Міжнародне право – Тимченко Л. Д

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.2. Принцип суверенної рівності держав

4.1. Юридична природа основних принципів міжнародного права Основні принципи міжнародного права є загальновизнаними нормами вищого порядку, які утворюють фундамент міжнародного права і покликані забезпечити стабільне та ефективне функціонування міжнародної системи. Основними вони іменуються тому,

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.3. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, що дійшов до нас з глибокої давнини, є одним з основних принципів міжнародного права. У стародавніх римлян він виражався формулою pacta sunt servanda – “угоди повинні виконуватися”. У п.

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.4. Принцип мирного розв’язання спорів

Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, що дійшов до нас з глибокої давнини, є одним з основних принципів міжнародного права. У стародавніх римлян він виражався формулою pacta sunt servanda – “угоди повинні виконуватися”. У п.

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.5. Принцип незастосування сили або погрози силою

Закріплення принципу незастосування сили або погрози силою також є характерною рисою сучасного міжнародного права, що відрізняє його від класичного міжнародного права. У період між двома світовими війнами робилися спроби обмежити застосування сили або погрози

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.6. Принцип надання допомоги ООН у її діях

У п. 5 ст. 2 Статуту ООН встановлено: “Всі Члени Організації Об’єднаних Націй надають їй всемірну допомогу в усіх діях, що здійснюються нею відповідно до цього Статуту, і утримуються від надання допомоги будь-якій державі,

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.7. Принцип співробітництва держав

У п. 5 ст. 2 Статуту ООН встановлено: “Всі Члени Організації Об’єднаних Націй надають їй всемірну допомогу в усіх діях, що здійснюються нею відповідно до цього Статуту, і утримуються від надання допомоги будь-якій державі,

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.8. Принцип невтручання у внутрішні справи держав

У п. 5 ст. 2 Статуту ООН встановлено: “Всі Члени Організації Об’єднаних Націй надають їй всемірну допомогу в усіх діях, що здійснюються нею відповідно до цього Статуту, і утримуються від надання допомоги будь-якій державі,

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.9. Принцип непорушності державних кордонів

Після закінчення Другої світової війни не всі політичні сили в Західній Європі були задоволені територіальним устроєм Старого світу. Реалізація домагань радикальних політиків про перегляд післявоєнних кордонів могла б призвести до трагічних наслідків для долі

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.10. Принцип територіальної цілісності

Після закінчення Другої світової війни не всі політичні сили в Західній Європі були задоволені територіальним устроєм Старого світу. Реалізація домагань радикальних політиків про перегляд післявоєнних кордонів могла б призвести до трагічних наслідків для долі

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.11. Принцип поваги прав людини і основних свобод

Формування принципу поваги прав людини і основних свобод безпосередньо пов’язано з ООН і діяльністю цієї організації в гуманітарній сфері. До ухвалення Статуту ООН концепція поваги та захисту прав людини і основних свобод мала переважно

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 4.12. Принцип самовизначення народів

Виникнення принципу самовизначення народів пов’язане з епохою буржуазних революцій, становленням національних держав, хоча через відомі історичні й соціально-економічні причини право народів на самовизначення не могло стати принципом буржуазного права. Капіталістичний спосіб виробництва на початковому

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – Розділ 5. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА

5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права через свою важливість завжди привертала до себе підвищену увагу юристів-міжнародників. У доктрині міжнародного права було вироблено три концепції співвідношення

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права

5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права через свою важливість завжди привертала до себе підвищену увагу юристів-міжнародників. У доктрині міжнародного права було вироблено три концепції співвідношення

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 5.2. Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного права

Відомо, що Радянський Союз скептично ставився до концепції примату міжнародного права, оскільки його внутрішньодержавне право значною мірою дисонувало з міжнародно-правовими зобов’язаннями, взятими СРСР. Україна 16 липня 1990 р. у Декларації про державний суверенітет України

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

6.1. Поняття права міжнародних договорів В історії розвитку міжнародних відносин міжнародні угоди відігравали і відіграють важливу роль як одне з основних джерел міжнародного права, Право міжнародних договорів – це галузь міжнародного публічного права, що

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.1. Поняття права міжнародних договорів

6.1. Поняття права міжнародних договорів В історії розвитку міжнародних відносин міжнародні угоди відігравали і відіграють важливу роль як одне з основних джерел міжнародного права, Право міжнародних договорів – це галузь міжнародного публічного права, що

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.2. Поняття міжнародного договору

6.1. Поняття права міжнародних договорів В історії розвитку міжнародних відносин міжнародні угоди відігравали і відіграють важливу роль як одне з основних джерел міжнародного права, Право міжнародних договорів – це галузь міжнародного публічного права, що

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.3. Класифікація міжнародних договорів

Залежно від кількості сторін угоди поділяються на дво – і багатосторонні. У міжнародних договорах кількість сторін не завжди збігається з кількістю учасників. Наприклад, у двосторонньому Договорі про звичайні збройні сили в Європі між Організацією

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.4. Форма, структура і найменування міжнародних договорів

Залежно від кількості сторін угоди поділяються на дво – і багатосторонні. У міжнародних договорах кількість сторін не завжди збігається з кількістю учасників. Наприклад, у двосторонньому Договорі про звичайні збройні сили в Європі між Організацією

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.5. Стадії укладення міжнародних договорів

Укладення міжнародного договору – складний, тривалий процес, який складається із взаємопов’язаних стадій. У радянській науці міжнародного права була поширена розроблена відомим юристом-міжнародником професором Г. І. Тункіним концепція узгодження воль, що лежить в основі права

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.6. Застереження і поправки до міжнародних договорів

У зв’язку з тим, що міжнародний договір є складним і багатоаспектним правовим актом, то цілком зрозуміло, що його окремі положення можуть не відповідати інтересам певної держави. Щоб не зачіпати інтересів держав, у праві міжнародних

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.7. Реєстрація і публікація міжнародних договорів

Після набрання чинності договорами вони надсилаються до Секретаріату ООН для їх реєстрації (ст. 80 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 p.). Стаття 18 Статуту Ліги Націй зобов’язала держав – членів Ліги реєструвати всі

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.8. Дія і чинність міжнародних договорів

Після набрання чинності договорами вони надсилаються до Секретаріату ООН для їх реєстрації (ст. 80 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 p.). Стаття 18 Статуту Ліги Націй зобов’язала держав – членів Ліги реєструвати всі

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.9. Тлумачення міжнародних договорів

Для ефективного застосування норм міжнародного договору необхідно правильно розуміти його зміст. Тлумачення і є з’ясуванням дійсного значення і змісту міжнародного договору. У правовій доктрині і практиці міжнародного права тривалий час домінували два принципи тлумачення,

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 6.10. Припинення і призупинення дії міжнародних договорів

Для того щоб міжнародні відносини були стабільними, угоди повинні припинятися тільки відповідно до норм міжнародного права. Міжнародний договір може бути припинений за взаємною згодою його учасників. Так, 1 липня 1991 р. був підписаний Протокол

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – Розділ 7. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД

7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві Захист прав людини – одна з одвічних проблем людства. її вирішували протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії, філософії. Проблема прав людини

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві

7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві Захист прав людини – одна з одвічних проблем людства. її вирішували протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії, філософії. Проблема прав людини

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.2. Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини

У1946 р., наступному після утворення ООН, була створена Комісія з прав людини (яку в 2006 р. змінила Рада з прав людини). Держави – члени ООН визначили, що розробка Хартії (Білля) про права людини –

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.3. Регіональна співпраця у сфері прав людини

Одним із важливих напрямів співробітництва регіональних організацій є захист прав людини і основних свобод. У рамках Організації американських держав (ОАД) у 1948 р. була прийнята Американська декларація прав і обов’язків людини, а в 1969

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.4. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини

У зв’язку з тим, що права людини є цінністю вищого порядку і від рівня їх захисту та забезпечення в конкретній державі залежить доля миру і безпеки, міжнародне співтовариство розробило певні механізми контролю за дотриманням

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.5. Міжнародно-правовий статус населення

Населення зазвичай визначається як сукупність індивідів, що проживають у певний час на території конкретної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення будь-якої держави входять: громадяни цієї держави, іноземці й особи без громадянства (апатриди).

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.5.1. Міжнародно-правові питання громадянства

Населення зазвичай визначається як сукупність індивідів, що проживають у певний час на території конкретної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення будь-якої держави входять: громадяни цієї держави, іноземці й особи без громадянства (апатриди).

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.5.2. Правовий режим іноземців

Іноземці – це особи, що перебувають на території певної держави, не є її громадянами і мають громадянство іншої держави. Правовий режим іноземців визначається внутрішньодержавним правом з урахуванням міжнародних зобов’язань держави. Під терміном “правовий режим

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.5.3. Правовий статус біженців і переміщених осіб

Під терміном “Біженець” слід розуміти іноземця (або особу без громадянства), який внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, ставлення до релігії або громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 7.5.4. Право притулку

Під терміном “Біженець” слід розуміти іноземця (або особу без громадянства), який внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, ставлення до релігії або громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – Розділ 8. ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО

8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права Дипломатичне і консульське право – це галузь міжнародного публічного права, що складається з принципів і норм, які регулюють офіційні відносини і зв’язки між державами й іншими

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права

8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права Дипломатичне і консульське право – це галузь міжнародного публічного права, що складається з принципів і норм, які регулюють офіційні відносини і зв’язки між державами й іншими

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.2. Органи зовнішніх зносин держав

Для здійснення зовнішніх зв’язків з іншими державами та іншими суб’єктами міжнародного права держави створюють систему органів зовнішніх зносин, що поділяються на внутрішньодержавні та закордонні. До внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин належать ті, що постійно знаходяться

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.3. Дипломатичні представництва

Для здійснення зовнішніх зв’язків з іншими державами та іншими суб’єктами міжнародного права держави створюють систему органів зовнішніх зносин, що поділяються на внутрішньодержавні та закордонні. До внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин належать ті, що постійно знаходяться

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.3.1. Функції дипломатичного представництва

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. визначає функції дипломатичних представництв з позиції міжнародного права. До них належать такі: 1) представництво акредитуючої держави в державі перебування; 2) захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.3.2. Глава і персонал дипломатичного представництва

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. визначає функції дипломатичних представництв з позиції міжнародного права. До них належать такі: 1) представництво акредитуючої держави в державі перебування; 2) захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.3.3. Дипломатичний корпус

У літературі з міжнародного права поняття “Дипломатичний корпус” використовується у двох значеннях. У вузькому значенні це поняття означає сукупність керівників дипломатичних представництв, акредитованих у державі перебування. У широкому значенні під дипломатичним корпусом розуміють усіх

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.3.4. Дипломатичні привілеї та імунітети

У літературі з міжнародного права поняття “Дипломатичний корпус” використовується у двох значеннях. У вузькому значенні це поняття означає сукупність керівників дипломатичних представництв, акредитованих у державі перебування. У широкому значенні під дипломатичним корпусом розуміють усіх

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.4. Торгові представництва

У 1918 р. РНК РСФРР прийняла декрет “Про націоналізацію зовнішньої торгівлі”, тим самим вперше у світі була встановлена монополія держави на зовнішню торгівлю. Для здійснення цієї монополії Радянська держава створила спеціальні органи зовнішніх зносин

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.5. Представництва держав при міжнародних організаціях

Однією з характерних особливостей сучасних міжнародних відносин є зростання кількості і значення міжнародних організацій у забезпеченні миру і різнобічної співпраці суб’єктів міжнародного права. Найвагоміша роль у справі створення і функціонування міжнародних організацій належить державам.

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.6. Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх персоналу

Для успішного виконання функцій, закріплених у засновницьких документах, міжнародні міжурядові організації потребують певної незалежності від влади держави перебування, тобто привілеїв та імунітетів. Сучасне міжнародне право надає привілеї та імунітети як універсальним, так і регіональним

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.7. Спеціальні місії

Під спеціальною місією у міжнародному праві розуміють тимчасовий орган зовнішніх зносин держави, що направляється в іншу державу для виконання конкретних завдань, зумовлених угодою між цими державами. Раніше ця форма зовнішніх зносин держав іменувалася дипломатією

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.8. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом

Під спеціальною місією у міжнародному праві розуміють тимчасовий орган зовнішніх зносин держави, що направляється в іншу державу для виконання конкретних завдань, зумовлених угодою між цими державами. Раніше ця форма зовнішніх зносин держав іменувалася дипломатією

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.9. Консульства

Держави між собою підтримують не тільки дипломатичні, а й консульські відносини, які здійснюються за допомогою консульств. Консульства – інститут міжнародного права, поява якого пов’язана з розвитком торговельно-економічних відносин між державами. Встановлення дипломатичних відносин означає

Міжнародне право – Тимченко Л. Д. – 8.9.1. Поняття і види консульських установ

Держави між собою підтримують не тільки дипломатичні, а й консульські відносини, які здійснюються за допомогою консульств. Консульства – інститут міжнародного права, поява якого пов’язана з розвитком торговельно-економічних відносин між державами. Встановлення дипломатичних відносин означає