Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 23. ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТНК

Довгострокове фінансування міжнародних операцій ТНК здійснюється за рахунок власних коштів, а також зовнішніх джерел. Головними джерелами внутрішнього фінансування є нерозподілений прибуток та акумульовані амортизаційні відрахування.

Зовнішні джерела фінансування – це фінансування від інвесторів та фінансування від кредиторів. Фінансування від інвесторів відбувається шляхом емісії довгострокових (безстрокових) цінних паперів, які підрозділяються на два види – боргові (облігації) та капітальні (акції). Фінансування від кредиторів має дві основні форми – банківський кредит та купівля довгострокових цінних паперів (переважно облігацій) заздалегідь визначеними компаніями.

Міжнародне довгострокове фінансування ТНК здійснюється за допомогою мобілізації ресурсів як на євровалютних кредитних ринках, так і на ринках країн, що приймають.

Транснаціональна корпорація може отримати довгострокові ресурси на іноземних ринках такими шляхами: емісія облігацій, деномінованих у місцевій валюті; емісія акцій, деномінованих у місцевій валюті; отримання банківських кредитів у місцевій валюті. Фінансування ТНК може також відбуватися у формі єврокредитів та єврооблігацій.

Основні терміни і поняття

Фінансування від інвесторів, фінансування від кредиторів, іноземне фінансування, синдикований кредит,

Євровалютне фінансування, ЛІБОР

Фонди погашення євробондів

Контрольні запитання та завдання

1. Що є основою самофінансування філій ТНК?

2. Які види довгострокових цінних паперів ТНК використовують для зовнішніх джерел фінансування?

3. Що таке синдикований кредит?

4. Дайте класифікацію міжнародного довгострокового фінансування.

5. Які вигоди дає ТНК стратегія “глобальної” емісії акцій?

ЛІТЕРАТУРА

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. К., 1997. Розд.22.

Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. М., 2000. Ч. Н.

Роуз П. Банковский менеджмент. М., 1997. Гл.19.

Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998. Ч. IV.

Afelvin M. International Money and Finance. New York, 1994.

Shapiro A. Multinational Financial Management. New Jersey, 1996.

Розділ 23. ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТНК

– Моральні аспекти проблеми

– Концептуальні принципи оподаткування ТНК “Національні податкові юрисдикції

– Податкові угоди

– Види податків

– Оподаткування ТНК у США

– “Податкові гавані”

МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Податки мають великий вплив на інвестиційні рішення, управління валютним ризиком, планування структури капіталу та внутрішньокорпораційних потоків фондів. Мінімізація загального корпораційного податкового тягаря є одним із основних завдань транснаціональної компанії. Однак було б помилкою розглядати стратегію сучасних ТНК як негнучку, однобічну орієнтацію на цю мету корпораційної діяльності. “Кодекси поведінки” багатьох ТНК містять положення про “соціальну відповідальність” та готовність дотримуватися законів країни, що приймає, в тому числі і її податкових правил. Сучасні концепції транснаціонального менеджменту проголошують, шо ухвалення корпораційних рішень має завжди базуватися на фундаментальних принципах лінії ведення бізнесу компанії, а не підкорятися тільки одному мотивові – зменшення податкових зобов’язань.

Морально-етичні аспекти цієї проблеми набувають великого значення для ТНК. У країнах-реципієнтах вони часто потрапляють у ситуацію, коли місцеві фірми ухиляються від сплати податків. Перед транснаціональними корпораціями постає дилема: або діяти таким же чином, як і місцеві фірми, тобто приймати філософію “коли ти в Римі, то роби так, як роблять римляни”; або дотримуватись у всіх країнах єдиних корпораційних принципів бізнес-етики, в тому числі повної відкритості для податкових органів. Адже підрив репутації та негативний громадський резонанс викриття випадків несплати податків у будь-якій країні, що приймає, можуть вплинути на діяльність усієї транснаціональної мережі. На практиці обидві лінії поведінки мають місце. Значна частина ТНК проводить політику відкритості для податкових органів, особливо в умовах “помірних” податкових режимів, частина компаній, однак, уважає, що їхні конкурентні позиції погіршаться, якщо вони не будуть уникати податків такою ж мірою, як місцеві конкуренти.

Проблема моральності стосується головним чином ТНК, але вона пов’язана і з діями урядів країн. Деякі країни ввели податкові санкції щодо транснаціональних компаній тільки тому, що вони підозрювали ці фірми в порушенні місцевих податкових законів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 23. ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТНК