Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Глобалізація світової економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни у світовому господарстві являють собою “глобальні виклики” багатьом країнам.

Одним із таких “викликів” світової економіки, що трансформується, є глобалізація світових ринків. Успішне завершення Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів з питань лібералізації міжнародної торгівлі створює нову ситуацію в цій сфері. Незважаючи на певну суперечливість підсумкових документів, включення в них таких питань, як торгівля послугами, проблеми інтелектуальної власності, торговельні аспекти інвестицій, означає не тільки подальшу глобалізацію найдинамічніших сегментів світового ринку – ринків послуг і технології, а й уніфікацію інвестиційного клімату для ТНК, усунення бар’єрів для їхніх операцій, необхідність для більшості країн переглянути свої національні законодавства, погоджуючи їх із загальносвітовими нормами. Все це потребує подальшого збільшення “відкритості” економік і ставить перед країнами цілу низку нових складних проблем.

Глобалізація світової економіки пов’язана з різким зростанням активності ТНК, які створюють регіональні й глобальні виробничі мережі. Тенденція формування транснаціональними фірмами інтегрованих систем міжнародного виробництва відкриває нові можливості для економічного зростання, але водночас ставить і нові вимоги щодо переваг розміщення, які динамічно змінюються. За умов нової стратегії “комплексної інтеграції”, яка визначає взаємозамінність окремих ланок ТНК та їхню мобільність, країни, що приймають, змушені постійно “доводити” свої переваги розміщення з метою залучення інвестицій транснаціональних фірм, а це виявляється зовсім непростою справою навіть для найуспішніших із них – нових індустріальних країн.

Зростання транснаціоналізації світової економіки ставить на порядок денний ще один “глобальний виклик” – реалізацію ініціативи з формування правил і процедур вільного руху іноземних капіталовкладень (створення и ГАТТ для інвестицій”). Його завданням має стати не тільки значне зменшення наявних обмежень на діяльність ТНК, а й усунення конфліктів між країнами (і навіть окремими їх частинами), що конкурують за отримання зарубіжних інвестицій у новому світі глобального виробництва.

Вагомі проблеми постають перед країнами у зв’язку з інформаційною революцією і створенням глобальних інформаційних систем, а також глобальних електронних мереж освіти, що формують новий вид організації освіти і НДЦКР, так званий “глобальний електронний лекційний зал”. Оперативність обміну знаннями, інформацією становить на сучасному етапі найважливіший чинник зростання економіки, який визначає уніфікацію освіти і підготовки робочої сили, орієнтацію цього процесу на найвищі світові стандарти.

Ще один “виклик” породжується так званою фінансовою глобалізацією. Величезні фінансові ресурси ТНК і ТНБ, небачені за рівнем інтенсивності транскордонні фінансові трансакції цих суб’єктів, поява нових механізмів та інструментів міжнародних фінансових операцій і формування глобального фінансового ринку, через який здійснюється перерозподіл колосальних фінансових ресурсів, – ці та інші ознаки фінансової глобалізації створюють нову ситуацію у світовій економші.

Фінансова глобалізація, з одного боку, дає змогу країнам отримати більше потрібних їм ресурсів грошей та капіталу, а корпораціям – здобути додаткові прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів. З іншого боку, вона приховує потенційну небезпеку збільшення глобальної фінансової нестабільності, а отже – значних втрат для всіх суб’єктів, що оперують у глобальному фінансовому середовищі.

Вразливість глобалізованої фінансової системи яскраво продемонстрували події на світовому фондовому ринку після трагедії 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку. Внаслідок терористичного акту був паралізований головний фінансовий центр США. Вже через кілька годин після трагедії в США котирування на європейських фінансових ринках різко впали. Британський фондовий індекс FTSE-100 вже через 1,5 години після подій у Нью-Йорку знизився на 4,03 %, а наприкінці торгів – на 5,07 %. Німецький фондовий індекс DAX впав на 11,41 %, а французький САС знизився до рекордного з 1999 р. рівня – на 7,39 %. Терористичні акти буквально потрясли фінансові ринки Латинської Америки (фондовий індекс Мексики знизився на 5,6 %, Аргентини – на 5,2 %) та Азії. За перший тиждень торгів на фондовому ринку США (17-24 вересня 2001 р.) після чотириденної перерви, викликаної терактами, індекс Dow Jones (DJIA) впав на 1369,7 пункта, або на 14,26 %. Це стало одним з найбільших падінь DJ ІА з часу Першої світової війни, коли визначилися основні принципи формування та розрахунку індексу (в 1933 р. під час “Великої депресії” за один тиждень індекс Dow Jones впав на 15,5 %, а в 1944 р. після звістки про поразку французьких військ від гітлерівської армії за один день він втратив 14,2 %).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ