Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНІ (СВІТОВІ) ІНДЕКСИ АКЦІЙ

Індикаторами розвитку міжнародного ринку акцій є міжнародні (світові) індекси акцій, які розробляються відомими у світі фінансовими інституціями. Фондові індекси – це статистичні показники, що відображають послідовні зміни цін на фондових ринках. Крім того, фондові індекси слугують одним із важливих індикаторів, які характеризують стан і перспективи макроеко-номічної кон’юнктури та інвестиційного клімату в певній країні, групі країн чи у світовій економіці в цілому. Поява міжнародних фондових індексів, які розраховуються не тільки для окремих регіонів, а й для світового фондового ринку, відбиває швидку глобалізацію ринку цінних паперів.

Один із найстаріших міжнародних фондових індексів – EAFE Index (Morgan Stanley Capital International Europe, Australia, Far East Index), який ураховує ціни акцій більш як 2000 компаній з 21 країни. Це, зокрема, Велика Британія, Японія, Франція, Німеччина, Гонконг, Швейцарія, Австралія, Італія, Нідерланди,

Малайзія, Австрія та інші країни з розвинутими ринками цінних паперів. Іншим поширеним індексом, який разом з EAFE Index розробляється компанією Morgan Stanley Capital International Perspective, є World Index. Останній індекс поряд із країнами, акції компаній яких входять до EAFE Index, охоплює також фондові ринки США, Канади та золотодобувну промисловість ПАР. Порівняно новими міжнародними індексами акцій є:

– FTW Index (The Financial Times World Index), розроблений Інститутом актуаріїв Великої Британії разом з такими брокерськими фірмами, як Goldman Sachs та Wood Мас Kenzie;

– Global Index, розроблений First Boston Corporation спільно з журналом “Euromoney”;

– SB-RGE Index (Salomon Brothers – Rьssel Global Equity Index), який розраховується брокерськими фірмами Salomon Brothers та Frank Rьssel.

Найновішим є DJGT Index (Dow Jones Global Titans Index), який було започатковано в 1999 p. американською інфор – І маційною службою Dow Jones і який розраховується на базі 50 компаній 8 найбільших фондових ринків світу – США, Великої Британії, Франції, Японії, Німеччини, Італії, Швейцарії та Нідерландів.

Кожний з цих індексів або базується на зваженому за вартістю портфелі акцій кожної конкретної країни (ринкова капіталізація), або є зваженим щодо ВВП. Практично всі акції, що входять до І міжнародних індексів, можуть бути придбані іноземними інвесторами. Тому ці індекси використовуються при оцінці ефективності управління міжнародними портфелями і застосовуються біль-шістю інституційних інвесторів, наприклад пенсійними фондами США, при інвестуванні в іноземні акції.

Крім того, міжнародними інституціями розраховуються регіональні індекси та індекси для зростаючих ринків (emerging markets). Так, Morgan Stanley Capital International публікує три регіональні індекси – для Азії, Латинської Америки, Європи та Середнього Сходу, а також два сукупні індекси для зростаючих ринків – MSCI Global та MSCI Free. Призначення індексів Morgan Stanley – показати еволюцію нових ринків акцій. Здобув популярність також аналогічний індекс для зростаючих ринків, що розробляється ING-Barings на основі найбільш ліквідних акцій нових ринків, – ВЕМІ (Barings Emerging Market Index). Поширеними є індекси Міжнародної фінансової корпорації ШОВКИ (International Finance Corporation – І FC) – IFC Global (IFC Global Market Index), IFC Emerging (IFC Emerging Market Index), IFC Frontier (IFC Frontier Market Index) та IFC Investable Indexes, які відбивають динаміку акцій на зростаючих ринках. Індекси Міжнародної фінансової корпорації використовуються для оцінки прибутковості інвестицій на фондових ринках, що перебувають на стадії формування. Три з названих фондових індексів для зростаючих ринків, а саме IFC Investable Index, MSCI Free та ВЕМІ, відображають інвестиційні можливості для іноземних інвесторів на нових ринках. Вони обчислюються з урахуванням наявних законодавчих обмежень щодо іноземного інвестування в цілому на ринку та в окремих його секторах, а також обмежень, визначених статутами компаній. Тож ці індекси базуються на акціях, що безпосередньо доступні для іноземних інвесторів, і тому саме вони найбільшою мірою застосовуються іноземними інвесторами для оцінки привабливості інвестування у фінансові активи з нових ринків.

З березня 1998 p. Bank of New York почав розраховувати перший індекс американських депозитарних розписок, якими торгують на фондовому ринку США. Цей індекс обчислюється в режимі реального часу на основі даних про 431 компанію з 36 країн світу, загальна капіталізація яких становить понад 3,1 трлн дол. США. Як доповнення до цього індексу Bank of New York розробляє також зведений індекс АДР та чотири регіональні індекси: європейський, азійський, латиноамериканський, а також індекс для ринків, що розвиваються. Крім того, Bank of New York планує розраховувати окремий індекс глобальних депозитарних розписок, які входять до лістингу європейських фондових бірж, зокрема Лондона, Люксембурга та Берліна. Призначення індексів депозитарних розписок – надати можливість інвесторам відстежувати динаміку їхнього портфеля, не витрачаючи часу на порівняння операцій в різних валютах і на різних ринках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МІЖНАРОДНІ (СВІТОВІ) ІНДЕКСИ АКЦІЙ