Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Передмова

Дисципліна “Міжнародна економіка” є складовою частиною підготовки економістів широкого профілю і однією з профілюючих у підготовці економістів-міжнародників. Вона належить до фундаментальних економічних дисциплін, спирається на теорію ринкової економіки і розвиває її, є поєднувальною ланкою

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Розділ 1. Світова валютна система та принципи її функціонування

Глава 1. Валюта та валютні курси Ключові поняття Валюта; національна валюта; іноземна валюта; резервна валюта; міжнародна валюта; валютний курс; розрахункові валютні курси; крос-курс; тристоронній арбітраж; фіксований, плаваючий та компромісний валютні курси; паритет купівельної спроможності

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 1. Валюта та валютні курси

Глава 1. Валюта та валютні курси Ключові поняття Валюта; національна валюта; іноземна валюта; резервна валюта; міжнародна валюта; валютний курс; розрахункові валютні курси; крос-курс; тристоронній арбітраж; фіксований, плаваючий та компромісний валютні курси; паритет купівельної спроможності

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.1. Сутність валюти та валютного курсу

Глава 1. Валюта та валютні курси Ключові поняття Валюта; національна валюта; іноземна валюта; резервна валюта; міжнародна валюта; валютний курс; розрахункові валютні курси; крос-курс; тристоронній арбітраж; фіксований, плаваючий та компромісний валютні курси; паритет купівельної спроможності

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.2. Розрахункові види валютних курсів

Для оцінювання темпів економічного розвитку використовують декілька розрахункових видів валютних курсів. 1. Номінальний валютний курс. Це – курс між двома валютами, тобто відносна ціна двох валют (пропозиція їхнього обміну однієї на іншу). Наприклад, номінальний

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.3. Крос-курс та тристоронній арбітраж

Кожна валюта має не один валютний курс, а стільки, скільки існує валют. Обмінні курси валют, маючи різне числове вираження, взаємопов’язані і становлять сукупність цін, взаємопов’язаних тристороннім арбітражем. Арбітраж – це операція обміну двох валют

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.4. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості

У міжнародній практиці використовують такі основні режими валютних курсів: фіксовані, плаваючі (гнучкі), компромісні. Режим фіксованих валютних курсів – це система, за якої валютний курс фіксується, а його зміни під впливом коливання попиту і пропозиції

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Режим валютного курсу в Україні

Вибір режиму валютного курсу в Україні після проголошення незалежності в серпні 1991 р. став центральним елементом її економічної політики, одним з визначальних чинників успіху стабілізації в країні. Україна використовувала кілька режимів валютного курсу. У

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.5. Попит та пропозиція на іноземну валюту

Попит на іноземну валюту виникає внаслідок необхідності купівлі товарів і послуг за рубежем. Попит на валюту будь-якої країни на валютному ринку свідчить саме про те, що існує попит іноземців на товари і послуги цієї

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.6. Залежність цін від зміни валютного курсу

Розуміння суті валютних курсів і видів котирування їх дає змогу порівнювати експортну ціну товару з ціною внутрішнього ринку і тим самим з’ясувати, наскільки вигідний продаж того чи іншого товару чи послуги на певному іноземному

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.7. Чинники, що впливають на валютний курс

Розуміння суті валютних курсів і видів котирування їх дає змогу порівнювати експортну ціну товару з ціною внутрішнього ринку і тим самим з’ясувати, наскільки вигідний продаж того чи іншого товару чи послуги на певному іноземному

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 1.8. Прогнозування валютного курсу

Одним з напрямів валютної політики є прогнозування валютного курсу, яке здійснюють банки, фірми, ТНК. Метою прогнозування є поліпшення страхування валютних ризиків і підвищення ефективності рішень у галузі міжнародного фінансового менеджменту. Прогнозування дає можливість зробити

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 2.Валютні відносини та платіжний баланс

Ключові поняття Валютні відносини; валютна політика; міжнародні розрахунки; акредитив; інкасо; валютний кліринг; платіжний баланс; рахунок поточних операцій; рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами; активний та пасивний платіжний баланс; конвертованість валюти; валютні обмеження; внутрішня

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 2.1. Сутність валютних відносин та валютної політики

Ключові поняття Валютні відносини; валютна політика; міжнародні розрахунки; акредитив; інкасо; валютний кліринг; платіжний баланс; рахунок поточних операцій; рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами; активний та пасивний платіжний баланс; конвертованість валюти; валютні обмеження; внутрішня

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 2.2. Міжнародні розрахунки

Основною формою валютних відносин є міжнародні розрахунки, які проводяться з міжнародних операцій (комерційних і некомерційних платежів) і відображаються в узагальненому вигляді в платіжних балансах усіх країн світу. Міжнародні розрахунки – це: А) Комерційні платежі

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 2.3. Платіжний баланс та його структура

Узагальнена оцінка економічного стану країни, ефективності її світо-господарських зв’язків здійснюється на підставі платіжного балансу. Функціонально платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції, здійснені між національною економікою та економіками інших країн

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Статті рахунка поточних операцій

Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними цінностями, які відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, пов’язані з безоплатними наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання. У структурі поточного рахунка

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Статті рахунка операцій з капіталом і фінансовими інструментами

Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами фіксує рух капіталу, за допомогою якого фінансується експорт та імпорт товарів і послуг, і поділяється на рахунок операцій з капіталом і фінансовий рахунок. Рахунок операцій з капіталом

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 2.4. Балансування статей платіжного балансу

Рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами, за винятком короткострокового капіталу і резервних активів, разом становлять базисний баланс, а операції з резервними активами – баланс офіційних розрахунків. Платіжний баланс завжди

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 2.5. Конвертованість національної валюти

Валютний ринок реагує на стан платіжного балансу зміною курсу валюти. Звичайно після офіційного повідомлення про зростаючий дефіцит поточного балансу відбувається падіння курсу національної валюти, оскільки, з одного боку, збільшується пропозиція національної валюти за кордоном

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 3. Еволюція світової валютної системи

Ключові поняття Світова валютна система; система “золотого стандарту”; Паризька валютна система; Генуезька валютна система; Бреттон-Вудська валютна систем; Ямайська валютна система; Європейська валютна система; фіксований та плаваючий валютний курс. Конкретною формою організації валютних відносин є

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 3.1. Золотий та золотодевізний стандарт

Ключові поняття Світова валютна система; система “золотого стандарту”; Паризька валютна система; Генуезька валютна система; Бреттон-Вудська валютна систем; Ямайська валютна система; Європейська валютна система; фіксований та плаваючий валютний курс. Конкретною формою організації валютних відносин є

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 3.2. Бреттон-Вудська валютна система

Розробка ефективнішої міжнародної валютної системи розпочалася в квітні 1943 р. На міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р. провідні країни Заходу узгодили основні принципи нової валютної системи. Засновується міжнародна організація – Міжнародний валютний фонд

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 3.3. Ямайська валютна система

Перехід від золотовалютного стандарту до нової системи валютних відносин зайняв декілька років. Після першого істотного кроку – припинення обміну доларів на золото – сталися такі події. У березні 1973 р. було введено плаваючі валютні

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Розділ 2. Світова фінансова система

Глава 4. Характеристика світової фінансової системи Ключові поняття Світовий фінансовий ринок; міжнародні фінансові потоки; євроринок; євровалюта; міжнародні фінансові операції; світова фінансова система; фінансова глобалізація; фінансова інтеграція; фінансові інновації; міжнародні фінансові інститути 4.1. Міжнародні фінансові

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 4. Характеристика світової фінансової системи

Глава 4. Характеристика світової фінансової системи Ключові поняття Світовий фінансовий ринок; міжнародні фінансові потоки; євроринок; євровалюта; міжнародні фінансові операції; світова фінансова система; фінансова глобалізація; фінансова інтеграція; фінансові інновації; міжнародні фінансові інститути 4.1. Міжнародні фінансові

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 4.1. Міжнародні фінансові потоки

Глава 4. Характеристика світової фінансової системи Ключові поняття Світовий фінансовий ринок; міжнародні фінансові потоки; євроринок; євровалюта; міжнародні фінансові операції; світова фінансова система; фінансова глобалізація; фінансова інтеграція; фінансові інновації; міжнародні фінансові інститути 4.1. Міжнародні фінансові

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 4.2. Світовий фінансовий ринок

Глава 4. Характеристика світової фінансової системи Ключові поняття Світовий фінансовий ринок; міжнародні фінансові потоки; євроринок; євровалюта; міжнародні фінансові операції; світова фінансова система; фінансова глобалізація; фінансова інтеграція; фінансові інновації; міжнародні фінансові інститути 4.1. Міжнародні фінансові

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 4.3. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах

Сукупність фінансових ринків та фінансових інститутів (установ), що функціонують у правовому й податковому середовищі міжнародного бізнесу, створюють світову фінансову систему (рис. 4.3). Рис. 4.3. Основні компоненти світової фінансової системи До учасників світової фінансової системи,

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 5. Світові фінансові центри

Ключові поняття Світовий фінансовий центр; офшорні зони; класифікація офшорних центрів; “податкові гавані”; юрисдикції з “помірним” рівнем оподаткування; способи використання офшорних центрів; трансферт прибутку; ротаційна компанія; зміна місця проживання 5.1. Головні світові фінансові центри В

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 5.1. Головні світові фінансові центри

Ключові поняття Світовий фінансовий центр; офшорні зони; класифікація офшорних центрів; “податкові гавані”; юрисдикції з “помірним” рівнем оподаткування; способи використання офшорних центрів; трансферт прибутку; ротаційна компанія; зміна місця проживання 5.1. Головні світові фінансові центри В

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 5.2. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів

Суть і основні риси офшорних зон Серед фінансових центрів виділяють офшорні зони. Офшорні зони – це поза національні фінансові центри, які здійснюють значні обсяги кредитування й фінансування в валютах інших країн (євровалютах). Для цих

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Суть і основні риси офшорних зон

Суть і основні риси офшорних зон Серед фінансових центрів виділяють офшорні зони. Офшорні зони – це поза національні фінансові центри, які здійснюють значні обсяги кредитування й фінансування в валютах інших країн (євровалютах). Для цих

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Класифікація офшорних центрів

Існує безліч критеріїв класифікації офшорних центрів. В основу головних з них, які використовують представники ділового світу під час вибору таких центрів з метою мінімізації податкових зобов’язань, ставиться обсяг і характер привілеїв, пропонованих клієнтам. За

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Способи використання офшорних центрів

В економічній науці, правознавстві й повсякденній практиці звичайно виділяють чотири способи використання офшорних центрів. Вони включають як цілком легальні способи з точки зору податкового законодавства, так і адміністративно заборонені і навіть злочинні. По-перше, офшорні

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Трансферт прибутку за допомогою заниження чи завищення цін

В економічній науці, правознавстві й повсякденній практиці звичайно виділяють чотири способи використання офшорних центрів. Вони включають як цілком легальні способи з точки зору податкового законодавства, так і адміністративно заборонені і навіть злочинні. По-перше, офшорні

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Ротаційна компанія як специфічний вид використання офшорних центрів

Виникнення і саме існування цього виду бізнесу нерозривно пов’язані зі специфікою існування офшорних центрів. Тільки юрисдикція таких центрів може забезпечити умови й гарантії функціонування ротаційних компаній. Сама функція цих компаній, більшість яких існує на

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Зміна місця проживання

Виникнення і саме існування цього виду бізнесу нерозривно пов’язані зі специфікою існування офшорних центрів. Тільки юрисдикція таких центрів може забезпечити умови й гарантії функціонування ротаційних компаній. Сама функція цих компаній, більшість яких існує на

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Розділ 3. Міжнародні фінансові ринки

Глава 6. Міжнародний валютний ринок Ключові поняття Міжнародний валютний ринок; конверсійні операції; ринок спот; курс спот; спред; форвардний ринок; форвардний курс; хеджування; валютні ф’ючерси; валютні опціони; спекулятивні валютні операції; валютний арбітраж; відсотковий арбітраж; євробанки;

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 6. Міжнародний валютний ринок

Глава 6. Міжнародний валютний ринок Ключові поняття Міжнародний валютний ринок; конверсійні операції; ринок спот; курс спот; спред; форвардний ринок; форвардний курс; хеджування; валютні ф’ючерси; валютні опціони; спекулятивні валютні операції; валютний арбітраж; відсотковий арбітраж; євробанки;

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 6.1. Сутність міжнародного валютного ринку

Глава 6. Міжнародний валютний ринок Ключові поняття Міжнародний валютний ринок; конверсійні операції; ринок спот; курс спот; спред; форвардний ринок; форвардний курс; хеджування; валютні ф’ючерси; валютні опціони; спекулятивні валютні операції; валютний арбітраж; відсотковий арбітраж; євробанки;

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 6.2. Угоди на міжнародному валютному ринку

На міжнародному валютному ринку укладаються різні види угод за конверсійними операціями. Конверсійні операції являють собою угоди, що укладаються на валютному ринку з купівлі-продажу визначеної суми валюти однієї країни на валюту іншої країни за погодженим

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Валютні операції на умовах спот

На міжнародному валютному ринку укладаються різні види угод за конверсійними операціями. Конверсійні операції являють собою угоди, що укладаються на валютному ринку з купівлі-продажу визначеної суми валюти однієї країни на валюту іншої країни за погодженим

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Валютні форвардні операції

Форвардний ринок – це ринок, на якому здійснюються термінові валютні операції з іноземною валютою. Термінові (форвардні) угоди – це контракти, за яких дві сторони домовляються про доставку домовленої кількості валюти через певний строк після

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Валютні опціони

Валютний опціон – це контракт, що засвідчує право його покупця, але не зобов’язує його купити або продати стандартну суму іноземної валюти на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого контракту

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Спекулятивні валютні операції

Спекулятивні операції здійснюються на ринку спот і строковому ринку. Валютного спекулянта не цікавить реальність валютних курсів і наслідки, до яких можуть призвести спекулятивні операції. Для нього валюта – такий самий біржовий товар, як акції,

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Арбітражні операції

На валютному ринку зі спекулятивною метою здійснюються також арбітражні операції, тобто операції купівлі-продажу валюти з метою отримання прибутку. Від спекулятивних операцій вони відрізняються тим, що завжди є стабілізаційними, оскільки сприяють короткостроковому вирівнюванню валютних курсів

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 6.3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків

Уряди можуть впливати на обмінний курс своїх валют: а) купуючи і продаючи на валютному ринку великі партії іноземної валюти; б) проводячи економічну політику, яка впливає на зміну попиту і пропозиції національної валюти; в) укладаючи

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – 6.4. Ринок євровалют

Ринок євровалют (євроринок) є специфічним сектором валютного ринку. Якщо валютний ринок – це ринок, де здійснюється продаж і купівля валюти в країні її походження, то євровалютний ринок – це ринок депозитно-позичкових операцій в іноземній

Міжнародна макроекономіка – Козак Ю. Г. – Глава 7. Міжнародний кредитний ринок

Ключові терміни Міжнародний ринок позичкових капіталів; міжнародний кредитний ринок; боргові зобов’язання; комерційний та фінансовий кредит; факторинг; форфейтинг; лізинг; відсоткова ставка; вартість кредиту; ринок єврокредитів; роловерні та синдиковані єврокредити; міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються.