Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК

Процентний ризик набагато менше освітлений у економічній літературі, ніж валютний ризик. Як і валютний ризик, даний тип ризику можна поділити на різновиди” а саме: ризик утрат від зміни потоків грошових коштів; портфельний ризик; економічний ризик.

Ризик утрат від зміни потоків грошових коштів

Компанії, що мають намір взяти позику, або компанії, що мають боргові зобов’язання, за якими виплачуються проценти за плаваючою ставкою, можуть понести збитки в разі підвищення процентних ставок, оскільки зростають потоки грошових коштів для обслуговування боргу. І навпаки, депозити компанії, за якими виплачуються проценти на основі плаваючої ставки, наражаються на ризик у разі падіння процентних ставок.

Коливання процентних ставок створюють невизначеність як для позичальників, так і для кредиторів. Непевність щодо рівня процентних ставок у майбутньому може створювати перешкоди при плануванні бізнесу. Підвищення процентних ставок за вже отриманими грошовими позиками може серйозно позначитися на потоці, грошових коштів. Наявні методи зменшення невизначеності майбутніх процентних ставок спроможні усунути основну перешкоду для планування інвестицій.

Необхідність хеджування ризику втрат від зміни потоку грошових коштів, пов’язаних з коливаннями процентних ставок, демонструє такий приклад. Керівництво компанії 1 квітня планує отримати 1 травня суму в 1 млн євро від продажу активів. З огляду на фінансові потреби компанії воно вирішує інвестувати грошові кошти, які будуть отримані 1 травня, в 3-місячниЙ депозитний сертифікат. Поточна процентна ставка для таких активів становить 10 % річних, що може принести прибуток у 20 тис. євро за період інвестування. Однак до 1 травня процентна ставка може знизитися, зменшивши надходження від передбачуваної суми інвестицій. Уникнути такої ситуації або принаймні усунути ризик утрат від несподіваного падіння процентної ставки можна за рахунок “фіксації” процентної ставки на 1 квітня.

Портфельний ризик

Між процентними ставками і цінами на фінансові активи існує зворотний зв’язок. Найочевидніше цей взаємозв’язок виявляється для довгострокових активів, наприклад акцій і довгострокових державних облігацій. Власник портфели наражається на ризик збитків від підвищення процентних ставок за цінними паперами, оскільки в цьому випадку може зменшитися вартість портфеля.

Наприклад, портфель включає довгострокові державні облігації вартістю в 1 млн дол. У разі підвищення процентних ставок вартість портфеля зменшиться. Так, зміна ставки з 8 до 10 % річних може знецінити портфель на 200 тис. дол., що, звичайно, непокоїть керівництво фірми. Уникнути цієї небезпеки можна за рахунок продажу портфеля, але це не є оптимальним рішенням, бо призводить до високих витрат. Раціональніше вдатися до методів хеджування, які дадуть змогу уникнути зниження вартості, а отже продажу портфеля і подальшої повторної купівлі довгострокових облігацій у портфель.

Економічний ризик

Зміни процентних ставок можуть справляти опосередкований вплив на компанію, спричиняючи зміни в її економічному оточенні. Якщо конкурентами компанії є виробники, які залучають для своєї діяльності значні суми позикових коштів, то в разі зниження процентних ставок конкуренція може посилитися. Компанія, що виробляє інвестиційні товари або товари, часто оплачувані в кредит, може натрапити на падіння попиту внаслідок зростання процентних ставок. Особливо це стосується компаній, що ведуть житлове будівництво. Зміни процентних ставок, відбившись на ставці процента з виплати іпотечних позик, впливають на попит на послуги цих компаній. Зміни процентних ставок можуть спричинити зміну обмінних курсів валют, коливання яких, своєю чергою, впливають на діяльність компаній. Це тільки деякі приклади джерел, що створюють економічний ризик внаслідок зміни процентних ставок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК