Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – ПЕРЕДМОВА

Перехід України до ринкової економіки відкритого типу вимагає суттєвого перегляду всієї системи викладання економічних наук, передусім економічної теорії. Остання протягом десятиліть існувала в умовах автаркії та завдяки жорсткій ідеологічній спрямованості мала досить віддалене відношення

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – ВСТУП ДО КУРСУ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

Перехід України до ринкової економіки відкритого типу вимагає суттєвого перегляду всієї системи викладання економічних наук, передусім економічної теорії. Остання протягом десятиліть існувала в умовах автаркії та завдяки жорсткій ідеологічній спрямованості мала досить віддалене відношення

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1. Яке місце займає “Міжнародна економіка” в економічній науці?

Перехід України до ринкової економіки відкритого типу вимагає суттєвого перегляду всієї системи викладання економічних наук, передусім економічної теорії. Остання протягом десятиліть існувала в умовах автаркії та завдяки жорсткій ідеологічній спрямованості мала досить віддалене відношення

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 2. У чому полягає предмет “Міжнародної економіки” як самостійної дисципліни?

Міжнародна економіка являє собою складову частину сучасної економічної теорії. Структура останньої має такий вигляд: ❖ мікроекономіка (microeconomics); ❖ макроекономіка (macroeconomics); ❖ міжнародна економіка (international economics). Визначені складові сучасної економічної теорії взаємопов’язані і в цьому

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 3. Як складаються відносини України із міжнародною економічною спільнотою?

Україна, як і інші суверенні держави, що створились після розпаду СРСР, виявилась погано включеною в міжнародний поділ праці, а це не відповідає її національним інтересам, адже тим самим її виштовхують на узбіччя світового економічного

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

1. Міжнародна торгівля товарами та послугами 1.1. Загальна характеристика та базові поняття 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки? Міжнародна торгівля товарами була історично першою і до певного часу головною сферою

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1. Міжнародна торгівля товарами та послугами

1. Міжнародна торгівля товарами та послугами 1.1. Загальна характеристика та базові поняття 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки? Міжнародна торгівля товарами була історично першою і до певного часу головною сферою

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1. Загальна характеристика та базові поняття

1. Міжнародна торгівля товарами та послугами 1.1. Загальна характеристика та базові поняття 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки? Міжнародна торгівля товарами була історично першою і до певного часу головною сферою

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки?

1. Міжнародна торгівля товарами та послугами 1.1. Загальна характеристика та базові поняття 1.1.1. Яке значення має міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки? Міжнародна торгівля товарами була історично першою і до певного часу головною сферою

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.2. В чому полягають специфічні риси міжнародної торгівлі?

Міжнародна торгівля не особлива сфера міжнародної економіки. Вона має ряд специфічних рис, котрі відрізняють міжнародну торгівлю від внутрінаціональної: соціально-культурні відмінності країн; самостійна національна економічна політика; кредитний, валютний, суверенний, трансферний ризики, урядове регулювання міжнародної торгівлі

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.3. Що розуміють під товарною та географічною структурою міжнародної торгівлі?

Важливою характеристикою міжнародної торгівлі є її географічна і товарна структура, тобто структура з точки зору географічного розподілу і товарного наповнення [57, с. 50-62; 76, с. 39-42; 54-60]. Географічна структура міжнародної торгівлі – це розподіл

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.4. Яка існує класифікація ринків?

Ринки можуть класифікуватися за різними ознаками. Загально визнана – класифікація, яка наведена у таблиці 1.5 [12, с. 23-25]. В основу класифікації ринків покладені наступні ознаки. 1.1.5. Яка існує класифікація товарів? В основу класифікації товарів

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.5. Яка існує класифікація товарів?

Ринки можуть класифікуватися за різними ознаками. Загально визнана – класифікація, яка наведена у таблиці 1.5 [12, с. 23-25]. В основу класифікації ринків покладені наступні ознаки. 1.1.5. Яка існує класифікація товарів? В основу класифікації товарів

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.6. Які два зустрічних потоки товарів та послуг створюють міжнародну торгівлю?

Міжнародну торгівлю утворюють два зустрічних потоки товарів і послуг: експорт та імпорт [12, с. 62; 68, с. 39-40; 93, с. 32-37]. Відповідно до визначень статистичної комісії ООН під експортом розуміють: ❖ вивіз із країни

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

Міжнародну торгівлю утворюють два зустрічних потоки товарів і послуг: експорт та імпорт [12, с. 62; 68, с. 39-40; 93, с. 32-37]. Відповідно до визначень статистичної комісії ООН під експортом розуміють: ❖ вивіз із країни

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.8. Що розуміють під еластичністю експорту та імпорту?

Зміна експорту (пропозиція товару на вивіз) і імпорту (попиту на закордонні товари) залежить від зміни умов торгівлі. Ця залежність характеризується поняттями “еластичність експорту” (відносна пропозиція експорту) і “еластичність імпорту” (відносний попит на імпорт) [33,

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

Зміна експорту (пропозиція товару на вивіз) і імпорту (попиту на закордонні товари) залежить від зміни умов торгівлі. Ця залежність характеризується поняттями “еластичність експорту” (відносна пропозиція експорту) і “еластичність імпорту” (відносний попит на імпорт) [33,

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.10. В чому полягає міжнародний баланс попиту та пропозиції?

Світовий ринок – це сфера міжнародного балансу попиту та пропозиції на товари, що експортуються й імпортуються різними країнами. Основні функціональні взаємозв’язки між внутрішнім попитом та пропозицією і попитом та пропозицією на товари на світовому

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.11. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно предмета торгівлі?

Світовий ринок – це сфера міжнародного балансу попиту та пропозиції на товари, що експортуються й імпортуються різними країнами. Основні функціональні взаємозв’язки між внутрішнім попитом та пропозицією і попитом та пропозицією на товари на світовому

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.1.12. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно способу та організації взаємовідносин між партнерами?

До форм міжнародної торгівлі в залежності від характеру і способу організації взаємин між експортерами й імпортерами, що швидко розвиваються, відноситься зустрічна торгівля й електронна торгівля [і З, с. 190-205; 80, с. 334-339; 90, с.

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2. Основні теорії розвитку міжнародної торгівлі

1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість? Сучасні теорії міжнародної торгівлі мають багату історію. Протягом тривалого часу, починаючи з виникнення самої економічної науки (початок XVII ст.) вчені-намагалися відповісти на наступні

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість?

1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість? Сучасні теорії міжнародної торгівлі мають багату історію. Протягом тривалого часу, починаючи з виникнення самої економічної науки (початок XVII ст.) вчені-намагалися відповісти на наступні

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2.2. В чому полягають сутність теорії абсолютних переваг, її позитивні та негативні риси?

Розвиток міжнародної торгівлі в період переходу провідних країн до великого машинного виробництва зумовив появу теорії абсолютних переваг [33, с. 83-86; 57, с. 23-30; 68, с. 47-52; 10, с. 10-13]. Її автором став А. Сміт.

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2.3. В чому полягають сутність теорії порівняльних переваг, її значення та недоліки?

Розвиток міжнародної торгівлі в період переходу провідних країн до великого машинного виробництва зумовив появу теорії абсолютних переваг [33, с. 83-86; 57, с. 23-30; 68, с. 47-52; 10, с. 10-13]. Її автором став А. Сміт.

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2.4. В чому полягає сутність теорії співвідношення чинників виробництва, як здійснювалось її тестування В. Леонтьєвим?

Дослідження чинників, що впливають на товарну номенклатуру й обсяг міжнародної торгівлі, дозволило в 20-30-х рр. XX ст. шведським ученим Є. Хекшеру і Б. Оліну уточнити і доповнити ключові положення теорії порівняльних переваг і сформулювати

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.2.5. Які є альтернативні теорії міжнародної торгівлі?

Сучасні теорії міжнародної торгівлі звичайно розглядаються: ❖ з одного боку, як альтернативні відносно теорії Хекшера-Оліна, оскільки вони аналізують обставини, які не охоплюються теорією співвідношення чинників виробництва. Ці теорії характеризують міжнародну торгівлю переважно на підставах

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3. Методи регулювання міжнародної торгівлі

1.3.1. Які існують основні типи торгівельної політики? . Регулювання міжнародної торгівлі припускає цілеспрямований вплив держави на торговельні відносини з іншими країнами. До основних цілей зовнішньоторговельної політики відносяться: ❖ зміна обсягу експорту й імпорту; ❖

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.1. Які існують основні типи торгівельної політики?

1.3.1. Які існують основні типи торгівельної політики? . Регулювання міжнародної торгівлі припускає цілеспрямований вплив держави на торговельні відносини з іншими країнами. До основних цілей зовнішньоторговельної політики відносяться: ❖ зміна обсягу експорту й імпорту; ❖

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.2. В чому полягають тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі?

Митний тариф є основним і найбільш давнім інструментом зовнішньоторговельної політики. Митний тариф – це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари й інші предмети, увезені на митну територію країни, чи вивозяться за межі даної

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.3. Що являють собою митна вартість та країна походження товару?

Нарахування, сплата і стягування мита на товари виробляється на базі їх митної вартості, тобто ціни, що фактично сплачена чи підлягає сплаті за них у момент перетинання митного кордону країни [56]. Митна вартість включає ціну

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.4. Які є економічні наслідки введення мита?

Економічні наслідки введення мита різноманітні: вони впливають на виробництво, споживання, товарообіг і добробут країни, що ввела імпортний тариф, і її партнерів по торгівлі [33, с. 212-218; 68, с. 130-135]. . Введення імпортного тарифу для

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.5. В чому сутність нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі?

Тариф не є єдиним методом здійснення торгової політики. Для регулювання міжнародної торгівлі використовуються й інші види зовнішньоторговельних обмежень – нетарифні [68, с. 143-144; 33, с. 232]. Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими, кредитними й іншими

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.6. В чому полягають кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання міжнародної торгівлі?

Тариф не є єдиним методом здійснення торгової політики. Для регулювання міжнародної торгівлі використовуються й інші види зовнішньоторговельних обмежень – нетарифні [68, с. 143-144; 33, с. 232]. Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими, кредитними й іншими

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.7. В чому полягають приховані види торгівельних обмежень?

Істотна роль серед нетарифних методів торгової політики приділяється прихованим видам торгових обмежень, яких нараховується більше 100 найменувань. З їх допомогою країни можуть в односторонньому порядку обмежувати експорт чи імпорт. До них відносяться: технічні бар’єри,

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.8. В чому полягають фінансові методи торгівельної політики?

Метою фінансування, як методу регулювання міжнародної торгівлі, зокрема, розширення експорту, є дискримінація іноземних компаній на користь національних виробників і експортерів на основі зниження вартості експортованого товару і підвищення його конку рент нездатності на світовому

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.3.9. Які особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні?

Митно-тарифне регулювання ЗЕД в Україні почало розвиватися з 1991 р. Правовою основою його став Закон України “Про Єдиний митний тариф”, прийнятий 5 лютого 1992 р. [56; 25; 26]. Період 1991-1993 рр. характеризується досить ліберальним

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4. Світові товарні ринки

1.4.1. Якою є система класифікації товарів в міжнародній торгівлі? Світові товарні ринки охоплюють ринок якого-небудь конкретного товару чи групи товарів, що характеризуються визначеними ознаками виробничого характеру чи слугують для задоволення однієї і тієї ж

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4.1. Якою є система класифікації товарів в міжнародній торгівлі?

1.4.1. Якою є система класифікації товарів в міжнародній торгівлі? Світові товарні ринки охоплюють ринок якого-небудь конкретного товару чи групи товарів, що характеризуються визначеними ознаками виробничого характеру чи слугують для задоволення однієї і тієї ж

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4.2. Що являють собою світові ціни на промислові і сировинні товари?

Національні ринки конкретних товарів, які утворюють світовий товарний ринок, мають певну специфіку. Ця специфіка обумовлює різноманіття комерційних і торгово-політичних факторів, що впливають на динаміку і рівень світових цін. Для світового ринку характерна множинність застосовуваних

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4.3. Які є особливості світових ринків промислових товарів?

До промислових товарів, грунтуючись згідно зі Стандартною міжнародною торговельною класифікацією, відносяться: “Хімічні продукти (розділ 5)”, “Оброблені вироби, класифіковані переважно за матеріалами” за винятком групи 68 (розділ 6), “Машини, устаткування і транспортні засоби” (розділ 7),

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4.4. Які є особливості світових ринків сировинних товарів?

Під сировиною, як правило, розуміють продукти видобувної промисловості і сільського господарства. Тому основними ринками сировинних товарів є: ринки продовольства, ринки сільськогосподарської сировини, ринки руд і металів, ринки палива. Торгівля сировинними товарами характеризується рядом особливостей:

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.4.5. В чому полягають особливості зовнішньої торгівлі України товарами?

Україна належить до держав з високим рівнем відкритої економіки, на яку припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світового експорту. До основних торговельних партнерів України належать: Росія (24,1% українського експорту та 41,7% – імпорту), Німеччина

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5. Міжнародна торгівля послугами

1.5.1. Якою в сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі? Світовий ринок послуг являє собою сферу обміну послуг між країнами. Поряд зі світовими товарними ринками він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин. Предметом обміну

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5.1. Якою в сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі?

1.5.1. Якою в сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі? Світовий ринок послуг являє собою сферу обміну послуг між країнами. Поряд зі світовими товарними ринками він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин. Предметом обміну

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5.2. Які існують способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг?

Різні характеристики послуг впливають на спосіб, яким здійснюються міжнародні операції. Якщо міжнародні операції з товарами передбачають їх фізичне переміщення з однієї країни до іншої, то тільки деякі види операцій з послугами передбачають рух через

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5.3. Якими є масштаби сучасної міжнародної торгівлі послугами?

Різні характеристики послуг впливають на спосіб, яким здійснюються міжнародні операції. Якщо міжнародні операції з товарами передбачають їх фізичне переміщення з однієї країни до іншої, то тільки деякі види операцій з послугами передбачають рух через

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5.4. Які є особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок?

Міжнародний транспорт – це послуги всіх видів транспорту з переміщення предмета транспортної операції, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни. Спектр транспортних послуг широкий. Послуги класифікуються в залежності від: O виду транспорту: водний

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 1.5.5. Яким є стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами?

Міжнародний транспорт – це послуги всіх видів транспорту з переміщення предмета транспортної операції, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни. Спектр транспортних послуг широкий. Послуги класифікуються в залежності від: O виду транспорту: водний

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 2. Міжнародний рух чинників виробництва

2. 1. Міжнародний рух капіталу 2.1.1. Що являє собою міжнародний рух чинників виробництва? Міжнародний рух чинників виробництва – це важлива складова у розвитку міжнародних ринкових відносин, які відтворює світове господарство. Інакше кажучи, в системі

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях – Козак Ю. Г. – 2. 1. Міжнародний рух капіталу

2. 1. Міжнародний рух капіталу 2.1.1. Що являє собою міжнародний рух чинників виробництва? Міжнародний рух чинників виробництва – це важлива складова у розвитку міжнародних ринкових відносин, які відтворює світове господарство. Інакше кажучи, в системі