Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Становлення ринкових відносин неодмінно супроводжується розвитком страхування. Товарно-грошові засади страхування перетворили його на складову фінансового механізму суспільства.

Про прибутковість чи збитковість страхових операцій дає уявлення комбінований коефіцієнт, який зазвичай є або близьким до межі прибутковості, або перевищує її.

Серед інституційних інвесторів страхові компанії відіграють провідну роль у формуванні інвестиційного ресурсу.

Страхова галузь підлягає регулюванню з боку міжнародних організацій, зокрема Міжнародної асоціації органів нагляду за страховим ринком, Євросоюзу.

90 % загального обсягу страхових премій припадає на промислово розвинуті країни.

Світовий страховий ринок є схильним до циклічного розвитку, що виявляється в періодичних змінах “жорстких”, “м’яких” та “напружених” умов прийняття ризиків.

Основні терміни і поняття

Матеріальна шкода, експонований носій ризику, комбінований коефіцієнт, пенетрація, “щільність” страхового покриття, страхове поле, перестрахування, “м’який ” страховий ринок, “жорсткий ” страховий ринок

Контрольні запитання та завдання

1. Що спричинилося до виникнення страхування?

2. Що таке комбінований коефіцієнт?

3. Якою є роль страхових компаній у формуванні інвестиційного ресурсу? 4″ Як страхова діяльність регулюється на міжнародному рівні?

5. Що таке страхова пенетрація та “щільність* страхового покриття?

6. Схарактеризуйте “жорсткий” та “м’який” страхові ринки.

ЛІТЕРАТУРА

СЕА Codification of European Insurance Directives. Brussels, 2001. Institutional investors. Statistical Yearbook. OECD. 2000. Insurance Statistics. Yearbook 1992-1999. OECD. 2001.

Financial Stability Forum. Key Standards for Sound Financial Systems. February 13.

2001. Www. fsforum. org/Standards/KeyStds. html

Experience with the Insurance Core Principles Assessments Under the Financial Sector Assessment program. Prepared by the IMF and the World Bank. August 21. 2001. Www. imf. org/external/np/mae/ins/2001

Financial and Market Conditions. Insurance Information Institute. April 2003. Www. iii. org

Розділ 35. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

– Лізинг як економічна категорія

– Види лізингу

– валютні умови міжнародних лізингових операцій

– Суб’єкти міжнародних лізингових операцій

– Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг

– Переваги міжнародного фінансового лізингу

ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Лізонговий кредит як економічна категорія – це економічні / І відносини між юридично самостійними суб’єктами з при–/ JL воду передачі в оренду засобів праці, а також придбання рухомого і нерухомого майна на певний термін.

Лізинговий кредит є специфічною формою майнового (товарного) кредиту.

Об’єктом лізингу може бути будь-яке рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, засоби інформатики тощо) і нерухоме (будівлі, споруди, системи телекомунікацій та ін.) майно, яке належить до основних фондів і є предметом купівлі-продажу.

Термін “лізинг ” походить від англійського дієслова “to lease” -.наймати, брати в оренду. Лізинг уможливлюється “роздвоєнням” функції власності, тобто відокремленням володіння майном (власника) від користування ним (користувача) і застосуванням спеціальної системи фінансування. Всесвітній банк визначає лізинг як контрактні відносини між двома сторонами, котрі дають змогу одній стороні використовувати майно, що є власністю іншої сторони, в обмін на обумовлені контрактом періодичні платежі.

Операції типу “лізинг” були відомі ще в давньому Вавилоні (близько 2 тис. років до н. е.), однак зарубіжні автори за точку відліку початку використання власне лізингових операцій беруть 1877 p., коли американська компанія “Белл Телефон Компані” ухвалила рішення замість продажу телефонних апаратів здавати їх в оренду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ