Митна справа – Дубініна А. А

Митна справа – Дубініна А. А. – Вступ

Митна справа – учбова дисципліна яка вивчається у низці вузів та факультетів у системі учбових закладів України в якості учбового курсу. В курсі вивчаються питання стосовно митної справи як сукупності норм, які регулюють суспільні

Митна справа – Дубініна А. А. – Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні Періодизацію історії митної справи в України можливо умовно розподілити на 6 етапів: I – докиївський період в історії митної справи на українських землях (V ст. до н.

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні

1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні Періодизацію історії митної справи в України можливо умовно розподілити на 6 етапів: I – докиївський період в історії митної справи на українських землях (V ст. до н.

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.2. Джерела митної справи

Джерела митної справи – це вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження та закріплення норм митної справи, надання їм юридичного, загальнообов’язкового значення. Галузь митної справи має свої власні джерела, серед яких: Конституція,

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.3. Митна політика України

Митна політика України виступає різновидом державної політики, а її головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України в політичній, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах. Митна політика базується на базових

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.4. Митні органи України

Головним суб’єктом проведення в життя митної політики, безумовно, є система митних органів – ДМСУ. Після підтвердження на Всеукраїнському референдумі Акта проголошення незалежності України, Указом новообраного Президента України від 11 грудня 1991 р. було створено

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі

Задля виконання державою своїх функцій в рамках митної політики існують певні засоби. Вони класифікуються на дві великі групи – засоби тарифного та нетарифного регулювання. Подібні засоби державного впливу, в більшості випадків, реалізуються під час

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6. Митні платежі

1.6.1. Митна вартість – основа нарахування митних платежів З метою уніфікації законодавства різних країн, у 1950 році у Брюсселі було розроблено Конвенцію про утворення уніфікованої методології визначення митної вартості товарів. Подальшим кроком у світовій

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6.1. Митна вартість – основа нарахування митних платежів

1.6.1. Митна вартість – основа нарахування митних платежів З метою уніфікації законодавства різних країн, у 1950 році у Брюсселі було розроблено Конвенцію про утворення уніфікованої методології визначення митної вартості товарів. Подальшим кроком у світовій

Митна справа – Дубініна А. А. – Визначення митної вартості при імпорті товарів

1.6.1. Митна вартість – основа нарахування митних платежів З метою уніфікації законодавства різних країн, у 1950 році у Брюсселі було розроблено Конвенцію про утворення уніфікованої методології визначення митної вартості товарів. Подальшим кроком у світовій

Митна справа – Дубініна А. А. – Визначення митної вартості при експорті товарів

Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, згідно зі ст. 274 МКУ визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6.2. Мито

Мито – вид митного платежу, що стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон держави ввозяться, вивозяться або слідують транзитом (ст. 6 Закону “Про єдиний митний тариф”). Мито, що стягується митницею, входить в систему

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6.3. Митні збори

Мито – вид митного платежу, що стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон держави ввозяться, вивозяться або слідують транзитом (ст. 6 Закону “Про єдиний митний тариф”). Мито, що стягується митницею, входить в систему

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6.4. Акцизний збір

Товари, що ввозяться в Україну, обкладаються акцизним збором за ставками згідно із чинним законодавством. Акцизний збір сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Перерахування відповідних сум коштів на спеціальний рахунок митного

Митна справа – Дубініна А. А. – 1.6.5. Податок на додану вартість

Товари, що ввозяться в Україну, обкладаються акцизним збором за ставками згідно із чинним законодавством. Акцизний збір сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Перерахування відповідних сум коштів на спеціальний рахунок митного

Митна справа – Дубініна А. А. – Розділ 2. МИТНІ РЕЖИМИ

2.1. Поняття та зміст митного режиму 2.1.1. Загальні положення митних режимів Сам процес переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються відповідними правовими нормами. Подібні

Митна справа – Дубініна А. А. – 2.1. Поняття та зміст митного режиму

2.1. Поняття та зміст митного режиму 2.1.1. Загальні положення митних режимів Сам процес переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються відповідними правовими нормами. Подібні

Митна справа – Дубініна А. А. – 2.1.1. Загальні положення митних режимів

2.1. Поняття та зміст митного режиму 2.1.1. Загальні положення митних режимів Сам процес переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються відповідними правовими нормами. Подібні

Митна справа – Дубініна А. А. – 2.1.2. Зміст митного режиму

Митний режим має свою внутрішню структуру, яка дозволяє розкривати його зміст та яка представляє умови, вимоги та обмеження цього митного режиму. Під Умовами митного режиму розуміються ті обставини, які обумовлюють можливість розташування під нього

Митна справа – Дубініна А. А. – 2.1.3. Пільги за митними режимами

Митний режим має свою внутрішню структуру, яка дозволяє розкривати його зміст та яка представляє умови, вимоги та обмеження цього митного режиму. Під Умовами митного режиму розуміються ті обставини, які обумовлюють можливість розташування під нього

Митна справа – Дубініна А. А. – 2.2. Характеристика митних режимів

Як вже згадувалося, українське законодавство (згідно зі ст. 1 МКУ) характеризує митний режим як сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через

Митна справа – Дубініна А. А. – Розділ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

3.1. Класифікація товарів при митному оформленні У загальновживаному розумінні під товарами мають на увазі продукт праці, який призначений для обміну шляхом купівлі-продажу. У митній справі терміном товар визначають будь-яке рухоме майно (у тому числі

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.1. Класифікація товарів при митному оформленні

3.1. Класифікація товарів при митному оформленні У загальновживаному розумінні під товарами мають на увазі продукт праці, який призначений для обміну шляхом купівлі-продажу. У митній справі терміном товар визначають будь-яке рухоме майно (у тому числі

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.2. Основні положення здійснення митного контролю

3.2.1. Характеристика митного контролю Митному контролю підлягають Усі товари І Транспорта засоби, що переміщується через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.2.1. Характеристика митного контролю

3.2.1. Характеристика митного контролю Митному контролю підлягають Усі товари І Транспорта засоби, що переміщується через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.2.2. Форми та зони митного контролю

МКУ ст. 41 визначається, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом: O перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; O митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.2.3. Технологічна схема митного контролю

Одним із напрямів організації митного контролю є розробка і запровадження технологічних схем митного контролю. Технологічна схема – це встановлена обов’язкова для виконання послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, а також дій посадових осіб

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.2.4. Документи для проведення митного контролю

Одним із напрямів організації митного контролю є розробка і запровадження технологічних схем митного контролю. Технологічна схема – це встановлена обов’язкова для виконання послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, а також дій посадових осіб

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.3. Вантажна митна декларація

Питання вантажної митної декларації регулюється “Положенням про вантажну митну декларацію” яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11липня 2007 р. № 910. Вантажна митна декларація (ВМД) – письмова заява встановленої форми, що подається митному

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.4. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування

3.4.1. Загальні положення митного оформлення Митне оформлення товарів здійснюється на підставі “Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів”, розробленої відповідно до МКУ, “Положення про ВМД”, інших нормативних актів ДМСУ з

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.4.1. Загальні положення митного оформлення

3.4.1. Загальні положення митного оформлення Митне оформлення товарів здійснюється на підставі “Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів”, розробленої відповідно до МКУ, “Положення про ВМД”, інших нормативних актів ДМСУ з

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.4.2. Декларування товарів, діяльність митного брокера

Декларування – заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями

3.5.1. Загальні положення переміщення вантажів між митницями Контроль за доставкою вантажів у митниці здійснюється на основі наказу ДМСУ ” Про положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення” від 8 грудня

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5.1. Загальні положення переміщення вантажів між митницями

3.5.1. Загальні положення переміщення вантажів між митницями Контроль за доставкою вантажів у митниці здійснюється на основі наказу ДМСУ ” Про положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення” від 8 грудня

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5.2. Контроль за доставкою товарїв, що вивозяться з митної території України

Для здійснення контролю за доставкою вантажів, що вивозяться з митної території України (напрямок переміщення експорт) та переміщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України, використовуються ВМД типу “експорт”

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5.3. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5.4. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України (напрямок переміщення транзит), використовується ВМД типу “транзит” та її електронна копія. Після в’ їзду до зони митного контролю на пункті пропуску

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.5.5. Контроль за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів що переміщуються через митний кордон України

Порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів здійснюється згідно з наказом ДМСУ № 969 від 13 жовтня 2005 року. Даний наказ поширюється на: 1) товари

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.6. Міжнародні державні перевезення митних вантажів

Під егідою ООН у 1975 році Європейська економічна комісія затвердила Конвенцію міжнародних державних перевезень (МДП) яка набрала чинності в 1978 році. Система митних перевезень призначена для максимального спрощення перевезень вантажів під митним контролем у

Митна справа – Дубініна А. А. – 3.7. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України

У відповідності зі ст. 96 МКУ не можуть бути дозволені до пропуску через митний кордон України наступні товари та інші предмети: O заборонені до ввозу, вивозу або транзиту через митну територію України; O товари

Митна справа – Дубініна А. А. – Розділ 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

4.1. Контракт – як документ необхідний для митного оформлення вантажу Зовнішньоекономічна діяльність здійснює шляхом укладення угод купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, спільної діяльності тощо. Зовнішньоекономічний договір (в зовнішньоекономічній практиці його іменують контрактом) – матеріально

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.1. Контракт – як документ необхідний для митного оформлення вантажу

4.1. Контракт – як документ необхідний для митного оформлення вантажу Зовнішньоекономічна діяльність здійснює шляхом укладення угод купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, спільної діяльності тощо. Зовнішньоекономічний договір (в зовнішньоекономічній практиці його іменують контрактом) – матеріально

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.2. Міжнародні правила “Інкотермс”

Потреби міжнародного товарообігу обумовили необхідність уніфікації певних правил про укладення договорів купівлі-продажу. Для цього Міжнародною торгівельною палатою була проведена копітка робота з узагальнення умов поставки товару та, починаючи з 1923 року, вона пропонує їх

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.3. Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів при митному оформленні

Практика світової сертифікації свідчить, що регулювання її державою існує в усіх країнах світу, і чим більш розвинута економіка держави, тим складніше система державного регулювання. В Україні, як і в більшості країн світу, проектування, підготовка

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності спрямоване на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності. У перекладі з англійського “інвестиції” (іnvestments) означають “капіталовкладення”, “внесок”, без яких немислима підприємницька діяльність

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.5. Митне оформлення бартерної діяльності

Слово “barter” (“бартер”) у перекладі з англійскої означає “товарообмін, мінова торгівля”, “міняти, обмінювати, проводити мінову торгівлю”. Таким чином, воно поєднує у собі два поняття, кожне з яких має самостійне значення – обмін та торгівля.

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною

Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання

Митна справа – Дубініна А. А. – Видача, облік та погашення векселя (письмового зобов’язання)

Вексель – простий вексель, що видається суб’єктом підприємницької діяльності у сплату ввізного (вивізного) мита, податків і зборів, що справляються при ввезенні (вивезенні) давальницької сировини іноземним (українським) замовником на митну територію (з митної території) України

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.7. Митне оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності

4.7.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності Серед найважливіших законів, що регулюють правовідносини інтелектуальної власності, слід назвати: Цивільний кодекс України від 16.01.03 р., Закон України “Про авторське

Митна справа – Дубініна А. А. – 4.7.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

4.7.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності Серед найважливіших законів, що регулюють правовідносини інтелектуальної власності, слід назвати: Цивільний кодекс України від 16.01.03 р., Закон України “Про авторське