Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 37. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ: КООРДИНАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ

Використання інструментів електронної торгівлі дає змогу споживачеві отримувати вичерпну інформацію про товар чи послугу за умов відсутності безпосереднього контакту з продавцем і економії часу.

Електронний бізнес – це будь-яка ділова активність, при здійсненні якої використовуються комунікаційні можливості глобальних інформаційних мереж з метою отримання прибутку.

Електронна комерція є одним з основних елементів електронного бізнесу й охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту.

За суб’єктами взаємодії вирізняють такі основні категорії електронної комерції:

Бізнес-бізнес, тобто перенесення міжкорпоративних операцій та ділової діяльності в Інтернет;

Бізнес-споживач, тобто електронна роздрібна торгівля, орієнтована на

Ишііавпгл гплм/иваиЯ’

Бізнес-держава, або ділові зв’язки комерційних структур з державними та міжнародними організаціями.

Системи ЕК широко використовуються на національних та міжнародних фінансових ринках. До основних фінансових послуг, що надаються за допомогою Інтернету на сучасному етапі, належать: інтернет-банкінг, інтернет-трейдинг, інтернет-страхування.

Електронні платіжні системи є дешевим та ефективним засобом здійснення розрахунків із зовнішньої торгівлі, кредитних операцій, грошових переказів тощо. Технології електронних платежів – одна з найперспективніших сфер розвитку фінансових послуг в Інтернеті.

Основні терміни і поняття

Електронний бізнес, електронна комерція, бізнес-бізнес, бізнес-споживач, бізнес-держава, інтернет-банкінг, інтернет-трейдинг, інтернет – страхування, електронні гроші, електронна телекомунікаційна мережа

Контрольні запитання та завдання

1. Сформулюйте переваги електронної комерції.

2. Які фінансові послуги надаються за допомогою Інтернету?

3. Розкрийте сутність інтернет-банкінгу.

4. У чому полягає зміст діяльності з інтернет-трейдингу?

5. Схарактеризуйте можливості Інтернету щодо сфери міжнародного страхування.

6. Яким є вплив електронної комерції на структуру фінансових ринків?

ЛІТЕРАТУРА

Заболоцкий В. П. Философские проблемы информатизации // Проблемы информатизации. 1999. № 1.

Тапскот Д. Электронно-цифровое общество. М., 1999. Challenges to the Network: Internet for Development. ITU, 1999. E-Commerce and Development. UNCTAD, 1999.

Building Confidence – Electronic Commerce and Development. United Nations Conference on Trade And Development, 2000.

The Implications of Electronic Trading in Financial Markets. Bank for International Settlements, 2001.

Marks J. The Impact of The Internet on Users and Suppliers of Financial Services. Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 1999.

Частина 9. Механізм регулювання світових фінансових потоків

Системний характер перерозподілу світових фінансових ресурсів грунтується на регулятивному механізмі, який було започатковано в 40-х роках XX ст. створенням міжнародних економічних організацій. Ключові функції регулювання і моніторингу найважливіших процесів розвитку світової економіки та механізми реалізації цих функцій є предметом вивчення у цій частині. Увагу акцентовано на стандартизації перерозподільних фінансових відносин та скон центрова пості регулятивного впливу у відносно невеликій кількості міжнародних організацій. Аналізується міжнародний досвід урегулювання світової кризи заборгованості.

Розділ 37. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ: КООРДИНАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ

– Міжнародний контроль за рухом капіталу

– Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльності транснаціональних компаній

– Захист інвестицій

– Глобальні податки


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 37. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ: КООРДИНАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ