Міжнародні фінанси – Рогач О. І – БМР як агент та довірена особа

З часу заснування БМР здійснював різноманітні функції як опікун, фінансовий агент чи депозитарій стосовно багатьох угод з міжнародних позик. Наприклад, у 1924 та 1930 рр. він виступав довіреною особою за позиками уряду Німеччини, що надавалися відповідно за планами Дауеса та Янга. З 1952 р. такі самі функції виконував за гарантованими позиками, які були надані Європейським об’єднанням вугілля та сталі. Після об’єднання Німеччини забезпечував здійснення випуску викупних облігацій з метою надання позик.

Окрім функції опікуна з міжнародних позик, БМР бере на себе інші зобов’язання. Він виступає агентом, який додатково гарантує здійснення певних операцій. БМР був агентом Європейського об’єднання вугілля та сталі, Європейського платіжного союзу (1950-1958), Європейського фонду валютного співробітництва (1979-1993), Європейського валютного інституту

(1994-1998), Європейського центрального банку (з 1998 р.), а також таких відомих інституцій, як Організація економічного співробітництва й розвитку, Європейська валютна система (з 1998 р. – Європейський валютний союз).

БМР як агент відповідає за технічне управління системою взаємної короткострокової валютної підтримки та за здійснення переказів платежів, пов’язаних із кредитними операціями ЄС.

У 1994 р. БМР взяв на себе нові функції – щодо перегляду бразильського зовнішнього боргу. Відповідно до двох угод про додаткову заставу БМР став агентом з утримання та інвестування додаткового забезпечення на користь власників певних облігацій, деномінованих в американських доларах та випущених Бразилією зі строком погашення 15 або ЗО років. БМР’здійснював подібні функції для Перу в 1997 р. та для Кот д’Івуару в 1998 р. у зв’язку з угодами про перегляд їхнього зовнішнього боргу.

БМР як центр монетарних та економічних досліджень

У межах міжнародної кооперації БМР проводить дослідження, які роблять певний внесок у підтримання монетарної та фінансової стабільності; збирає та публікує статистичні матеріали з міжнародних фінансів; через комітети національних експертів формулює рекомендації для фінансової спільноти, які мають на меті зміцнення міжнародної фінансової системи.

БМР є провідним інформаційно-дослідним центром. Основну дослідницьку роботу, головно з монетарних та фінансових питань, веде Монетарний і економічний департамент. Проведення досліджень та поширення їхніх результатів спрямовані на забезпечення інформаційної підтримки та активізації зустрічей, які організовує БМР. Дослідження Департаменту за своєю природою мають прикладний характер, оскільки фокусуються на практичних проблемах, що постають перед центральними банками.

Основна частка роботи Департаменту – підготовка та видання різних збірників БМР, робочих доповідей, тез конференцій центральних банків, а також аналітичних та інших матеріалів. Результати роботи Департаменту дістають відображення у квартальних та щорічних звітах Банку, які є одним з авторитетних видань у світі з питань міжнародного економічного та фінансового розвитку.

Департамент збирає та аналізує дані про розвиток міжнародної банківської сфери та ринку цінних паперів. Найвагомішою на ; сучасному етапі є міжнародна банківська статистика (International Banking Statistics), яка висвітлює масштаби та тенденції розвитку міжнародної банківської справи, а також надає інформацію про стан та важливі компоненти міжнародної заборгованості країн.

Більшість даних публікуються у квартальних звітах БМР, але є й окремі видання (наприклад, про консолідовані міжнародні банківські позики), а також спільні матеріали (наприклад, статистичний збірник із зовнішнього боргу, що видається БМР, МВФ, ОЕСР, Групою Всесвітнього банку). Акумульовані дані адаптуються та використовуються для створення більш точної статистики платіжних балансів.

Департаментом ведеться активна робота зі збору та обробки інформації про розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів, торгівлю валютою та деривативами на позабіржовому ринку. Тричі на рік БМР публікує огляд активності центральних банків на валютному ринку та ринку деривативів.

БМР також створює та підтримує бази даних, до яких мають доступ усі центральні банки країн-учаснтщь. Зокрема, у нього є велика база даних з макроекономічних показників, розвитку заборгованості, активності валютного ринку та ринку деривативів. До того ж БМР періодично організовує наради експертів для аналізу економічних, валютних та інших питань, які становлять інтерес для центральних банків.

БАЛАНС БМР ТА ЗОЛОТИЙ ФРАНК

З метою ведення балансу БМР використовує золотий франк як одиницю розрахунку. Незважаючи на міждержавні домовленості про заміну з 1978 р. цієї міжнародної розрахункової валютної одиниці на спеціальні права запозичення (СПЗ), БМР досі застосовує золотий франк.

Золотий франк має золотий вміст трохи більше 0,29 г чистого золота, що дорівнює золотому паритету швейцарського франка до відміни в 1936 р. золотого стандарту.

Активи та пасиви в американських доларах конвертуються в золоті франки за фіксованим курсом 208 дол. США за унцію чистого золота, що еквівалентно курсові: 1 золотий франк за 1,94 дол. США. Всі статті в інших валютах конвертуються в золотий франк на базі ринкового курсу щодо американського долара.

На 31 березня 2001 р. загальний баланс БМР становив 76 млрд золотих франків, з яких власні кошті банку (капітал та резерви) дорівнювали 3,5 млрд золотих франків, що рівноцінно 149 млрд дол. США та 7,1 млрд дол. США відповідно.

Перший місячний фінансовий звіт був опублікований 30 червня 1930 р. З того часу БМР щорічно оприлюднює результати своєї фінансової діяльності. Показники балансу та звіту про прибутки та збитки БМР за п’ять років наведені в таблицях 29.1 та 29.2.

Таблиця 29,1

Баланс БМР за 1997-2001 фінансові роки

(млн золотих франків)

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   БМР як агент та довірена особа

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   БМР як агент та довірена особа


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – БМР як агент та довірена особа