порівняно з курсами її торгових партнерів за якийсь базисний рік. Але зміна номінальних курсів зовсім не свідчить про купівельну спроможність валюти чи те, в якій мірі змінилася за конкретний проміжок часу конкурентоспроможність товарів, що виробляються в цій країні та мають експортний потенціал. Припустимо, що номінальний ефективний обмінний курс валюти країни не мав змін, але рівень цін у країні підвищився порівняно з рівнем цін у країнах-партнерах за якийсь базисний період. У цьому випадку на одну одиницю валюти країни можна буде купити відносно більше товарів у країнах-партнерах порівняно з базисним періодом, а експортні товари цієї самої країни стануть дорожчими порівняно з експортними товарами її торгових партнерів. У цьому випадку курс валюти країни буде в деякому випадку завищеним, що впливатиме на сальдо поточного балансу. Для того, щоб визначити, наскільки протягом певного часу змінилася купівельна спроможність конкретної валюти, необхідно розрахувати індекс реального ефективного валютного курсу (РЕВК – REER), Це можна зробити шляхом дефляції індексу номінального ефективного курсу на величину, що відповідає відносній зміні цін. Відхилення індексу реального ефективного валютного курсу від його значення за базисний рік, яке дорівнює одиниці, дає змогу встановити фактичну зміну співвідношення національних цін з погляду стандарту паритету купівельної спроможності. Для підрахунку індексу реального ефективного валютного курсу потрібно розрахувати зважену середню обмінних курсів торгових партнерів країни, що зазнали дефляції.

Ефективний (багатосторонній) реальний обмінний курс (REER) – середньозважене значення індексів двосторонніх реальних обмінних курсів основних торговельних партнерів. Він

Розраховується аналогічно ефективному багатосторонньому номінальному обмінному курсу ERR:

Арифметичний:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності

Геометричний:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності

Де Ef – індекс номінального обмінного курсу національної валюти до валюти і-го торговельного партнера;

Р – внутрішній індекс споживчих цін;

Р/ – індекс споживчих цін і-го торговельного партнера;

Wt – нормалізована частка експорту й імпорту і-го торговельного партнера у загальних обсягах експорту й імпорту певної країни.

Для того, щоб застосовувати це рівняння, потрібно вибрати конкретний індекс цін. Деякі дослідники вважають, що для цього варто брати витрати праці, що припадають на одиницю продукції й оптові ціни, але найчастіше застосовується індекс споживчих цін.

Якби метою політики певної країни у сфері обмінного курсу була підтримка на сталому рівні реального ефективного валютного курсу, потрібно було б установити фіксований курс, а потім у міру потреби переглядати вартість національної валюти стосовно валюти – розрахункової одиниці. Обмінний курс національної валюти щодо всіх інших валют визначався б з урахуванням крос-курсів розрахункової одиниці стосовно всіх інших валют. Підтримка на постійному рівні РЕВК (REER) на основі конкретного базисного періоду потребувала б, щоб ціна національної валюти, виражена у розрахунковій одиниці (5 .), була просто встановлена на рівні ціни національної валюти, вираженої в розрахунковій одиниці у базисному році (5 п) і

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності

6.5. Паритет купівельної спроможності

Основним поняттям, створеним для пояснення валютних курсів, є паритет купівельної спроможності, ПКС (Purchasing Power Parity – PPP)t для формулювання якого зазвичай використовують так званий закон єдиної ціни – ціна товару в одній країні має дорівнювати ціні товару в іншій, а оскільки ці ціни виражаються в різних валютах, то співвідношення цін і визначає курс обміну однієї валюти на іншу. Цей закон стверджує, що товари, які є об’єктами міжнародної торгівлі, не можуть продаватися на різних ринках за різними цінами, тому що таке становище активізувало б діяльність спекулянтів, що в кінцевому підсумку привело б до вирівнювання цін. Тобто у довгостроковому періоді ціни на товари, призначені для міжнародного обміну, обчислені в одній і тій самій валюті та очищені від податків і тарифів, повинні бути однаковими. Відповідно до концепції ПКС у довгостроковому періоді реальний валютний курс має залишатися незмінним.

Однак між законом єдиної ціни і ПКС спостерігаються розходження. Закон єдиної ціни є прийнятним для одного товару, тоді як ПКС грунтується на загальному рівні цін, тобто на рівні цін товарів, що входять у споживчий кошик.

Базуючись на передумові про незмінність реального валютного курсу, номінальний валютний курс може бути визначений як відносний рівень цін на товари і послуги. Валютний курс гривні до долара, наприклад, виражається як відношення цін в Україні (PUKR) до цін у США (PU8A):

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності

Твердження про те, що валютний курс є відносним рівнем цін у двох країнах, стосується абсолютного ПКС. Обрахування рівня валютного курсу в різні періоди робиться на основі відносного ПКС, відповідно до якого процентна зміна в рівні обмінного курсу валют двох країн за визначений період дорівнює різниці між процентними змінами в національних рівнях цін. Причому ці зміни відбуваються так, що зберігається незмінним співвідношення купівельних спроможностей внутрішньої й іноземної валют.

Іншими словами, номінальний валютний курс завжди змінюється настільки, наскільки це необхідно для того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін у різних країнах. Якщо інфляція в країні перевищує темп інфляції за кордоном, то за інших рівних умов національна валюта буде мати тенденцію до здешевлення.

У загальному вигляді відносний ПКС між Україною і США може бути виражений як

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності

Де я – рівень інфляції, що обраховується як -, тобто 3-і процентна зміна рівня цін за період між г і г – 1.

Ця формула дає правильний результат у разі невеликих процентних змін рівня цін і валютного курсу. У період високих темпів інфляції є сенс користуватися іншою формулою, відповідно до якої динаміка курсу долара до гривні за період між г і г – 1 визначається як відношення індексів цін в Україні і США, під час обчислення яких рік * – 1 приймається за базисний:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  6.5. Паритет купівельної спроможності


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 6.5. Паритет купівельної спроможності