Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Управління в дії

Якщо основні фонди отримано вперше, тоді ця фаза Управління в дії є завершенням першого циклу формування капітального бюджету. Проте насправді, ця фаза є як кульмінацією, так і переходом до другого циклу, оскільки під час першої фази основні фонди використовуються, утримуються та оцінюються.

Подібно до схеми, яку ми бачили в інших фазах, ця фаза складається з послідовних кроків:

Планування і забезпечення функціонування та обслуговування протягом року. Основні фонди слід купувати, якщо річний обласний, міський або районний бюджет має достатньо коштів для забезпечення регулярних оплат витрат на функціонування та обслуговування основних фондів. Тому цей крок у загальному циклі формування капітального бюджету пов’язує звичайний річний обласний, міський або районний бюджетний процес з процесом формування капітального бюджету з метою забезпечення регулярних річних витрат на функціонування, обслуговування та інші види діяльності.

Впродовж фази формування бюджету оцінюються як загальні витрати на придбання основних фондів, так і річні операційні витрати. Важливим компонентом цього процесу є забезпечення використання “нових” основних фондів таким чином, щоб вони залишалися новими якнайдовше. Це робиться шляхом розробки конкретного плану обслуговування, зосередженого на важливості здійснення чітко окресленого процесу обслуговування, оновлення та ремонту. Нерозумно дозволяти використання основних фондів без необхідного обслуговування, оскільки це лише скоротить передбачений строк експлуатації основних фондів і таким чином призведе до неефективного використання обмежених ресурсів.

Операційний аналіз. Протягом фази планування згадувалися конкретні цілі та завдання, а також було визначено низку показників експлуатації, які служать для обгрунтування потреби у основних фондах. Тепер, під час цього кроку, аналізується фактична експлуатація основних фондів з метою оцінки успішності їх сприяння територіально-адміністративній одиниці в досягненні поставлених завдань і мети. Під час цього кроку необхідно здійснити перевірку результативності, ефективності, продуктивності та суміжних характеристик, які стосуються конкретної програмної діяльності.

Також на цьому етапі здійснюється контроль за функціонуванням основних фондів, щоб пересвідчитися, що вони функціонують успішно і відповідно до стандартних витрат, тобто основні фонди працюють ефективно і за найменших витрат.

Якщо виявлено, що основні фонди функціонують неефективно або непродуктивно, відповідальні посадові особи обласного, міського або районного рівня, до кола обов’язків яких входять формування капітального бюджету, управління програмою, яка передбачала купівлю основних фондів і/або обслуговування основних фондів, мають виявити причини невідповідності стандартам функціонування та вжити відповідних заходів.

Незалежно від результатів такого операційного аналізу – позитивних чи негативних, аналіз є важливим, оскільки отримані уроки дадуть змогу поліпшити або вдосконалити ті основні фонди (і цикл капітального планування, пов’язаний з ними) для майбутніх повторів циклу.

План ліквідації основних фондів. Всі основні фонди організовані таким чином, що вони мають певний передбачений строк експлуатації Посадові особи обласного, міського або районного рівня мають завжди усвідомлювати цей факт і вносити його до своїх довгострокових планів. На етапі завершення передбаченого експлуатаційного строку основних фондів посадові особи повинні починати розробляти план їх ліквідації (якщо завдання та мета були виконані) або план заміни/модернізації (якщо завдання та мета не були виконані).

Коли основні фонди, придбані за бюджетні кошти, підлягають ліквідації, необхідно звернути особливу увагу на юридичні питання для забезпечення правомірної ліквідації. Можливо, ці основні фонди можна пристосувати для використання в іншій галузі або продати. У будь-якому випадку процес ліквідації має бути прозорим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Управління в дії