Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 6.3.2. Розрахунки за відкритим рахунком

Розрахунки за відкритим рахунком передбачають періодичні платежі імпортера експортеру після одержання товару. Сума поточної заборгованості враховується в книгах торгових партнерів. Ця форма міжнародних розрахунків пов’язана з кредитом за відкритим рахунком. Порядок розрахунків (рис. 6.2) визначається угодою між контрагентами, яка передбачає періодичні платежі у конкретні строки (після завершення поставок або перепродажу товару імпортером в середині чи наприкінці місяця). Після перевірки розрахунків остаточне погашення заборгованості по відкритому рахунку здійснюють переважно з використанням банківського переказу або чека. Тому банківська статистика часто відносить розрахунки за відкритим рахунком до банківських переказів.

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   6.3.2. Розрахунки за відкритим рахунком

Рисунок 6.2. Механізм розрахунків за відкритим рахунком:

1 – поставка продукції, надання послуг та відправлення документів;

2 – надання доручення па перерахування коштів експортеру;

3-переказ коштів з банку в банк;

4 – авізування експортера про зарахування коштів.

Відкритий рахунок використовують при розрахунках між: фірмами, пов’язаними традиційними торговельними відносинами; ТНК та ЇЇ закордонними філіями за експортними поставками; експортером і брокерською фірмою; змішаними фірмами з участю експортера; за товари, відправлені на консигнацію для продажу зі складу; за реалізацію власного товару іноземній філії.

Відкритий рахунок використовують і під час операцій з давальницькою сировиною з обов’язковою оплатою за неї, коли суб’єкти поперемінно є експортером та імпортером.

За будь-якої форми розрахунку в контракті також потрібно зазначити:

O повну назву банку експортера;

O юридичну адресу банку експортера;

O код/МФО банку експортера;

O номер банківського рахунка експортера, на який зараховуватимуть кошти;

O повну назву банку імпортера;

O юридичну адресу банку імпортера;

O код/МФО банку імпортера;

O номер банківського рахунка імпортера, з якого перераховуватимуть кошти.

Розрахунки за відкритим рахунком застосовують за регулярних поставок, коли довіра підсилюється тривалими діловими відносинами, а покупець-надійна фірма.

Особливість цієї форми розрахунків у тому, що рух товарів випереджає рух грошей. Розрахунки при цьому відірвані від товарних поставок і пов’язані з комерційним кредитом, за яким експортер односторонньо кредитує імпортера. Якщо взаємні поставки товарів відбуваються одночасно з наступними розрахунками за відкритим рахунком, то їх відображають на контокоренті (єдиному рахунку), тобто відбуваються двостороннє кредитування і залік взаємних вимог.

Розрахунки за відкритим рахунком найвигідніші для імпортера, оскільки він має певну відстрочку оплати за відсутності ризику щодо обсягу комплектації і термінів поставки товару. Для експортера ця форма розрахунків найменш вигідна, тому що не гарантує своєчасної плати, уповільнює оборотність капіталу, інколи спричиняє необхідність вдаватися до банківського кредиту. Ризик неотримання коштів за відвантажений товар при односторонньому використанні цієї форми розрахунків аналогічний ризику непоставки товару експортером при авансових платежах. Фактично цю форму розрахунків застосовують для кредитування імпортера, вона відображає довіру до нього з боку експортера. Найчастіше вдаються до неї на умовах взаємності, коли контрагенти поперемінно виступають у ролі продавця і покупця, оскільки невиконання зобов’язань імпортером спричиняє призупинення товарних поставок експортером. За односторонніх поставок розрахунки за відкритим рахунком застосовують рідше.

Розрахунки за компенсаційними угодами здійснюють за загальноприйнятою у міжнародній практиці формою (відкритий рахунок, акредитив тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 6.3.2. Розрахунки за відкритим рахунком