Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.4. Фактори, які впливають на платіжний баланс

Платіжний баланс дає уявлення про участь країни в світовому господарстві, масштабах, структуру та характер її зовнішньоекономічних зв’язків. Під впливом низки факторів він може мати позитивне чи від’ємне сальдо. Найголовнішими вважаються такі.

1. Нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція.

2. Циклічні коливання економіки.

Світові економічні і фінансові кризи призводять до значних дефіцитів платіжних балансів то одних, то інших країн.

3. Зростання закордонних державних витрат, пов’язаних із мілітаризацією економіки і військовими витратами.

4. Посилення міжнародної фінансової взаємозалежності.

5. Зміни в міжнародній торгівлі.

Різке зростання світових цін на нафту в останні роки призвело до дефіциту поточних операцій платіжних балансів країн-імпортерів нафти та активізації платіжних балансів нафтовидобувних країн – членів ОПБК.

6. Вплив валютно-фінансових факторів.

Із введенням плаваючих курсів значно зросли ризики валютних втрат, особливо під впливом різких коливань курсів провідних валют світу, які найчастіше використовуються як валюти ціни і платежу: долара США, євро, англійського фунта стерлінгів, японської єни. В очікуванні зниження курсу національної валюти суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності починають змінювати строки платежів за експорт та імпорт.

7. Негативний вплив інфляції. В результаті інфляції країна може втратити конкурентоспроможність на світових ринках через підвищення цін на експортні товари. Натомість спостерігатиметься нарощування імпорту дешевшої продукції іноземного виробництва.

8. Торговельно-політична дискримінація певних країн.

9. Форс-мажорні обставини – неврожай, стихійні лиха, катастрофи.

Це лише окремі фактори з цілої множини, що впливають на стан платіжного балансу. А тому можна стверджувати, що досягнення рівноваги платіжного балансу є завданням складним. Так, довгострокове пасивне сальдо платіжного балансу призводить до того, що для покриття дефіциту іноземної валюти потрібно використовувати офіційні резерви, зменшуючи їхні обсяги, що в свою чергу негативно позначається на її міжнародній ліквідності. Щоб уникнути таких негативних наслідків, країна може використовувати інструменти зовнішньоторговельної політики, а саме тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі, спрямовані на захист інтересів вітчизняного виробника, обмеження іноземної конкуренції. Однак така протекціоністська зовнішньоторговельна політика, проведена однією країною, викликає відповідні заходи з боку її торгових партнерів. Іншими словами, наслідком скорочення імпорту в результаті введення країною тарифних або нетарифних обмежень зовнішньої торгівлі швидше за все стане скорочення і її експорту, тобто зниження зайнятості, зменшення сукупного попиту тощо. Скорочення імпорту і нарощування чистого експорту неминуче вплине на рівень обмінного курсу національної валюти, сприяючи його підвищенню. У свою чергу підвищення обмінного курсу стимулюватиме імпорт і стримуватиме експорт. У результаті відбувається погіршення стану платіжного балансу країни, що має серйозні негативні макроекономічні наслідки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 4.4. Фактори, які впливають на платіжний баланс