Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – ПЕРЕДМОВА

Багаторічний досвід підготовки та видання підручників “Міжнародні валютно-фінансові відносини” та “Міжнародні фінанси”, а також викладання відповідних навчальних дисциплін та дисципліни “Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дає право автору

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Частина І. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ УГРУПОВАННЯ

Розділ 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 1.1. Національна та світова валютні системи Валюта і гроші часом уявляються як поняття ідентичні, хоча термін “гроші” частіше використовують всередині країни, а термін “валюта” – за

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 1.1. Національна та світова валютні системи Валюта і гроші часом уявляються як поняття ідентичні, хоча термін “гроші” частіше використовують всередині країни, а термін “валюта” – за

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 1.1. Національна та світова валютні системи

Розділ 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 1.1. Національна та світова валютні системи Валюта і гроші часом уявляються як поняття ідентичні, хоча термін “гроші” частіше використовують всередині країни, а термін “валюта” – за

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 1.2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту

Першою в історії Світовою валютною системою була система, що спиралася на єдині правила обігу золотого грошового товару і відома під назвою системи золотого стандарту. Юридично її оформлено на Міжнародній конференції в Парижі 1867 р.

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 1.3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи

Конкретну ініціативу у створенні нової валютної системи, яка могла б успішно функціонувати після завершення Другої світової війни, взяли на себе країни, що традиційно відігравали провідну роль, – Велика Британія і Сполучені Штати Америки, Ще

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 2. РЕГІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УГРУПОВАННЯ

2.1. Валютні блоки У період світової економічної кризи 1929- 1933 рр. з крахом золотодевізного стандарту єдина світова валютна система перестала існувати. Вона розпалася на валютні блоки – регіональні валютні угруповання, які вступили в жорстку

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 2.1. Валютні блоки

2.1. Валютні блоки У період світової економічної кризи 1929- 1933 рр. з крахом золотодевізного стандарту єдина світова валютна система перестала існувати. Вона розпалася на валютні блоки – регіональні валютні угруповання, які вступили в жорстку

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 2.2. Валютні зони

Валютні зони порівняно з валютними блоками є більш високою формою регіональних валютних об’єднань, які утворилися на базі валютних блоків. Це валютні угруповання країн, що сформувалися під час Другої світової війни і після її закінчення

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 2.3. Валютний союз ЄС

Найбільш високо-розвинутою і досконалою формою розвитку регіональних валютних угруповань є Економічний і валютний союз (ЕВС) (раніше – Європейська валютна система – ЄВС). На початку 70-х років, за умов зростаючої амплітуди коливань курсу американського долара,

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Частина ІІ. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ Діяльність міжнародних організацій пов’язана з виконанням певних функцій, які визначаються їхніми статутами. Фінансове забезпечення виконання цих функцій здійснюється через фонди, що створюються такими організаціями. Це можуть бути узагальнені фонди,

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ

Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ Діяльність міжнародних організацій пов’язана з виконанням певних функцій, які визначаються їхніми статутами. Фінансове забезпечення виконання цих функцій здійснюється через фонди, що створюються такими організаціями. Це можуть бути узагальнені фонди,

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 3.1. МВФ: проблеми створення і діяльності

Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ Діяльність міжнародних організацій пов’язана з виконанням певних функцій, які визначаються їхніми статутами. Фінансове забезпечення виконання цих функцій здійснюється через фонди, що створюються такими організаціями. Це можуть бути узагальнені фонди,

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 3.2. Світовий банк. Банк міжнародних розрахунків

У 1944 р. на Міжнародній валютно-фінансовій конференції у Бреттон-Вудсі крім МВФ було створено Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Місцезнаходження – Вашингтон. Це одна з найбільших у світі міжнародних фінансово-кредитних установ, яка надає довгострокові

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 3.3. Регіональні фінансово-кредитні установи

Регіональні фінансово-кредитні організації в межах Західної Європи, Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії та в регіоні колишнього СРСР (нині СНД) створюються поступово, відповідно до певних етапів розвитку світогосподарських зв’язків та інтенсивності інтеграційних процесів. Так, на

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

4.1. Економічні організації системи ООН Міжнародні організації – це об’єднання суверенних держав, створені на основі міжнародного договору і статуту для виконання певних функцій, які мають систему постійно діючих органів, володіють міжнародною правосуб’єктністю і засновані

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 4.1. Економічні організації системи ООН

4.1. Економічні організації системи ООН Міжнародні організації – це об’єднання суверенних держав, створені на основі міжнародного договору і статуту для виконання певних функцій, які мають систему постійно діючих органів, володіють міжнародною правосуб’єктністю і засновані

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 4.2. Міжнародні та регіональні економічні структури

Однією з основних міжнародних економічних організацій є Організація економічного співробітництва і розвитку (ОБСР), Конвенція про створення якої була підписана в 1960 р. і набула чинності в 1961 р. Вона стала спадкоємницею створеної в 1948

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 4.3. Особливості функціонування фінансової системи ЄС

Однією з найхарактерніших особливостей функціонування фінансової системи Європейського Союзу є те, що на відміну від інших міжнародних економічних організацій ЄС має самостійний бюджет, який об’єднує переважну більшість спільних фінансових фондів. Бюджет ЄС – основна

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Частина ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 5.1. Світові ринки золота У світі є спеціальні центри торгівлі золотом, де здійснюється регулярна його кулівля-продаж. Це ринки золота (золоті аукціони). Золото на ринки постачається у вигляді

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 5.1. Світові ринки золота У світі є спеціальні центри торгівлі золотом, де здійснюється регулярна його кулівля-продаж. Це ринки золота (золоті аукціони). Золото на ринки постачається у вигляді

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 5.1. Світові ринки золота

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 5.1. Світові ринки золота У світі є спеціальні центри торгівлі золотом, де здійснюється регулярна його кулівля-продаж. Це ринки золота (золоті аукціони). Золото на ринки постачається у вигляді

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 5.2. Операції на девізних ринках

Одним із найсуттєвіших елементів фінансів є світовий валютний ринок. Валютні операції у широкому розумінні є конкретною формою прояву валютних відносин у народногосподарській практиці. Валютні операції – це операції, пов’язані з: переходом права власності на

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 5.3. Міжнародні розрахункові операції

Зовнішньоекономічні та неекономічні зв’язки між юридичними і фізичними особами різних країн призводять до виникнення грошових вимог і зобов’язань. У межах однієї країни такі вимоги і зобов’язання здійснюються в національній валюті. Якщо мова йде про

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 6. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В економічній літературі цінними паперами називають фінансові документи, які продаються і купуються, а також дають право їх власнику отримувати в майбутньому грошову винагороду. До цінних паперів належать акції, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов’язання, чеки,

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 6.1. Міжнародний ринок акцій

Акція – це цінний папір без встановленого строку обігу, який свідчить про внесення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні ним, одержанні частини прибутку у формі дивідендів, а

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 6.2. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок

Поява акцій пов’язана з утворенням і поширенням акціонерних товариств, які з часом стали перетворюватися на складні монополістичні об’єднання (концерни, трести, картелі, консорціуми). їх функціонування в умовах гострої конкурентної боротьби і розвитку науково-технічної революції зумовило

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 6.3. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів

Загальноприйнятого визначення міжнародного ринку цінних паперів немає. Як правило, на цьому ринку відбувається торгівля цінними паперами між нерезидентами та торгівля фондовими цінностями, вираженими в інших валютах, ніж національна. Критерій “міжнародності” визначається тим, що капітал

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 7. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

7.1. Форми міжнародного кредиту Однією з головних тенденцій розвитку сучасних світогосподарських зв’язків є значне поширення міжнародних розрахунків у кредит. Причому ця тенденція значно посилилась останніми десятиріччями. Так, якщо в 1937 р. на умовах розрахунків

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 7.1. Форми міжнародного кредиту

7.1. Форми міжнародного кредиту Однією з головних тенденцій розвитку сучасних світогосподарських зв’язків є значне поширення міжнародних розрахунків у кредит. Причому ця тенденція значно посилилась останніми десятиріччями. Так, якщо в 1937 р. на умовах розрахунків

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 7.2. Зовнішній борг і проблеми його обслуговування

Зовнішня заборгованість – це сума фінансових зобов’язань країни іноземним кредиторам, що підлягають погашенню в обумовлені терміни. Найгостріше проблема зовнішньої заборгованості стоїть перед країнами, що розвиваються, і переросла нині в проблему кризи заборгованості. Криза заборгованості

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 7.3. Платоспроможність країни та її складові

Оцінюючи платоспроможність окремих країн, використовують показник норми обслуговування державного боргу (Я ОБ), який визначається відношенням суми платежів, яку країна має виплатити іноземним державам за певний період (С/7), до суми іноземної валюти, отриманої від експорту

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Частина IV. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Розділ 8. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 8.1. Лізинг як економічна категорія Лізинговий кредит як економічна категорія – це економічні відносини між юридично самостійними суб’єктами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 8. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Розділ 8. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 8.1. Лізинг як економічна категорія Лізинговий кредит як економічна категорія – це економічні відносини між юридично самостійними суб’єктами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 8.1. Лізинг як економічна категорія

Розділ 8. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 8.1. Лізинг як економічна категорія Лізинговий кредит як економічна категорія – це економічні відносини між юридично самостійними суб’єктами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 8.2. Види лізингу

Відповідно до територіального принципу лізинг буває внутрішній, міжнародний, змішаний (поєднання внутрішнього і міжнародного), експортний, імпортний і транзитний. Внутрішній лізинг – фінансова операція, за якої суб’єкти лізингу знаходяться на території однієї країни. Міжнародний лізинг –

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 8.3. Умови лізингового договору та його суб’єкти

Лізингова фірма, як правило, укладає два договори: лізинговий контракт з фірмою-орендарем і договір купівлі-продажу з постачальником обладнання. У лізинговому контракті міститься найменування фірми постачальника предмета лізингової операції, термін, до якого постачальник зобов’язується поставити об’єкт

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 9. МІЖНАРОДНІ ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

9.1. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг Якщо в одних країнах є спеціальні закони, які регулюють лізингові операції (наприклад, у Франції та Бельгії), то в інших діють або спеціальні законодавчі акти (Велика Британія і Австралія),

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 9.1. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг

9.1. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг Якщо в одних країнах є спеціальні закони, які регулюють лізингові операції (наприклад, у Франції та Бельгії), то в інших діють або спеціальні законодавчі акти (Велика Британія і Австралія),

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 9.2. Суб’єкти міжнародних лізингових операцій

Здійсненням міжнародних лізингових операцій займається значна кількість фірм, різних за характером і сферою діяльності, правовому положенню і контролю. Ці організації та компанії можна поділити на такі основні групи. 1. Дочірні лізингові компанії банків та

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 9.3. Переваги міжнародного фінансового лізингу

Здійсненням міжнародних лізингових операцій займається значна кількість фірм, різних за характером і сферою діяльності, правовому положенню і контролю. Ці організації та компанії можна поділити на такі основні групи. 1. Дочірні лізингові компанії банків та

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Частина V. ГРОШІ ЯК ОСНОВА СВІТОВИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Розділ 10. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ 10.1. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко: де є товар і гроші, там є й фінанси. І це невипадково. Адже термін

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 10. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ

Розділ 10. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ 10.1. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко: де є товар і гроші, там є й фінанси. І це невипадково. Адже термін

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 10.1. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки

Розділ 10. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ 10.1. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко: де є товар і гроші, там є й фінанси. І це невипадково. Адже термін

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 10.2. Стійкість грошового обігу. Інфляція

Вище було розглянуто грошовий обіг на рівні суттєвих відносин завдяки розкриттю головних закономірностей конкретно-історичного розвитку. Перейдемо до аналізу сьогоденної практики грошового обігу, на основі єдності змісту і форми, що відбиває діалектику руху від суті

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 10.3. Рух грошових потоків у сфері міжнародних фінансів

У сфері міжнародних фінансів складна система руху грошових потоків реалізується через грошовий ринок як механізм відносин між юридичними особами (фірмами, підприємствами), яким необхідні кошти для свого розвитку, з одного боку, і організаціями та громадянами

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – Розділ 11. “БРУДНІ” ГРОШІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ І ПРОТИДІЯ ЇХ ВІДМИВАННЮ

11.1. Походження “брудних” грошей та основні канали їх відмивання Сам термін “відмивання грошей” (money laundering) виник у США в 30-ті роки XX ст. у зв’язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 11.1. Походження “брудних” грошей та основні канали їх відмивання

11.1. Походження “брудних” грошей та основні канали їх відмивання Сам термін “відмивання грошей” (money laundering) виник у США в 30-ті роки XX ст. у зв’язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 11.2. Міжнародна протидія відмиванню “брудних” грошей

Проблема тінізації економічних відносин є актуальною для всіх без винятку країн світу. Більше того, заданими іноземних експертів, у глобальному масштабі ця проблема має тенденцію до загострення. За оцінками Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР),

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 11.3. Україна в боротьбі з відмиванням “брудних” грошей

Передумови поширення тінізації економічних відносин в Україні виникли ще за часів колишнього СРСР. Особливо стрімким було нагромадження тіньових капіталів за роки так званої перебудови (1985- 1991 рр.). У результаті зі здобуттям незалежності Україна отримала