Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Зміст ф’ючерсної операції

До таких методів належать:

1) метод “аутрайт”. За котирування методом “аутрайт” банк указує для клієнтів як повний спот-курс, так і повний форвардний курс, а також термін та суму поставки валюти;

2) метод своп-ставок. У більшості випадків на міжбанківському ринку форвардний курс котирується за допомогою своп-ставок.

Форвардні валютні премії та дисконти розраховуються таким чином:

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Зміст фючерсної операції

Де FD (рт; dis) – форвардний диференціал (премія або дисконт); FR – форвардний курс; SR – спот-курс; t – строк (у днях) дії форвардного контракту.

Щоденно SR та FR на ЗО, 90 та 180 днів публікують “The Wall Street Journal”, “Financial Times”, “Reuters”.

Зміст ф’ючерсної операції

Ф’ючерс – це біржовий контракт, який засвідчує зобов’язання купити або продати фінансовий актив за стандартизованими вимогами за ціною, зафіксованою на момент укладання угоди.

Ціну фінансового активу, зафіксовану в контракті, називають ціною поставки.

Відкриття короткої позиції означає, що учасник ринку продав ф’ючерсний контракт, а відкриття довгої позиції – що учасник, навпаки, купив контракт.

У наш час ф’ючерсні операції відіграють помітну роль тільки на ринку США, де на них припадає до 15 % обсягу валютних операцій. Головна мета ф’ючерсів – хеджування (страхування ризику) та спекуляція. Готівкою при укладанні угоди вноситься невеликий гарантований депозит.

На ринку ф’ючерсів діють не тільки банки, а й фірми та приватні особи. Ці контракти відрізняються від форвардних, хоча і є похідними від них. Ф’ючерси – це чисті (абсолютні) застави в умовах руху валютних курсів. Якщо після купівлі ф’ючерсу ціна підвищилася, то його власники отримують прибуток, якщо знизилася – зазнають збитків. Продаж ф’ючерсу дає прибуток, якшо ціна знижується. Інакше кажучи, коротка позиція – ставка на те, що ціна знизиться, а довга – на те, що вона зросте.

Покупець (чи продавець) дає замовлення брокерові, замовлення передається в торговельний зал і в міру можливості виконується. У залі відбувається торг щодо ціни між тими, хто бажає купити і продати ф’ючерси. Якшо ігнорувати витрати обігу, це – гра з нульовою сумою. Коли кількість бажаючих купити перевищує кількість бажаючих продати, ціна зростає. Так установлюється рівновага між короткими та довгими позиціями. Сумарна вартість двосторонніх застав (ф’ючерсів) називається відкритим інтересом. У багатьох випадках обидві сторони ф’ючерсного контракту є спекулянтами – контракт підвищує ризик кожного з них. Однак і ця ситуація становить користь з економічного погляду: вона сприяє визначенню очікуваної (майбутньої) зміни ціни. Стаючи обома сторонами контракту, спекулянти витрачають час і кошти на дослідження ринку, мовби розкривають свої очікування, надають інформацію про потенційний попит та пропозицію. В економіці встановлюється рівновага очікувань.

За метою проведення ф’ючерси можна поділити на спекулятивні і хеджингові. Спекулятивні ф’ючерси передбачають, що учасник ринку одержить прибуток за рахунок очікуваної зміни цін на ф’ючерсний контракт. У свою чергу, інших учасників фінансового ринку, які здійснюють операції з ф’ючсрсами, називають хеджерами. Останні відкривають позиції з метою страхування від можливих негативних змін процентних ставок або цін на фінансові активи. Спекулянти, як правило, займають протилежну щодо хеджерів позицію ф’ючерсної угоди і таким чином забезпечують ліквідність фьючерсного ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Зміст ф’ючерсної операції