Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Типові умови контрактів

– Ф’ючерси

– Опціони

– Свопи

– Синтетичні похідні цінні папери

Похідні фінансові інструменти (або деривати ви – від англ. to derive – походити) являють собою фінансові інструменти, які у своїй основі мають більш простий фінансовий інструмент – облігацію або акцію.

Головними видами дери вати вів є ф’ючерси, опціони та свопи. На базі цих трьох видів може створюватися безліч комбінацій – синтетичних фінансових інструментів.

Ф’ЮЧЕРСИ

Ф’ючерсний контракт – це різновид форвардного контракту, тобто угоди, відповідно до якої певний товар має бути поставлений у зазначений день у майбутньому за ціною, що встановлюється в момент укладення угоди. Наприклад, укладена в даний день угода про постачання 1 тонни сталі рівно через рік за ціною IIS дол. за тонну з оплатою в момент постачання товару є типовим форвардним контрактом. Ф’ючерсний контракт є форвардним контрактом, що укладається на організованій біржі; при цьому умови контракту чітко визначаються правилами ведення операцій на відповідній біржі.

Фінансові ф’ючерси – це контракти, в основі яких лежать фінансові інструменти: різні види валюти, боргові зобов’язання, а також фінансові індекси.

Фінансові ф’ючерси виникли лише на початку 70-х років XX ст. Першими фінансовими ф’ючерсами були контракти щодо іноземної валюти, потім, у середині 70-х років, почалася торгівля процентними ф’ючерсами, а на початку 80-х років з’явилися операції з ф’ючерсними контрактами на фондові індекси.

Валютні ф’ючерси – це ф’ючерсні контракти, згідно з якими необхідно поставити зазначену кількість якоїсь іноземної валюти в обумовлений день у майбутньому в обмін на визначену суму в іншій валюті.

Процентні ф ‘ючерсні контракти укладаються стосовно боргових зобов’язань, наприклад казначейських облігацій, векселів, облігацій державної позики тощо.

Ф ‘ючерсні контракти на фондові індекси базуються на вартості фондового індексу, наприклад індексу Dow, S&;P 500 тощо. При операціях з цими ф’ючерсами прибуток або збитки визначаються коливаннями вартості індексу.

Фьючерсна біржа

Ф’ючерсна біржа – організація, яка не має на меті отримання прибутку. Місця на цій біржі продаються на відкритому ринку, тому приватна особа може стати членом біржі, якщо купить місце в кого-небудь із членів біржі, а також якщо відповідатиме чинним на даній біржі критеріям щодо фінансової спроможності, надійності та ділової етики. Біржа забезпечує умови для того, щоб члени біржі та інші сторони, що ведуть торги через члена біржі, могли укладати ф’ючерсні контракти. Члени біржі беруть участь у діяльності комітетів, що керують діяльністю біржі, наймають на роботу професійних менеджерів. Отже, сама по собі ф’ючерсна біржа організована для того, щоб приносити вигоду її членам.

Кожна біржа визначає види товарів, що продаватимуться на ній, а також умови контрактів для кожного з цих товарів. Як правило, біржі прагнуть спеціалізуватися на окремих сегментах ринку.

Кожна біржа надає в розпорядження учасників торгів операційний зал, де ведуться торги за всіма контрактами, що перебувають у біржовому обороті. Правилами ведення торгів на біржі передбачається, що угоди з усіма ф’ючерсними контрактами мають укладатися тільки в операційному залі біржі в години її роботи. Завдяки спеціалізації бірж на обмеженій кількості товарів, а також стандартизації умов контрактів при операціях із ф’ючерсними контрактами вдається уникнути деяких ускладнень, з якими раніше були пов’язані форвардні контракти.

Типові умови контрактів

Різницю між ф’ючерсними і форвардними контрактами можна продемонструвати на прикладі конкретних властивостей ф’ючерсного контракту. Наприклад, на Чиказькій товарній біржі ведуться операції з терміновими контрактами на казначейські облігації США. В контракті вказується, що продавець зобов’язаний поставити казначейські облігації США номінальною вартістю 100 000 дол., які не погашаються достроково і термін дії яких не повинен минути протягом 15 років із моменту дня постачання за ф’ючерсним контрактом. Умови ф’ючерсного контракту встановлюють засіб, за допомогою якого будуть поставлені облігації (шляхом телеграфного переказу від одного уповноваженого банку до іншого), а також час поставки (у робочий біржовий день відповідного місяця поставки, яким можуть бути березень, червень, вересень або грудень). Стандартизація умов контракту передбачає, що всі трейдери (торговці) знають точні характеристики товару, щодо якого ведуться торги, отже, відпадає необхідність переговорів або довгих обговорень. Умови фінансових ф’ючерсів чітко визначені в контрактах. Загалом, єдиною умовою термінового контракту, яка встановлюється під час торгів, є ціна ф’ючерсу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Типові умови контрактів