Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИНТЕТИЧНІ ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Стредли

Стредл – це опціон на позиція, яка полягає у володінні опціоном “пут” і “кол” на ті самі акції.

Щоб придбати стредл, інвестор має купити одночасно пут і кол з однаковими термінами закінчення і тією ж самою ціною використання. Щоб продати стредл, інвестор має одночасно продати пут і кол. Припустімо, що ціна використання кожного з опціонів “пут” і “кол” дорівнює 100 дол. Припустімо також, що кол продається за 10 дол., а пут – за 7 дол. Якщо курс акцій дорівнюватиме після закінчення терміну ціні використання, як пут, так і кол не матимуть вартості, а збитки зі стредл у становитимуть 17 дол. – усю суму премій, сплачених за цю позицію.

Після закінчення терміну опціонів будь-яке відхилення курсу акцій від значення 100 дол. забезпечує отримання більш вигідного результату. Взагалі після закінчення терміну опціонів на кожний 1 дол. відхилення курсу акцій від значення 100 дол. підвищує вартість стредлу на 1 дол. Позиція зі стредлу перебуває в точці беззбитковості, якщо курс акцій або підвищується до 117 дол., або опускається до 83 дол. Іншими словами, зміна курсу акцій на

17 дол. у будь-який бік від ціни виконання після закінчення терміну опціонів покриє початкове вкладення коштів у розмірі і 7 дол. Якщо ж курс акцій суттєво відхиляється від значення ціни використання опціонів, виникає можливість одержання вагомого прибутку.

Стренгли

Стренгл схожий на стредл. Довга позиція зі стренглу полягає в довгій позиції з колу і довгій позиції з путу на той самий товар і з однаковим терміном закінчення, але для колу ціна виконання буде більша, ніж для путу (як ми вже зазначили, стредл передбачає однакову ціну виконання). Звернімося до попереднього прикладу, де ціна використання опціону “пут” дорівнювала 100 дол., а премія – 7 дол. У випадку стренглу огщіон “кол” на той самий товар і з тим самим терміном закінчення матиме ціну виконання в розмірі 110 дол. і продаватиметься за 3 дол. Для придбання стренглу трейдер купить як цей пут, так і цей кол, заплативши в сумі 10 дол.

Спреди “биків”

Спред “биків” на опціонному ринку являє собою комбінацію купівлі й продажу опціонів “кол”, яка має на меті отримання прибутку у випадку зростання ціни відповідного товару.

Обидва коли, задіяні в спреді “биків”, мають однаковий термін закінчення, але різні ціни використання. Покупець спре-ду “биків” купує кол із ціною використання, меншою за курс акцій, і продає опціон “кол” з ціною використання, вищою за курс акцій. Даний спред є саме спредом “биків”, оскільки трейдер сподівається здобути прибуток від зростання котирувань акцій. Дана угода є саме спредом, тому що вона полягає в купівлі одного опціону і в продажу пов’язаного з ним іншого опціону. Порівняно з купівлею самих акцій спред “биків” із використанням опціонів “кол” є менш ризикованим. Проте він обмежує і потенційний розмір прибутку порівняно з тим, що може бути отриманий при проведенні операції з самими акціями.

Для ілюстрації припустімо, що акції продаються за курсом 100 дол. Ціна використання одного опціону “кол” дорівнює 95 дол., а коштує він 7 дол. Ціна використання іншого опціону “кол” становить 105 дол., а коштує він 3 дол. Для придбання спреду “биків” трейдер купує кол із ціною використання 95 дол. і продає інший кол. Загальна сума витрат на премію з даного спреду “биків” дорівнює 4 дол.

Спреди “метелик”

Придбаючи спред “метелик”, трейдер купує один кол із низькою ціною виконання й один кол із високою ціною виконання, одночасно продаючи два коли з середньою ціною виконання. Цей спред дає найвищий прибуток, якщо після закінчення термінів опціонів курс акцій близький до середньої ціни використання. По суті, спредові “метелик” притаманні ті ж самі характеристики щодо отримуваної віддачі, що й стредлу. Проте порівняно зі стредл ом спред “метелик” пов’язаний з меншим ризиком і нижчим розміром потенційного прибутку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИНТЕТИЧНІ ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ