Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Форвардні операції

Угоди на термін (форвардні, ф’ючерсні) – це угоди, за якими сторони домовляються про купівлю або продаж певного фінансового активу у визначений угодою строк за ціною, зафіксованою на момент її укладення.

Отже, головними особливостями фінансових операцій на термін є такі:

– існує інтервал у часі між моментами укладення і виконання угоди;

– ціна фінансового активу при угоді на термін фіксується у момент укладення угоди, хоча вона виконується через конкретний строк.

Угоди з інвалютою на термін укладаються з метою конверсії валют у комерційних цілях, страхування портфельних чи прямих капіталовкладень за кордоном та отримання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці.

Курс валют за такими угодами відрізняється від курсу за операціями “спот”. Хоча, як правило, напрями динаміки курсів за готівковими угодами та угодами на термін збігаються, це не виключає певної автономності змін курсів за терміновими угодами, особливо в період криз чи спекулятивних операцій з конкретними валютами.

Форвардні операції

Міжбанківські термінові угоди дістали назву форвардних (forward). У момент укладання цих угод фіксуються курс і сума, але до настання терміну розрахунки за зазначеними сумами не здійснюються. Обсяги форвардної угоди не обмежуються” і їх забезпечення не вимагається. Як правило, часові інтервали, що передбачаються форвардними угодами, становлять від одного до двох тижнів та від одного до 12 місяців. При здійсненні форвардної угоди трансферу грошей не відбувається.

Форвардний контракт – це тверда угода, тобто угода, обов’язкова для виконання. Предметом угоди можуть бути різні активи, наприклад товари, акції, облігації, валюта і т. д. Особа, яка зобов’язується поставити відповідний базовий актив за контрактом, відкриває коротку позицію, тобто продає форвардний контракт. Особа, яка здобуває актив за контрактом, відкриває довгу позицію, тобто купує контракт. Укладення контракту не вимагає від контрагентів яких-небудь витрат (якщо не брати до уваги можливі накладні витрати, пов’язані з оформленням угоди).

Форвардні угоди, як правило, укладаються з метою реальної поставки визначеного фінансового активу, а також для страхуванн я від несприятливого руху цін на відповідний фінансовий актив. Форварди можуть передбачати штрафні санкції за їх невиконання.

Форвардний контракт – це контракт, що укладається поза біржею. Оскільки, як правило, дана угода припускає дійсне постачання або купівлю відповідного активу, то контрагенти погоджують зручні для них умови. Тому форвардний контракт не е стандартним контрактом. У зв’язку з цим вторинний ринок для нього або дуже вузький, або взагалі відсутній, оскільки важко знайти яку-небудь третю особу, інтересам якої точно б відповідали умови форвардного контракту, укладеного виходячи з потреб двох сторін. Таким чином, ліквідувати свою позицію за контрактом один із учасників, як правило, зможе лише за згоди свого контрагента. Це можна розглядати як ваду форвардного контракту.

Різниця між курсами валют за угодами “спот” і “форвард” визначається як знижка (дисконт – dis, чи депорт – D, або дизажіо) з курсу “спот”, коли курс нижчий, чи премія (ргп, чи репорт – R, або ажіо), якщо він вищий. Премія означає, що валюта котирується дорожче за угоди на певний термін, ніж за готівкової операції. Дисконт означає, що курс валюти за фор-вардною операцією нижчий, ніж за готівковою.

Такий порядок визначення курсу за форвардною операцією застосовується при прямому котируванні валют. При непрямому котируванні валют дисконт додається до курсу “спот”, а премія, навпаки, віднімається від нього. Форвардні курси оголошуються комерційними банками і публікуються в котирувальних таблицях. У бюлетені вказуються або тільки розміри премій і дисконтів, або курс за терміновою угодою.

При підрахунку курсу аутрайт діє таке правило: якщо різниця між курсом “спот” і курсом “форвард”, яка визначається за курсом покупців, менша за відповідну різницю, яка обчислюється за курсом продавців, то вона додається до курсу “спот”;

Якщо перше число більше від другого, то різниця віднімається, тобто форвардний курс визначають шляхом додавання премії (репорту) до курсу “спот” чи віднімання від нього дисконту (депорту).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Форвардні операції