Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 12.3. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧВТР) був створений у 1998 р. на основі угоди 1994 р. між державами – учасницями Чорноморського економічного співробітництва, а саме: Азербайджаном, Албанією, Вірменією, Болгарією, Грецією, Грузією, Молдовою, Російською Федерацією, Румунією, Туреччиною та Україною. Приєдналася Сирія. Він є фінансовою складовою Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧБС) зі штаб-квартирою у м. Салоніки (Греція).

ЧБТР користується всіма імунітетами та привілеями міжнародної організації. У зв’язку з тривалим процесом створення операційна діяльність Банку розпочалася лише 1 червня 2000 р.

Найбільшими акціонерами ЧБТР є Греція, Росія та Туреччина, частка яких у статутному капіталі становить по 16,5 %; потім – Болгарія, Румунія та Україна – по 13,5 %; частка всіх інших країн – по 2 % (табл. 12.5). Початковий статутний капітал банку становив 1,2 млрд дол. США1 і був розділений на 1 млн акцій. Членами ЧБТР можуть бути як країни – учасниці ОЧЕС, так й інші банки і фінансові організації.

Таблиця 12.5. Квоти країн у Чорноморському банку торгівлі та розвитку

Країна

Квота, %

Азербайджан

2,0

Албанія

2,0

Болгарія

13,5

Вірменія

2,0

Грузія

2,0

Греція

16,5

Молдова

2,0

Росія

16,5

Румунія

13,5

Туреччина

16,5

Україна

13,5

ЧБТР було створено для уникнення труднощів реалізації інвестиційної діяльності, для сприяння підписанню кредитних і фінансових угод на урядовому і неурядовому рівнях, а також, маючи на меті розширення взаємного економічного ділового співробітництва, для виконання окремих проектів і взаємних інтересів.

Керівними органами банку є Рада керуючих і Рада директорів. Рада керуючих на засіданнях встановлює головні напрями діяльності банку, призначає президента Банку, розглядає та затверджує основні результати фінансової діяльності цієї установи. Рада директорів здійснює нагляд за проведенням банком операцій відповідно до Статуту. До складу обох цих рад входить по одному представнику від кожної країни-члена.

Хоча Банк почав здійснювати фінансування проектів тільки з грудня 1999 p., він уже розглянув різноманітні проекти на суму понад 150 млн дол. США.

ЧБТР згідно з установчими документами має на меті насамперед забезпечити фінансову підтримку пріоритетних проектів у Чорноморському регіоні, передусім у транспортній, телекомунікаційній, енергетичній галузях, а також у сфері захисту Чорного моря і довкілля, розвиток підприємницьких зв’язків між країнами – членами ОЧЕС, сприяння економічному розвитку в регіоні, залучення інвестицій та забезпечення співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями.

На ЧБТР було покладено такі функції: – сприяти розвитку міжрегіональної торгівлі, включаючи виробництво між країнами-членами;

– фінансувати промислові проекти і підприємства в країнах-членах;

– співпрацювати з міжнародними установами і національними фінансовими організаціями в країнах-членах;

– надавати допомогу для розвитку і реформування економіки країнам ОЧЕС;

– інвестувати проекти в економічній і соціальній сфері країн-членів, надаючи гарантії1.

До фінансових інструментів, які використовує Чорноморський банк торгівлі та розвитку для виконання зазначених вище функцій, належать: надання позик із власних джерел, або в співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями і комерційними банками; придбання пакетів акцій; інвестування на міжнародному фінансовому ринкові.

Нормативним актом, що регулює членство України у ЧБТР, є Указ Президента України “Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку” від 26 лютого 2002 р. №181/2002, згідно з яким тодішнього міністра економіки України О. Шлапака було призначено від України керуючим у правлінні ЧБТР.

Пріоритетними напрямами співробітництва ЧБТР з Україною згідно з його Стратегією е:

– розвиток енергетичної галузі;

– стимулювання українського експорту, насамперед в країни-члени ЧБТР;

– фінансова підтримка сільського господарства та промисловості;

– розвиток малого і, насамперед, середнього бізнесу в Україні.

Вибір проектів відбувається за аналогічною схемою з МБРР та ЄБРР. Кредитний комітет Банку ретельно відбирає проекти для подальшого затвердження Радою директорів (табл. 12.6).

Динамічний характер діяльності ЧБТР в Україні відображає той факт, що лише за перші 19 місяців діяльності в Україні було розпочато реалізацію п’яти проектів. Станом на 1 січня 2002 р. успішно завершено реалізацію першого етапу проекту

Таблиця 12.6. Проекти, що реалізуються ЧБТР в Україні

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   12.3. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Міжнародні валютно кредитні відносини   Патика Н. І.   12.3. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Трансбалканського газопроводу загальною вартістю 118 млн дол. США, який реалізовувався за участю ЧБТР (частка фінансування ЧБТР – 12 млн дол. США). З вересня 2001 р. продовжено реалізацію проекту (друга фаза). При цьому Україна займає пріоритетне місце в операціях ЧБТР. Обсяг зобов’язань ЧБТР у рамках проектів в Україні становить 15,3 % від загального обсягу зобов’язань Банку, в той час як відповідний показник для всіх інших країн – членів Банку в середньому – лише 14,9%.

Результатом діяльності ЧБТР у 2007 р. стало затвердження дев’яти проектів загальною сумою позики 183,5 млн дол. США та підписання дев’яти проектів (затверджених у 2006- 2007 pp.) загальною сумою позики 180 млн дол. США, які реалізуються на території України.

ЧБТР віддає перевагу таким проектам, які найкраще відповідають двоєдиному мандату Банку: сприяння економічному розвитку країн-членів і просування регіонального співробітництва. У зв’язку з цим найбільший пріоритет ЧБТР надається багатостороннім проектам з розвитку інфраструктури.

Позитивна динаміка діяльності ЧБТР в Україні дає змогу оцінити його як важливу міжнародну фінансову організацію в регіоні Чорноморського басейну, а також прогнозувати, що цей Банк, маючи значний потенціал розвитку, може найближчим часом стати одним з провідних інвесторів у вітчизняну економіку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 12.3. Чорноморський банк торгівлі та розвитку