Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Кредитування

Основним інструментом фінансування ЄБРР є кредити (90 %). Проекти у приватному секторі набагато ризикованіші, тому Банк фінансує не більш ніж 35 % загального обсягу видатків компанії за проектом. Це фінансування може мати форму “старшого”, або субординованого, кредиту, інвестицій в акціонерний капітал або гарантій. Наданий кредит може бути переведений в акції або передбачати одночасну участь у акціонерному капіталі. При фінансуванні проектів у приватному секторі Банк, як правило, не вимагає гарантій від уряду країни, що приймає. Але тоді ціна на фінансові інструменти відображає як комерційні ризики проекту, так. і ризик конкретної країни. Тому ціна кредиту за приватним проектом може бути на 100-700 базових пунктів вищою за ставку ЛІБОР. При цьому Банк намагається будувати свій ціновий механізм таким чином, щоб не тільки не витіснити потенційних приватних кредиторів, але й всіляко їх залучати до співфінансування.

Основними партнерами ЄБРР із співфінансування є місцеві та іноземні комерційні банки і фінансові установи, експортно-кредитні агенції, міжнародні фінансові організації та інші офіційні інституції, зокрема державні організації, двосторонні фінансові установи тощо. Для багатьох позичальників можливість залучення такого співфінансування є першим кроком на шляху до отримання самостійного доступу до міжнародних ринків комерційного капіталу.

Співфінансування може набирати різних форм. По-перше, це спільне фінансування, яке здійснюється тоді, коли кредити, надані ЄБРР і учасниками співфінансування, використовуються у відповідних погоджених частках для фінансування одного й того самого набору товарів і послуг, потрібних для операції. Інший вид – паралельне фінансування, яке здійснюється у тих випадках, коли кредити ЄБРР і учасників співфінансування використовуються для фінансування відокремлених комплектів товарів і послуг. Третій вид – синдикування, за допомогою якого ЄБРР залучає фінансові інституції, згодні надавати кредитні кошти на умовах, що в основному відповідають умовам кредитування самого Банку.

І, нарешті, синдикована участь здійснюється у тих випадках, коли ЄБРР погоджується профінансувати весь кредит і під час або після оформлення кредиту продає частку участі в кредиті одному чи кільком банкам. У цьому разі ЄБРР бере на себе відповідальність за всю суму, але частину своїх зобов’язань фінансує за рахунок покупця частки участі.

На сьогодні основною формою співфінансування є участь банків у кредитах ЄБРР. Європейський банк як основний кредитор надає позичальникові кредит на умовах, що завчасно погоджені з банками-кредиторами, і за їх участі у фінансуванні. На практиці Банк продає іншим банкам частку участі в таких кредитах без права регресу на себе. При такому механізмі участі кожний банк-кредитор користується перевагами статусу привілейованого кредитора ЄБРР. Це означає, що на всіх кредиторів у межах спільного фінансування не поширюються умови перегляду термінів погашення боргу. Можливість часткового використання переваг привілейованого кредитора, яку ЄБРР надає іншим банкам-кредиторам, є важливим стимулом залучення коштів до приватного сектора країн з перехідною економікою. Крім того, у багатьох країнах національні наглядові банківські інстанції визначають преференційний режим щодо створення резервів на покриття країнних ризиків для інституцій, які беруть участь у спільному фінансуванні в межах процедури, застосовуваної ЄБРР. Завдяки цьому участь банків у операціях у цих країнах звільняється від вимог щодо створення таких резервів, що суттєво підвищує їхній прибуток, отже, є додатковим стимулом припливу іноземного капіталу в регіон.

Щодо проектів у державному секторі під суверенну гарантію, то тут Банком незалежно від країнного ризику використовується єдина ціна – ЛІБОР+1 %. Оскільки більшість країн, які мають низький кредитний рейтинг або не мають його взагалі, можуть отримати кредитування на приватному ринку капіталів лише за значно вищими ставками, подібна ціна ресурсів для проектів під суверенну гарантію є де-факто прихованим субсидуванням процесів розвитку в країнах операцій з боку провідних донорів – акціонерів ЄБРР. У державному секторі Банк може профінансувати всі 100 % вартості проекту. Але, як правило, він зменшує рівень фінансування до 60-70 %, аби держава теж була причетною до втілення проекту (наприклад, на 10-20 %) і несла ризики, пов’язані з його реалізацією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Кредитування