Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Грошові вимоги і обов’язки у валюті виникають на основі економічних, політичних, культурних, науково-технічних відносин між державами, юридичними і фізичними особами, які знаходяться на території різних країн. Таким чином еко-номіко-теоретичне визначення міжнародних розрахунків можна сформулювати як систему відносин із приводу регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, що виникають між суб’єктами міжнародних економічних відносин. У цих умовах міжнародні розрахунки виступають як повсякденна діяльність спеціалізованих банків, які здійснюють розрахунки між суб’єктами МЕВ. їх вибір форм розрахунків визначається через узгодження інтересів експортера й імпортера. Типи, види і форми міжнародних розрахунків подані на рис. 2.10, 2.11, 2.12.

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Рис. 2.11. Види міжнародних розрахунків

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Рис. 2.12. Форми міжнародних розрахунків

Однією з найбільш поширених форм у міжнародній торгівлі є інкасова форма розрахунків. Суть її полягає в тому, що експортер доручає своєму банку одержати від імпортера необхідну суму валюти за умови передачі останньому відповідних товарних документів. В інкасовій формі розрахунків беруть участь:

– експортер;

– імпортер;

– банк експортера (банк-ремітент);

– банк імпортера (інкасуючий банк).

Переваги і недоліки інкасової форми розрахунків Переваги для експортера:

– значно більша надійність, порівняно з розрахунками через переведення коштів, оскільки до здійснення платежу товаросупровідні документи не видаються імпортеру;

– можливість безпечної поставки товаророзпорядчих документів імпортеру;

– можливість доручити банку здійснення протесту тратт у випадку відмови імпортера від акцепту або платежу;

– можливість до завершення оплати товару імпортером поповнення оборотних засобів шляхом зарахування в банку акцептованих імпортером тратт.

Переваги для імпортера:

– здійснення оплати товарів тільки проти документів, які засвідчують фактичне виконання експортером своїх зобов’язань по відвантаженню товарів;

– отримання підтвердження відповідності відвантажених товарів умовам зовнішньоекономічного контракту до здійснення оплати;

– менші затрати, ніж при використанні акредитивної форми розрахунків.

Недоліки для експортера:

– додаткові часові витрати, необхідні для передачі передбачених умовами акредитиву документів.

На рис. 2.13 показана технологія проходження розрахунків по інкасо.

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Рис. 2.13. Технологія проходження інкасової форми розрахунків

Перший крок – підписання контракту. Другий крок – відвантаження товару відповідно до умов контракту.

Третій крок – отримання експортером транспортних документів.

Четвертий крок – підготовка експортером комплекту документів для банку-ремітента.

П’ятий крок – перевірка банком-ремітентом документів і передача їх інкасуючому банку.

Шостий крок – пред’явлення інкасуючим банком інкасового доручення і документів імпортеру.

Сьомий крок – отримання інкасуючим банком платежу від платника і видача йому документів.

Восьмий крок – переказ інкасуючим банком виручки банку-ремітенту.

Дев’ятий, Заключний крок – зарахування банком-ремітентом отриманої виручки на рахунок експортера. Інкасова форма вигідніша імпортеру. А саме:

– оплата здійснюється після отримання документів. До цього гроші імпортера певний проміжок часу перебувають в обігу;

– оплата за відвантажений товар зменшує частку ризику;

– експортеру після відвантаження товару не гарантується оплата. Імпортер в будь-який момент може відмовитися від поставки;

– експортер по суті надає кредит на час руху товару до імпортера;

– за період руху товару до імпортера, а це може бути від кількох днів до місяця і більше, можуть статися зміни у валютному законодавстві не на користь експортера.

Нарис. 2.14 подана технологія проходження розрахунків за акредитивною формою.

Міжнародні економічні відносини   Передрій О. С.   2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми

Рис. 2.14. Схема проходження платіжного акредитива

Перший крок – підписання зовнішньоекономічного контракту, в якому передбачається використання акредитивної форми розрахунків.

Другий крок – пред’явлення імпортером заяви своєму банку на відкриття акредитива.

Третій крок – відкриття акредитива.

Четвертий крок – перевірка банком експортера акредитива.

П’ятий крок – авізування бенефіціара про відкриття акредитива.

Шостий крок – перевірка відповідності умов акредитива умовам зовнішньоекономічного договору.

Сьомий крок – відвантаження товару перевізнику.

Восьмий крок – отримання від перевізника транспортних документів.

Дев’ятий крок – пред’явлення в авізуючий банк документів, які вказані в акредитиві.

Десятий крок – перевірка відповідності документів умовам акредитива.

Одинадцятий крок – переказ платежу по акредитиву на рахунок бенефіціара.

Дванадцятий крок – пересилка документів у банк-емітент.

Тринадцятий крок – перевірка відповідності документів умовам акредитива.

Чотирнадцятий крок – переведення компенсації по акредитиву в авізуючий банк.

П’ятнадцятий крок – передача документів заявнику акредитива.

Шістнадцятий крок – переведення банку-емітенту суми платежу по акредитиву і суми комісії за відкриття акредитива. Акредитивна форма розрахунків

Більш вигідною для експортера є акредитивна форма розрахунків. Вона являє собою форму безготівкових розрахунків між покупцем і продавцем за товарно-матеріальні цінності та послуги за допомогою грошового документа – акредитива. Акредитив – доручення банку здійснити на прохання клієнта оплату документів на користь експортера за умови виконання ним певних обов’язків.

У розрахунках за документарним акредитивом беруть участь такі сторони:

– експортер;

– імпортер;

– банк-емітент;

– авізуючий банк.

Акредитивна форма розрахунків належить до найбільш складних і дорогих. За її реалізацію банки беруть високі комісійні. В той же час для експортера після авансових платежів розрахунки у формі акредитива є найбільш вигідною формою. Адже це форма розрахунків, яка зобов’язує банк провести платіж.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні економічні відносини – Передрій О. С. – 2.6.3. Міжнародні розрахунки та їх форми