Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Висновки

Розгляд бюджету часто зосереджується на частині бюджету, присвяченій дискреційним витратам. Але повний розгляд також повинен включати сфери так званих недискреційних витрат.

Витрати по програмах, затверджених на державному рівні (освіта, охорона здоров’я, соціальна допомога), дотації та субвенції часто становлять найбільшу частину бюджету і потребують особливої уваги.

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Висновки

Схема розгляду бюджету

Варто звернути увагу на кілька моментів:

Під час процесу розгляду бюджету експерти з бюджетних питань і галузеві управління (працівники, що відповідають за складання бюджетних запитів; працівники, що працюють по програмах) часто підтримують тісний контакт з метою прояснення інформації та розв’язання проблем. Іноді в цьому також бере участь начальник бюджетного управління.

Процес розгляду бюджету може проходити з адекватною віддачею, лише якщо у розкладі складання бюджету для нього відведено належний час.

Розгляд бюджету завжди важче проводити під час важких періодів у економіці, тому що необхідно приділяти особливу увагу тому, фінансування яких статей бюджету слід скоротити або припинити.

Висновки

O Розгляд бюджету є важливою частиною процесу складання бюджету, всі учасники якого розуміють, які види діяльності уряду слід продовжувати, які нові програми пропонуються, фінансування яких видів діяльності слід скоротити або припинити.

O Розгляд бюджету проходить з найбільшою віддачею, якщо є відкрите спілкування між галузевими управліннями (відділами) і працівниками бюджетного управління (відділу).

O Експерти з бюджетних питань повинні бути особами, зі здібностями до аналітичної роботи і спілкування. Лише у такому випадку їхня діяльність буде продуктивною.

Оформлення бюджету

Зовнішній вигляд бюджету суттєво впливає на те, чи будуть громадяни його читати, та що вони з нього винесуть, тому конструкція та вигляд бюджету є важливим фактором його загальної якості. Фактично погане оформлення бюджету – незрозумілі схеми, сторінка за сторінкою списані дрібним текстом без жодних білих плям – може врешті-решт заважати бюджету виконати свою роль у забезпеченні ефективної та чіткої звітності органу місцевого самоврядування. Інформація, що подається про бюджет, має бути представлена чітко, в доступній формі.

Кілька простих рекомендацій можуть допомогти скласти бюджет, що буде легше читати, а саме:

O Чергуйте схеми, графіки та малюнки з текстом.

O Залишайте широкі поля та достатньо білого простору навколо тексту; якщо все місце буде щільно заповнено, це може ускладнити сприйняття.

O Малюнки мають бути простими для сприйняття, але водночас з належним рівнем деталізації.

O Використовуйте малюнки для того, щоб підкреслити важливі моменти та основну думку.

O Текст та графіки мають бути пов’язані між собою.

Існує кілька способів використання творчих методів подання бюджету в друкованій формі або під час громадських слухань, які покращують його сприйняття.

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Висновки

Рис. 5. Розподіл видатків по КЕКВ

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Висновки

Рис. 6. Розподіл видатків бюджетів різних рівнів

Хоча графіка та інша наочність є цінними засобами, за допомогою яких можна зробити бюджет цікавим та зрозумілим, органи місцевого самоврядування інколи не дуже активно використовують цей важливий ресурс. У деяких територіальних громадах є така думка, що графіка надасть легковажного тону тому, що має бути результатом серйозної роботи. Інші просто не мають достатніх навичок, щоб представити доступну та вірно оформлену наочність. Хоча бюджет і є офіційним документом, наочність може зробити його більш доступним та привабливим.

Насправді найважче завдання у створенні графіків для бюджету – це не те, як примусити комп’ютер це робити, а те, як забезпечити корисність графіків та їх відповідність до контексту, а також як візуально виділити найважливіші моменти.

Графіка (схеми та сегментні діаграми) можуть відігравати в бюджеті кілька різних ролей, і повне розуміння того, як та коли їх треба використовувати, може значно поліпшити ясність та зрозумілість документу.

По-перше, деяка графіка створена, щоб притягувати око читачів до важливих частин сторінки; така графіка має бути декоративною, але не надто різнобарвною. Якщо якась частина інформації береться в рамочку, на неї звертають більшу увагу. З цією ж метою може також використовуватися розміщення інформації у формі якоїсь фігури, наприклад, опис заходів з підвищення ефективності служби швидкої допомоги можна помістити в поле, що відповідає формі машини швидкої допомоги. Деякі органи місцевого самоврядування беруть кожну сторінку в рамочку; для того, щоб розрізняти різні функції (програми), відділи чи типи інформації їх можна брати в різні рамки.

Графіка також може використовуватися для того, щоб швидко та наочно відобразити суть питання. Наприклад, таблиця з порівнянням доходів від місцевих податків і зборів та загальних надходжень за якийсь період дозволяє читачам з одного погляду зрозуміти відношення один до одного.

Третя функція графіки полягає у тому, щоб допомогти читачам орієнтуватися у великих, іноді незрозумілих, документах. Різний колір сторінок може вживатися для розрізнення розділів бюджету; малюнки на розділювальних сторінках можуть вказувати на зміст кожного розділу.

Перехід до програмно-цільового методу бюджетування потребує виділення різних рівнів об’єднання інформації: хоча багато таблиць у бюджеті програми виглядають однаково, їх зміст може бути зовсім різним: від узагальнених даних по всьому органу місцевого самоврядування до інформації стосовно певних відділів, інформації про програму та звітів про діяльність.

Четверта функція графіки полягає в підвищенні візуальної різноманітності, що спрощує сприйняття бюджету. Вибір ілюстрацій також може підкреслювати основну думку, на яку треба звернути увагу читачів: надання органами місцевого самоврядування конкретної послуги населенню. Малюнок, на якому зображено снігоочисну машину, може більш ілюстративно представити роботу адміністрації; малюнок медичної сестри, що проводить щеплення проти грипу, може підкреслити думку про істотний зв’язок послуг з охорони здоров’я з повсякденним життям. Така графіка не обов’язково повинна бути складною та детальною, просто необхідно, щоб малюнки були візуально привабливі та доречні.

Єдиний найважливіший принцип створення графіків можна підсумувати кількома словами: “форма відповідає функції”, тобто думка, яку треба проілюструвати, має диктувати тип малюнку. Коли складачі бюджету відкрили для себе існування графічних пакетів, кількість “сегментних” схем та “стовпчикових” графіків в бюджеті значно збільшилась: так легко зробити сегментну схему щодо джерел надходжень. Проте, додавання схеми – чи будь-якого іншого типу графічних ілюстрацій – зовсім не обов’язково підвищує якість чи ясність бюджету. Головне – підібрати відповідну ілюстрацію. Наприклад, якщо ви хочете підкреслити, що надходження від місцевих податків і зборів нижчі від сусідніх територіальних громад, то найбільш вдалим вибором ілюстрації буде стовпчикова діаграма (на якій кожна територіальна громада представлена стовпчиком). Якщо суть в тому, що дохід від фіксованого податку знижується порівняно з доходом від єдиного податку, то підійде лінійний графік, в якому одна лінія відображає дохід від фіксованого податку за певний період, а друга лінія показує дохід від єдиного податку за той самий період. В обох цих прикладах графічна презентація робить головну думку очевидною.

Крім відповідності цілі таблиці, схеми та графіки мають також задовольняти такій вимозі, як простота – підкреслювати один чи два головні моменти, які є виразними та повторюють думку, викладену в тексті. Для більшої зрозумілості та наочності, кількість стовпчиків у таблицях має бути обмеженою. Лінії на графіках мають бути товстими та темного кольору, пояснення і цифри мають бути чіткими.

Бюджет можна зробити більш цікавим, якщо використовувати графіку різних типів, включаючи організаційні схеми, стовпчикові діаграми, гістограми і мапи. На початку бюджету часто приводяться організаційні схеми органів самоврядування; потім використовуються більш детальні схеми для ознайомлення читачів з кожним відділом. Гістограми часто використовують в оглядових розділах, щоб краще проілюструвати джерела надходжень та типи видатків. Стовпчикові діаграми можуть бути використані у вступній частині, щоб порівняти доход чи обсяг оподаткування за певний час, чи порівняти певний орган місцевого самоврядування з іншими територіальними громадами в плані їх штату чи позик. Стовпчикові діаграми широко використовують для ілюстрації досягнутих результатів. До розділу статистичного огляду, який звичайно міститься наприкінці бюджету, можна додати карти, на яких показане зростання території за певний час та розташування проектів з економічного розвитку чи розвитку інфраструктури. Структури, що надають соціальні послуги, можуть використовувати карти, щоб показати, де знаходяться їхні клієнти, або збільшення зони обслуговування. В розділі, що містить довгострокові прогнози щодо доходів та видатків, для порівняння альтернатив доцільно використовувати лінійні графіки: одна лінія може показувати, де буде громада, якщо продовжуватиметься поточна політика, а друга лінія може відображати вплив прийняття іншої політики.

Повноваження виконавчого та представницького органів влади в галузі бюджету

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Повноваження обласних та районних державних адміністрацій

O Складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету.

O Щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету.

O Підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів.

O Встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.

O Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету.

O Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи з охорони навколишнього природного середовища.

O Об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

O Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах в організаціях незалежно від форм власності.

O Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статею.

O Забезпечення виконання рішень ради.

O Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.

O об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної

І виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

Виключна компетенція обласних та районних рад

O Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього.

O Затвердження звіту про виконання відповідного бюджету.

O Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

O Прийняття рішень щодо випуску місцевих позик.

O Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

O Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах.

O Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

O Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

O Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

O Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

O Затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання.

O Розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення.

O Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

O Прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад.

O Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

O Встановлення відповідно до закону місцевого збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, визначення порядку його сплати.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Висновки