Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 6.1. Номінальний валютний курс

6.1. Номінальний валютний курс

Номінальний обмінний курс (NER, або е) – це відносна ціна двох валют, тобто пропорція їх обміну одна на одну. Обмінний курс свідчить про те, скільки номінальних грошових одиниць однієї країни можна купити за номінальну грошову одиницю або за певну фіксовану кількість номінальних грошових одиниць іншої. Коли кажуть “обмінний” або “валютний” курс, то найчастіше мають на увазі саме номінальний курс обміну валют. Підвищення курсу певної валюти означає, що вона стає дорожчою стосовно до інших. Якщо ж валюта якоїсь країни стає дешевшою, то її курс знижується. Але на відміну від звичайних товарів пропорція обміну валют вимірюється безпосередньо, а не через кількість інших платіжних засобів.

Вплив валютних курсів і зовнішніх факторів завжди досліджується з позиції окремого національного господарства. З погляду окремої країни, валюта чітко поділяються на “свою” – національну (внутрішню) валюту цієї країни та “чужу” – іноземні валюти. Як правило, в аналізі фігурують дві умовні валюти: національна та іноземна. Отже, згідно з першим правилом валютний курс можна визначити або як “курс національної валюти”, або як “курс іноземної валюти”. Необхідно лише обрати національну валюту.

Курс національної валюти – це кількість іноземної валюти, яку можна купити або продати за одиницю національної валюти на певний момент часу:

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   6.1. Номінальний валютний курс

Де ей – номінальний обмінний курс національної валюти (обернене котирування);

МЕ – кількість національної валюти, запропонованої в обмін на іноземну;

М£ – кількість іноземної валюти, запропонованої в обмін на національну.

Курс іноземної валюти – це кількість національної валюти, яку можна купити або продати за одиницю іноземної валюти:

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   6.1. Номінальний валютний курс

Де ef – номінальний обмінний курс іноземної валюти до національної (пряме котирування).

У розглянутих прикладах курс національної валюти України – гривні – 0,1818 дол./грн, а курс іноземної валюти – долара США – 5,50 грн/дол. Як бачимо, курси іноземної та національної валют – обернені величини, які характеризують одну й ту саму пропорцію обміну двох валют.

У табл. 6.1 наведено номінальні валютні курси станом на 16 січня 2011 р. на міжнародному валютному ринку.

Таблиця 6.1. Валютні курси на ринку FOREX, станом на 16 січня 2011р.

Позначення

Номінальні валютні курси

EUR/USD (євро / американський долар)

0,7504

USD/JPY (американський долар / японська єна)

83,00

USD/CHF (американський долар / швейцарський франк)

1,0364

GBP/USD (англійський фунт стерлінгів / американський долар)

0,6302

USD/CAD (американський долар / канадський долар)

1,0106

JPY/EUR (японська єна/євро)

110,6077

AUD/USD (австралійський долар / американський долар)

1,0116

6.2. Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс

Двосторонні валютні курси визначаються двосторонніми зовнішньоекономічними потоками між країнами. Основними потоками, які залежать від курсу національної валюти й активно впливають на нього, є експорт та імпорт. Між двосторонніми торговельними балансами і валютними курсами наявний певний взаємозв’язок. Зниження курсу національної валюти зумовлює збільшення експорту, зменшення імпорту і зростання торговельного балансу країни. Порівняння індексів валютного курсу і складових зовнішньоторгового обороту країни дає змогу визначати їхні рівноважні значення та прогнозувати напрям змін у торговельному балансі. Але такий прогноз можна здійснювати лише для двох країн. У реальності якась конкретна країна має не одного, а декілька, навіть декілька десятків, торговельних партнерів і стан її зовнішньоторговельного балансу буде прямо залежати від змін курсу національної валюти щодо валют її торговельних партнерів. Але одна й та сама валюта стосовно різних валют може поводити себе по-різному: щодо одних валют вона знецінюється, а стосовно інших її курс зростає. В такій ситуації дуже складно спрогнозувати зовнішньоторговельні потоки, користуючись лише двосторонніми курсами. Щоб оцінити і спрогнозувати зміни в сумарному торговому балансі, використовують ефективний (багатосторонній) номінальний валютний курс, через який визначається загальна тенденція курсу національної валюти з урахуванням впливу на експорт та імпорт країни.

В економічній науці термін “ефективний валютний курс” має два різні значення. В одному випадку це – обмінний курс, скоригований так, щоб враховувати середній вплив тарифних ставок, субсидій та інших виплат і податкових зборів на вартість імпорту всередині країни та вартість національного експорту в інші країни. В останні кілька років поширені тарифи стали менш популярними і наголос робився на численні нетарифні обмеження. Визначити середній вплив нетарифних обмежень на витрати нелегко навіть за ідеальних обставин, до того ж цей вплив може значно змінюватися протягом короткого проміжку часу. З цієї причини термін “ефективний валютний курс” у традиційному розумінні використовується нині досить рідко.

Друге значення терміна – розрахунок середніх обмінних курсів валюти країни стосовно валют її провідних торгових партнерів. Ця багатостороння концепція ефективного валютного курсу враховує принцип плаваючого курсу і часті його зміни. Наприклад, якщо курс валюти конкретної країни підвищується стосовно валюти сусідньої країни з високим рівнем інфляції й одночасно знижується щодо іншої країни, де інфляція перебуває на низькому рівні, ефективний валютний курс виражає курс національної валюти як середню величину цих двох змін. Оскільки нині принцип плаваючого валютного курсу застосовується ширше, ніж у попередні кілька десятиліть, термін “ефективний валютний курс” переважно використовується в його другому, багатосторонньому значенні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 6.1. Номінальний валютний курс