Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

Європейський Союз, який належить до найзначніших донорів України, веде свою діяльність в Україні через Представництво Європейської комісії, що працює в Києві з 1993 р. ЄС одним із перших серед міжнародних донорів розпочав надання технічної допомоги Україні в 1991 р.

Фінансові відносини між ЄС та Україною значно розвинулися за останні кілька років. Україна вже одержала грантову (безоплатну) допомогу за програмами ЄС на загальну суму близько 500 млн євро. В потоках фінансування від ЄС грантові кошти значно перевищують кредитні.

Найактивніше Європейський Союз співпрацює з Україною у сфері передачі сучасних знань і західного досвіду реформування економіки по лінії технічної допомоги, а також виділяє кошти на підтримку платіжного балансу та вирішення ключових макроекономічних проблем та проблем загальнодержавного характеру.

Основним каналом надання Європейським Союзом технічної допомоги Україні є програма ТАСІС (Програма технічної допомоги Співдружності незалежних держав). Індикативною програмою діяльності ТАСІС на 2000-2003 pp. передбачено такі основні сфери взаємодії: інституційна, правова та адміністративна реформа й розвиток; підтримка економічних реформ та розвиток приватного сектора; подолання соціальних наслідків перехідного періоду. Окремо надається допомога за програмами ядерної безпеки, міждержавної та міжкордонної співпраці. Зокрема, на цілі ядерної безпеки за роки співпраці Європейський Союз надав Україні понад 370 млн дол. США. Програма ТАСІС також підтримує цілу низку невеликих, але важливих проектів.

Європейський Союз докладає зусиль до підтримки платіжного балансу України. В жовтні 1998 р. було ухвалено третю мак-рофінансову позику в розмірі 150 млн євро. Ця позика передбачає також зобов’язання щодо умов надання консультацій з приводу економічної політики та технічної допомоги. Подальше виконання програми позики залежить від поновлення ПРФ Міжнародного валютного фонду.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

Головне завдання Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР), що розпочав діяльність у 1991 р., – сприяти переходу до ринкової економіки, а також розвиткові приватної підприємницької ініціативи в країнах Центральної і Східної Європи.

У своїй діяльності в Україні ЄБРР надає першочергової ваги розвиткові власного портфеля проектів у приватному секторі шляхом збільшення обсягів фінансування малих та середніх підприємств, прямих інвестицій в українські підприємства, підтримки недержавного банківського сектора та фінансування інфраструктури, зокрема енергетики та транспорту.

Банк здійснює в Україні кредитування та інвестиції в проекти приватного і державного секторів, виконує проекти технічної допомоги, а також є адміністратором Фонду укриття Чорнобильської ABC від імені країн “великої сімки” та інших країн – донорів цієї програми.

Особливу увагу ЄБРР приділяє енергетиці: надає допомогу приватизації галузі, здійснює проекти консервації об’єктів та підвищення ефективності сектора, проекти з ядерної безпеки та нових технологій виробництва енергії. Крім того, Банк підтримує розвиток аграрного сектора, інфраструктури, включаючи транспорт та комунальні послуги.

Основними напрямами діяльності Банку в Україні є: стимулювання розвитку приватного сектора шляхом надання кредитних ліній та інвестицій для МСП, а також шляхом прямого фінансування спільних підприємств та підприємств, що цілком належать українським власникам; підтримка розвитку фінансового сектора з особливим наголосом на фінансування малого та середнього бізнесу. ЄБРР здійснює детальний моніторинг виконання кредитних ліній для МСП та координацію програм інсти-туційного розвитку банків, які беруть участь у розподілі коштів цих кредитних ліній. У цьому секторі Банк – також здійснює підтримку реструктуризації приватизованих банків, розглядає можливості надання кредитних ліній та участі в акціонерному капіталі провідних приватних банків.

ЄБРР спрямовує свої зусилля на збільшення обсягів інвестицій в акціонерний капітал українських підприємств. З цією метою Банк надав капітал для Фонду “Україна” та капіталізував фонд постприватизаційної підтримки для ведення діяльності у східних областях України.

З метою сприяння інвестиціям в аграрний сектор Банк планує вкладати кошти в ринково орієнтовані та приватні проекти розвитку агробізнесу, включаючи підтримку програм розподілу, маркетингу та переробки сільськогосподарської продукції.

У сфері раціоналізації роботи енергетичного сектора ЄБРР бере участь у реконструкції теплових енергостанцій, підвищенні їх ефективності та екологічної чистоти, підтримує реформи енергетичного ринку.

ЄБРР надає підтримку реформуванню основних інфраструктури их секторів України, включаючи водопостачання, розвиток комунальних послуг, телекомунікації та транспорту.

Портфель ЄБРР в Україні складається з майже 40 проектів, загальна вартість яких перевищує 900 млн євро. Сума зобов’язань Банку щодо України становить 7 % загальної суми його зобов’язань. Усі проекти ЄБРР в Україні можна поділити на п’ять груп: державний фінансовий, недержавний фінансовий сектор, приватний сектор – компанії в українській власності, приватний сектор – іноземні компанії та спільні підприємства, державний сектор.

З усіх коштів, що виділяє Україні ЄБРР, 57 % іде на фінансування 28 проектів приватного сектора, з них майже половина розподіляється через канали фінансового сектора і спрямовується на фінансування МСП, а решта коштів (268 млн євро) – в 16 приватних проектів у інших секторах. За трьома з цих проектів Банк співпрацює з компаніями, що належать українським власникам, але більшість отримувачів коштів Банку – іноземні компанії або спільні підприємства в Україні. В портфелі приватного сектора чітко простежується нахил у бік виробництва споживчих товарів і послуг, причому на харчову промисловість та переробку сільськогосподарської продукції припадає 31 %, що відображає потенційні порівняльні переваги України в секторі агробізнесу. Крім того, в приватному секторі Банк фінансує проекти в галузі телекомунікацій, будівництва готелів та судноплавства.

Одинадцять проектів (включаючи дві кредитні лінії для МСП) на суму 508 млн євро мають державні гарантії. Серед цих проектів – позики в галузі телекомунікацій, виробництва електроенергії, розвитку інфраструктури транспорту.

Темпи нарощування портфеля проектів ЄБРР в Україні можна схарактеризувати як повільні, з високим рівнем скасувань і припинення проектів та нестабільним обслуговуванням боргів. На початок другого півріччя 2000 р. було скасовано 9 підписаних проектів на суму 238 млн євро та 7 проектів, за якими Україна вже отримала частину коштів – 34 млн євро.

Затримки надходжень від Банку та припинення проектів спричиняються головно такими факторами: недостатня координація процесу рішень з боку українських офіційних організацій; невиконання Україною фундаментальних передумов, зокрема зустрічного фінансування для проектів у державному секторі; тривалий термін ратифікації проектів Верховною Радою; повільний прогрес структурних реформ в економіці; невиконання правил закупівель Європейського банку; зміна умов та національних контрпартнерів за проектами.

Баланс портфеля проектів ЄБРР в Україні на кінець 2000 р. виглядав таким чином: 58 % – проекти в приватному секторі, 42 % – проекти державного сектора. Цільовим для Банку є коефіцієнт 60/40.

Таблиця 41.4

Асигнування ЄБРР на проекти технічної допомоги в Україні

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

Фінансування технічної допомоги ЄБРР Україні складається із 155 операцій загальною вартістю 31,6 млн євро. Робота з підготовки та виконання інвестиційних проектів Банку проводиться в основному по лінії технічної допомоги. ЄБРР є одним із засновників та активним учасником Експертної ради з питань іноземних інвестицій, заснованої за підтримки Президента України в

1997 р. для сприяння іноземним інвестиціям і створення сприятливого інвестиційного клімату.

Слід зазначити, що основним критерієм фінансування Банку є комерційна привабливість проектів, а умови кредитування близькі до ринкових.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ