Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Передмова

У будь-якій державі питання міжнародного приватного права займає важливе місце. Юристи, які займаються врегулюванням приватноправових відносин, часто стикаються з потребою з’ясувати наявність у цих відносинах так званого іноземного елементу і визначитися, право якої правової

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Загальна частина

У будь-якій державі питання міжнародного приватного права займає важливе місце. Юристи, які займаються врегулюванням приватноправових відносин, часто стикаються з потребою з’ясувати наявність у цих відносинах так званого іноземного елементу і визначитися, право якої правової

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ І. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА)

У будь-якій державі питання міжнародного приватного права займає важливе місце. Юристи, які займаються врегулюванням приватноправових відносин, часто стикаються з потребою з’ясувати наявність у цих відносинах так званого іноземного елементу і визначитися, право якої правової

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Поняття, предмет та система міжнародного приватного права

У будь-якій державі питання міжнародного приватного права займає важливе місце. Юристи, які займаються врегулюванням приватноправових відносин, часто стикаються з потребою з’ясувати наявність у цих відносинах так званого іноземного елементу і визначитися, право якої правової

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Розвиток науки міжнародного приватного права

Міжнародне приватне право, починаючи свій розвиток з колізійного, пройшло тривалий шлях, сприйнявши стародавнє, зокрема староримське, право. Проте останньому так і не була відома розгорнута система колізійних норм. Вона починає формуватися в епоху раннього середньовіччя

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних держав

Міжнародне приватне право є внутрішнім правом держав. Тобто кожна з них має своє міжнародне приватне право. Тому можна констатувати існування німецького, швейцарського, українського, російського тощо міжнародного приватного права. Єдиного для усіх держав міжнародного приватного

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ ІІ. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

1. Види джерел (загальна характеристика) Під джерелами міжнародного приватного права в юридичній науці розуміють, зокрема, форми, в яких знаходить вираження правова норма. Міжнародному приватному праву відомі декілька форм юридичного офіційного буття, існування його норм1.

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Види джерел (загальна характеристика)

1. Види джерел (загальна характеристика) Під джерелами міжнародного приватного права в юридичній науці розуміють, зокрема, форми, в яких знаходить вираження правова норма. Міжнародному приватному праву відомі декілька форм юридичного офіційного буття, існування його норм1.

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Внутрішнє законодавство

Термін “внутрішнє законодавство” тут вживається у широкому розумінні. Маються на увазі не тільки закони, але й підзаконні акти держави. Належність норм внутрішнього законодавства до джерел міжнародного приватного права залежить від змісту предмета цієї галузі

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Міжнародні договори

Практика регламентації правовідносин у договірній формі важлива для держав, оскільки норми міжнародних угод у більшості правових систем є основним джерелом регулювання питань, які належать до сфери міжнародного приватного права. Міжнародні договори (угоди) досягають такого

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Звичаї

Звичай – це правило, яке склалося давно, систематично застосовується, хоч і не потребує своєї фіксації у певній правовій формі. Звичаї поділяються на міжнародні й торговельні. Міжнародні правові звичаї засновані на послідовному й тривалому застосуванні

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 5. Судова та арбітражна практика

Судова та арбітражна практика – це погляди суддів на вирішення певного питання, зафіксовані у рішеннях суду. Одним із проявів судової (арбітражної) практики є судовий прецедент. Звичайно, під судовим прецедентом розуміють уже винесене рішення суду

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 6. Зближення національного законодавства різних держав

Судова та арбітражна практика – це погляди суддів на вирішення певного питання, зафіксовані у рішеннях суду. Одним із проявів судової (арбітражної) практики є судовий прецедент. Звичайно, під судовим прецедентом розуміють уже винесене рішення суду

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ III. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

1. Історія розвитку порівняльного методу Для вирішення спірного питання у міжнародному приватному праві використовують зіставлення та вибір норм права. Тому порівняльне правознавство (компаративістика), яке застосовує таке зіставлення й вибір норм, і міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Історія розвитку порівняльного методу

1. Історія розвитку порівняльного методу Для вирішення спірного питання у міжнародному приватному праві використовують зіставлення та вибір норм права. Тому порівняльне правознавство (компаративістика), яке застосовує таке зіставлення й вибір норм, і міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Об’єкти порівняння у міжнародному приватному праві

1. Історія розвитку порівняльного методу Для вирішення спірного питання у міжнародному приватному праві використовують зіставлення та вибір норм права. Тому порівняльне правознавство (компаративістика), яке застосовує таке зіставлення й вибір норм, і міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Правові системи як об’єкти дослідження у міжнародному приватному праві

В юридичній літературі вживають різні терміни: “сім’я правових систем” (Р. Давид); “кола права” (С. Розмарін); “правова система” (І. Сабо); “структурна спільність” (С. Алексеев), а також похідні варіанти від зазначеної термінології, як-от: “велика сім’я правових

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Мета порівняльного методу

В юридичній літературі вживають різні терміни: “сім’я правових систем” (Р. Давид); “кола права” (С. Розмарін); “правова система” (І. Сабо); “структурна спільність” (С. Алексеев), а також похідні варіанти від зазначеної термінології, як-от: “велика сім’я правових

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ IV. ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

1. Колізійний метод регулювання Правовий метод регулювання – це сукупність узгоджених між собою способів впливу на певну групу відносин. У міжнародному приватному праві це питання чи не найменш вивчене. Для міжнародного приватного права характерним

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Колізійний метод регулювання

1. Колізійний метод регулювання Правовий метод регулювання – це сукупність узгоджених між собою способів впливу на певну групу відносин. У міжнародному приватному праві це питання чи не найменш вивчене. Для міжнародного приватного права характерним

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види

Передумовами виникнення колізійної норми є посилення процесів міграції населення за кордон, розширення господарських зв’язків між державами тощо. Змістом колізійної норми є відсилання до компетентного законодавства, визначення умов та меж його застосування до певних правовідносин.

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Місце колізійних норм у джерелах права

Застосування до правовідносин колізійних прив’язок привело до створення в багатьох державах власної упорядкованої сукупності колізійних норм, які становлять колізійне право. Колізійні норми можуть міститись у різних джерелах права, зокрема в законах з міжнародного приватного

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми

Застосування до правовідносин колізійних прив’язок привело до створення в багатьох державах власної упорядкованої сукупності колізійних норм, які становлять колізійне право. Колізійні норми можуть міститись у різних джерелах права, зокрема в законах з міжнародного приватного

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ V. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЛУМАЧЕННЯМ, КВАЛІФІКАЦІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ДІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

1. Тлумачення, кваліфікація та “конфлікт кваліфікацій” у міжнародному приватному праві Перед судом чи іншим органом, який повинен вирішити спір з “іноземним елементом”, виникає проблема тлумачення юридичної норми, кваліфікації цієї норми чи фактичних обставин справи,

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Тлумачення, кваліфікація та “конфлікт кваліфікацій” у міжнародному приватному праві

1. Тлумачення, кваліфікація та “конфлікт кваліфікацій” у міжнародному приватному праві Перед судом чи іншим органом, який повинен вирішити спір з “іноземним елементом”, виникає проблема тлумачення юридичної норми, кваліфікації цієї норми чи фактичних обставин справи,

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Основні способи вирішення питання кваліфікації

Кваліфікація обставин справи (суті спору) чи норми права може бути різною залежно від того, принципи якої правової системи застосовуватимуться. Тому розрізняють декілька основних способів кваліфікації: за законом суду; за системою права тієї держави, до

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Застереження про публічний порядок

Результат дії колізійної норми – застосування чи незастосування іноземного права – у певних випадках пов’язаний із застереженням про публічний порядок (ordre public; public policy; Vorbehaltsklausel). Це застереження міститься у джерелах права усіх правових систем

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

Однією з найскладніших і не вирішених остаточно проблем міжнародного приватного права є проблема прийняття чи неприйняття зворотного відсилання та відсилання до закону третьої держави. Неоднозначним є й розуміння обсягу іноземного права, до якого застосовується

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 5. Обхід закону в міжнародному приватному праві

Однією з найскладніших і не вирішених остаточно проблем міжнародного приватного права є проблема прийняття чи неприйняття зворотного відсилання та відсилання до закону третьої держави. Неоднозначним є й розуміння обсягу іноземного права, до якого застосовується

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві Серед суб’єктів міжнародного приватного права важливе місце у правовідносинах посідають фізичні особи, правовий статус яких може бути різноманітним. Переважно у доктрині, законодавстві, практиці

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві

1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві Серед суб’єктів міжнародного приватного права важливе місце у правовідносинах посідають фізичні особи, правовий статус яких може бути різноманітним. Переважно у доктрині, законодавстві, практиці

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов’язків

Іноземні громадяни та особи без громадянства, перебуваючи у гетерогенній для них державі, мають певний обсяг прав та обов’язків. Цей обсяг залежить від режиму їх здійснення, який встановлюється національним законодавством або міжнародними договорами. Відомо декілька

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Право – та дієздатність іноземців

Правовий статус фізичних осіб, у т. ч. й іноземців, у багатьох державах регулюють норми окремих розділів кодифікованих цивільних актів, як-от: книга І Цивільного кодексу Франції “Про особи”, гл. І книги І німецького Цивільного зводу

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Законодавство України про поняття “іноземець”, “Іноземний громадянин”, “особа без громадянства” та зміна правового статусу цих осіб

Нормативно-правовим актом, який в основному визначає статус іноземних громадян і осіб без громадянства в Україні, тобто містить їх основні права, свободи та обов’язки у разі перебування в Україні, є Закон України “Про правовий статус

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 5. Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в Україні

Конституція України проголошує принцип національного режиму щодо здійснення прав, свобод і обов’язків іноземцями. У ст. 26 вказано, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 6. Основні колізійні норми національного законодавства України, які визначають правовий статус фізичних осіб

Основні колізійні норми, які існують в законодавстві України, у широкому значенні цього слова, зосереджені у Законі України “Про міжнародне приватне право” 2005 р. Так, вказаний нормативно-правовий акт містить низку колізійних норм, які мають застосовуватися

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 7. Цивільно-правова відповідальність іноземців в Україні

Згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці, які вчинили правопорушення, відповідають на загальних підставах (ст. 29). Тобто на іноземців у питаннях відповідальності поширюється національний режим. Це означає, що

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 8. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном

Національне законодавство держав, як правило, містить норми, в яких вказує документи, що підтверджують громадянство особи. Наприклад, в Україні такими документами є паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, що видається відповідно до Правил оформлення і видачі

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 9. Взаємність щодо фізичних осіб у міжнародному приватному праві

Національне законодавство держав, як правило, містить норми, в яких вказує документи, що підтверджують громадянство особи. Наприклад, в Україні такими документами є паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, що видається відповідно до Правил оформлення і видачі

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 10. Особливості правового статусу біпатридів

Національне законодавство держав, як правило, містить норми, в яких вказує документи, що підтверджують громадянство особи. Наприклад, в Україні такими документами є паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, що видається відповідно до Правил оформлення і видачі

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ VII. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

1. Поняття “юридична особа” Юридичні особи є активними суб’єктами міжнародного приватного права. Ними вважаються підприємства, організації, установи, створені відповідно до законодавства певної держави. Проте поняття юридичної особи не в усіх правових системах є нормативно

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Поняття “юридична особа”

1. Поняття “юридична особа” Юридичні особи є активними суб’єктами міжнародного приватного права. Ними вважаються підприємства, організації, установи, створені відповідно до законодавства певної держави. Проте поняття юридичної особи не в усіх правових системах є нормативно

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 2. Загальні питання про особистий статут і “національність” юридичної особи

З поняттям “юридична особа” пов’язані поняття “національність”, “особистий статут” і “особистий закон”. Питання про зміст цих понять та їх співвідношення до сьогодні не отримало однакового вирішення у науковій літературі. До того ж, термін “національність”

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 3. Відображення теорій визначення “національності” юридичних осіб у національних джерелах права

Теорії, законодавству та правозастосувальній практиці відомі декілька доктрин і відповідно критеріїв визначення “національності” юридичних осіб, які можна вважати традиційними. Це теорія: а) інкорпорації (критерій заснування чи реєстрації), б) осілості (“ефективного місцеперебування”, тобто місцезнаходження головних

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 4. Уніфікація юридичних норм, що відображають теорії визначення “національності” юридичних осіб

Колізійні норми, призначені для встановлення “національності” юридичних осіб, можуть бути уніфікованими. Така уніфікація має місце на рівні; а) міжнародних двосторонніх договорів; б) регіональному; в) універсальному. А) Аналіз 19 міжнародних двосторонніх договорів про надання правової

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 5. Визнання юридичних осіб та їх перенесення

Для створення та функціонування об’єднань юридичних осіб, зокрема ТНК, значення має “вихід” окремої юридичної особи, за межі держави, відповідно до законодавства якої вона була створена. Такий “вихід” супроводжується вирішенням проблеми визнання особи іноземними державами.

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 6. Загальна характеристика правового статусу іноземних юридичних осіб в Україні

Україна прагне залучити до своєї економіки потенціал іноземних юридичних осіб. їхня діяльність, поряд з іншими чинниками, допоможе піднести на вищий рівень економіку нашої держави. Іноземні юридичні особи підтверджують свій правовий статус витягом із торговельного,

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 7. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном

Відповідно до вітчизняного законодавства діяльність юридичних осіб України може бути спрямована на встановлення, зміну чи припинення правовідносин з “іноземним елементом” як на території України, так і за кордоном. Питання, пов’язані з правовим регулюванням юридичних

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – Розділ VIII. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

1. Держава у приватноправових відносинах з “іноземним елементом” Держава вступає у різні майнові відносини, внаслідок чого відбувається її розвиток та розвиток суспільства в цілому. Як зауважувалося, ці відносини з іншими державами, міжнародними організаціями, юридичними

Міжнародне приватне право – Фединяк Г. С. – 1. Держава у приватноправових відносинах з “іноземним елементом”

1. Держава у приватноправових відносинах з “іноземним елементом” Держава вступає у різні майнові відносини, внаслідок чого відбувається її розвиток та розвиток суспільства в цілому. Як зауважувалося, ці відносини з іншими державами, міжнародними організаціями, юридичними