Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Системи електронної торгівлі широко використовуються на національних та міжнародних фінансових ринках. їхні відмінності залежать від типу ринку, його учасників, а також стадії процесу торгівлі. При цьому, за оцінками багатьох експертів, розвиток систем, які надають фінансові послуги, є одним з най-динамічніших сегментів електронної комерції. Наприклад, електронна комерція є основним методом здійснення операцій на ринку обміну іноземних валют (Forex). Широко використовуються електронні системи і на ринках фінансових інструментів з фіксованим доходом (акції, облігації), а також у банківській сфері.

Водночас на ринку деривативів електронні системи застосовуються досить рідко через наявність ризиків, система управління якими ще недостатньо розвинута.

Електронна комерція використовується головно для трансакцій з ліквідними та гомогенними інструментами. Набагато менше вона поширена на ринках з високим ступенем ризику або значними величинами сум окремих угод.

Розвиток глобальних електронних форм фінансової інфраструктури є однією з найпомітніших тенденцій сучасного розвитку світової економіки. Це стосується передусім ринків з іноземною валютою та цінними паперами. Експерти в цій галузі припускають, що завдяки широким інформаційним можливостям, що їх зручно та дешево надає Інтернет, електронна форма може скласти 40-50 % ринку індивідуальних інвесторів.

Показовим при цьому є досвід одного з лідерів електронної комерції у фінансовій сфері – компанії Schwab, яка більш ніж 60 % своїх торговельних операцій здійснює за допомогою Інтернету. Нині частка компанії Schwab становить майже третину сукупної торгівлі через Інтернет та 10 % усієї торгівлі акціями у США.

До основних фінансових послуг, які надаються за допомогою Інтернету на сучасному етапі, належать такі:

– інтернет-банкінг – надання широкого спектра банківських послуг індивідуальним та корпоративним клієнтам за допомогою мережі;

– інтернет-трейдинг – можливість здійснення операцій з купівлі-продажу на валютному та фондовому ринках;

– інтернет – страхування – надання через Інтернет страхувальних послуг.

Слід зазначити, що найбільші гравці на фінансовому ринку досить часто об’єднують свої зусилля для створення відповідних систем (платформ), які дають змогу здійснювати частину або навіть всі профільні операції через Інтернет. Тому досить часто клієнт може в межах однієї системи користуватися одночасно всіма зазначеними вище послугами.

Інтернет-банкінг

Інтернет-банкінг є одним з основних елементів ефективної системи електронної фінансової комерції, оскільки здійснення практично будь-якої торговельної операції потребує використання рахунку, доступ до якого забезпечують Інтернет та відповідне програмне забезпечення. Так, ряд міжнародних та національних банків дуже часто засновує свій “електронний” аналог в Інтернеті для надання клієнтам повного асортименту банківських послуг і підтримки, таким чином, своєї конкурентоспроможності.

Інтернет-банкінг – система надання традиційних банківських послуг (за винятком готівкових операцій), за якої клієнт (фізична або юридична особа) має можливість здійснювати операції з власним рахунком за допомогою мережі Інтернет.

Технології дистанційного банківського обслуговування, зокрема за допомогою телефону, в тій або іншій формі почали розвиватися ще у 80-х роках XX ст. Але найперші повноцінні системи, які давали можливість здійснювати управління рахунком за допомогою Інтернету, з’явилися в 199S р. Тоді ж постав перший віртуальний банк, який не мав жодного фізичного офісу для роботи з клієнтами – американський Security First Network Bank, а доступ до нього здійснювався виключно за допомогою Web-сайту в Інтернеті. Вже за перші два роки було відкрито понад 10 тис. рахунків.

У банківській сфері, за підрахунками фахівців, трансакційні витрати становлять приблизно 1 дол. США при здійсненні операції у відділенні банку, 50 центів – при здійсненні операції по телефону, 25 центів – при використанні банкоматів і 10 центів – при використанні Інтернету.

Одним з лідерів у сфері становлення електронного банківського бізнесу є американський банк Citibank, який розширює мережу своїх клієнтів за рахунок надання їм безкоштовного доступу до Інтернету. При цьому за рахунок істотного зменшення накладних витрат банк може запропонувати своїм клієнтам виші ставки за депозитними операціями, ніж більшість традиційних банків.

На сьогодні інтернет-банкінг стрімко розвивається, і вже можна казати про формування ринку таких послуг – понад 80 із 100 найбільших банків надають свої послуги інтернет-банкінгу, а всього у світі налічується понад 1500 банків, які надають своїм клієнтам можливість управляти рахунком через мережу.

Через інтернет-банкінг здійснюються такі операції:

– відкриття різноманітних рахунків (термінові, ощадні, пенсійні тощо);

– проведення платежів за товари та послуги (за винятком готівкових);

– розрахунки за угодами та контрактами;

– купівля та продаж іноземної валюти;

– інвестиційні – купівля та продаж цінних паперів;

– карткові – отримання пластикових дебетових та кредитних карток;

– отримання виписок та інформації щодо поточного стану рахунку, здійснених операцій у режимі реального часу.

Таким чином, завдяки використанню мережі клієнт дістає можливість суттєво заощаджувати час, необхідний для відвідання відділення банку. Крім того, він має цілодобовий доступ до власного рахунку, що дає йому змогу, зокрема, швидко реагувати на зміну кон’юнктури ринку, купуючи або продаючи певну валюту. Інтернет-банкінг стає також додатковим інструментом контролю за всіма операціями з кредитними картками.

Згідно з даними компанії Faulkner &; Gray (США), які вона отримала безпосередньо від американських фінансових установ, у США в 1999 р. понад 4,5 млн громадян (близько 5 % домогоспо-дарств) здійснювали банківські операції через Інтернет. А у 2001 р. кількість користувачів “онлайнових” банків зросла до 22 млн осіб (близько 10 % населення).

Основними характеристиками, які вирізняють системи інтернет-банкінгу різних фінансових установ, є такі:

Технічні параметри – рівень безпеки зберігання та передачі інформації, а також їх сумісність зі стандартними операційними системами та мережевими протоколами;

Функціональні можливості – набір операцій, які може здійснювати клієнт за допомогою мережі та даної електронної системи;

Інтерфейс користувача – ступінь зручності використання електронної системи банківських операцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ