Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Приховані валютні ризики

Економічний валютний ризик визначається як імовірність несприятливого впливу змін валютного курсу на економічний стан компанії, наприклад, імовірність зменшення обсягу товарообороту або зміни цін на фактори виробництва і готову продукцію порівняно з іншими цінами на внутрішньому ринку. Ризик може виникати внаслідок загострення конкуренції, як з боку виробників аналогічних товарів, так і з боку виробників іншої продукції, а також унаслідок зміни уподобань споживачів. Вплив можуть справляти й інші чинники, наприклад заходи уряду щодо зміни валютного курсу або стримування зростання заробітної плати внаслідок інфляції, викликаної знеціненням валюти.

Найменшою мірою вразливі для економічного ризику компанії, які несуть витрати тільки в національній валюті, не мають альтернативних джерел факторів виробництва, що підпадають під вплив змін валютного курсу. Ці компанії реалізовують продукцію тільки всередині країни і не натрапляють на конкуренцію з боку фірм, ціни на товари яких можуть знизитися внаслідок сприятливої зміни курсу. Однак навіть такі компанії не сповна захищені від змін валютного курсу. Наприклад, зниження курсу валюти може призвести до підвищення процентних ставок, що, своєю чергою, знизить загальний рівень споживчих витрат на внутрішньому ринку і збільшить витрати, пов’язані з погашенням боргових зобов’язань.

Коливання валютних курсів можуть спричинити посилення конкуренції з боку інших виробників, вплинувши на структуру їхніх витрат або на їхні продажні ціни, виражені в національній валюті. Компанія, яка продає тільки на внутрішньому ринку і несе витрати, сплачувані тільки в національній валюті, постраждає від підвищення курсу національної валюти, оскільки конкурентні імпортні товари будуть дешевшими, так само як і товари внутрішніх виробників-конкурентів, витрати яких сплачуються частково в іноземній валюті.

Зміни вартості валюти країни можуть мати додаткову значущість для компанії, що розмістила свою філію в цій країні з метою забезпечення дешевого джерела постачання або на свій внутрішній ринок, або на ринки інших країн-споживачів. Наприклад, японський виробник автомашин, шо спорудив завод в одній зі східноєвропейських країн для випуску машин за конкурентними цінами, буде збентежений підвищенням валютного курсу цієї країни відносно інших європейських валют.

Деякі сировинні товари традиційно оцінюються в певних валютах. Прикладом цього є ціни на нафту в доларах США. Компанії можуть бути вразливі для ризику можливих збитків від підвищення курсу долара щодо валют, у яких вони отримують свої прибутки. Одним із прикладів таких фірм є авіакомпанії. Якщо вони купують літаки у США і мають у результаті боргові зобов’язання в доларах, то посилюється їхня схильність до ризику втрат від підвищення курсу долара відносно інших національних валют.

У економічній літературі існує поняття “третій нафтовий шок”. Ідеться про ситуацію, що склалася в європейських країнах у 1983-1985 рр., коли ціни на нафту в доларах США були стабільні, але внаслідок знецінення низки європейських валют щодо долара відбувалося зростання цін на нафту, виражене в національних валютах.

Раніше вже згадувалося, що моментом виникнення операційного валютного ризику потрібно вважати дату опублікування прейскуранта. Припустімо, що експортер спробує уникнути операційного ризику, пов’язаного з цінами в іноземній валюті, видавши прейскурант для зарубіжних покупців у національній валюті продавця. Тоді вплив коливань валютного курсу виявиться в обсязі продажу. Навіть якщо підвищення курсу національної валюти не знизить вартості надходжень від експорту, вираженої в національній валюті, таке підвищення зумовить тенденцію до зменшення обсягу експорту, оскільки ціни в перерахунку на іноземну валюту зростуть.

Приховані валютні ризики

Існують операційні, трансляційні й економічні валютні ризики, які на перший погляд неочевидні. Наприклад, якщо постачальник на внутрішньому ринку використовує імпортні ресурси, то компанія, якій надає послуги такий постачальник, наражається на непрямий операційний ризик, оскільки в разі підвищення вартості витрат постачальника внаслідок знецінення національної валюти цей постачальник муситиме підвищити ціни. Ще одним прикладом може бути ситуація з імпортером, якому виписується рахунок-фактура в національній валюті і який виявляє, що його зарубіжний постачальник коригує ціни відповідно до змін валютного курсу з метою забезпечення постійності цін у валюті своєї країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Приховані валютні ризики