Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Особливості ф’ючерсних угод

■ Головна особливість ф’ючерсних угод полягає в тому, що при укладанні ф’ючерсних угод торгують стандартними контрактами, в яких детально регламентовані всі умови – сума, термін, методи розрахунку, фіксовані дати виконання у визначені дні березня, червня, вересня та грудня.

■ При здійсненні ф’ючерсних угод застосовується хеджування (від англ. to hedge – відгороджувати) – форма страхування ціни чи прибутку. При хеджуванні учасники угод дістають можливість застрахувати себе від можливих утрат від змін ціни протягом терміну угоди. Ф’ючерсні контракти дають змогу зайняти коротку та довгу позиції. Обидва хеджери, кожний зі свого боку, знижують свої ризики. Виграш полягає в тому, що динаміка цін стає менш невизначеною. Успіх ринку в цілому залежить від бази хеджування.

■ Біржі, де відбуваються основні торги з фьючерсами, встановлюють обмеження денних коливань цін на ф’ючерси. Щодо форвардів денного ліміту зміни цін немає.

■ Ф’ючерсні операції здійснюються з обмеженим колом валют, таких як долар США, євро, єна, фунт та деякі інші. При цьому обсяг операцій фіксований для кожної з валют, які використовуються в торгівлі, і він задається обсягом стандартизованої валютної партії.

■ Ф’ючерсний ринок доступний як для великих інвесторів, так і для дрібних. Форвард для невеликих фірм обмежений. Мінімальна сума для укладання форвардного контракту у валюті становить принаймні 500 000 дол.

■ Ф ‘ючерсні операції менш дорогі, ніж форвардні. Для них характерний відносно невеликий спред.

■ 95 % ф’ючерсних операцій закінчуються укладанням офсетної (зворотної) угоди, при цьому реального постачання фінансового активу не відбувається. Учасники отримують лише різницю між вартістю первісної угоди і ціною під час виконання контракту. Понад 95 % форвардних угод закінчуються постачанням фінансового активу за контрактом.

■ За ф’ючерсами відбувається безперервний (щоденний) потік платежів. За форвардами — оплата не здійснюється до настання дати контракту.

■ Грошовий потік у випадку ф’ючерсів дає можливість заробити на проценті, відкладаючи кошти, які отримуються у вигляді платежу за ф’ючерсом. Цього не відбувається у випадку форвардів. Слід мати, однак, на увазі, шо за ф’ючерсом можливі збитки. Крім того, прибутки та збитки за ф’ючерсами сплачуються невідкладно в той самий день, коли вони виникають.

■ Форвардний ринок є саморегулятивним, форвардні контракти регламентуються звичайними законами, а ф’ючерси – спеціальними рішеннями агентств (у США, наприклад, Комісії з торгівлі ф’ючерсами).

■ Якщо форвардами торгують повсюдно, то ф’ючерсами – тільки на біржах, у Чикаго, Токіо, Сіднеї, в Новій Зеландії та ще в декількох місцях.

■ За ф’ючерсної угоди партнером клієнта є клірингова палата відповідної ф’ючерсної біржі. Вторинного ринку форвардів взагалі не існує. Щоб нейтралізувати валютну угоду, необхідно укласти “зустрічну” з тим самим партнером (банком). Така операція на жаргоні трейдерів має назву “вбити контракт” (to kill a contract). На відміну від цього ф’ючерсна торгівля відбувається через клірингові палати, тому торгівці відповідають тільки за своїми чистими позиціями.

Техніка ф’ючерсної операції

Ф’ючерсна операція здійснюється таким чином:

1. Клієнт депонує у кліринговій палаті початкову маржу, що встановлюється кліринговою палатою. Початкова маржа є внеском клієнта в забезпечення виконання умов контракту.

2. Клірингова палата щодня переоцінює контракти у відповідності з поточними ринковими цінами. Якщо контракт стає збитковим, то встановлюється вимога внесення додаткових коштів для забезпечення мінімального рівня маржі. Якщо на маржовому рахунку інвестора нагромаджується сума, більша за нижчий рівень маржі, то він може зняти цей надлишок з рахунку. Таким чином утворюється варіаційна маржа – грошові кошти, які підлягають нарахуванню або виплаті з клірингового рахунку клієнта в разі відхилення ціни на фінансовий актив від котирувальної.

3. Для кожного виду контракту біржа встановлює ліміт відхилення ф’ючерсної ціни поточного дня від котирувальної ціни попереднього дня. Якщо ф’ючерсна ціна виходить за ці межі, то біржа зупиняє торгівлю контрактом, що знижує ризик утрат.

4. Для обмеження спекулятивної активності біржа установлює позиційний ліміт, тобто обмежує кількість контрактів, які може тримати відкритими один інвестор, і розбивку за часом їх розрахунку.

5. Клірингова палата надає приміщення для проведення торгів, ухвалює організаційні рішення, вирішує адміністративно-господарські питання, пов’язані з функціонуванням та розвитком ринку. З метою впорядкування виконання договору клірингова палата здійснює реорганізацію своєї діяльності, за результатами якої учасники договору стають акціонерами клірингової палати і вона отримує права правонаступника уповноваженої особи. Клірингова палата забезпечує охорону учасників ринку та виконання ними умов договору під час здійснення операцій.

Клірингова палата перевіряє та оформляє, реєструє, підтверджує всі угоди, які здійснюються на біржі протягом дня, виступає стороною будь-якої угоди, що укладається на біржі. Тільки члени клірингової палати можуть проводити розрахунки через неї, решта учасників ринку здійснюють свої розрахунки через членів клірингової палати.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Особливості ф’ючерсних угод