Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Особливі міркування до визначення бюджетної політики

Пильна увага до економічних тенденцій і вчасне реагування на них є важливою основою складання бюджету. Побудова процесу складання бюджету та управління ним не знаходяться у статичному стані. Кожного року цей процес повинен враховувати вплив економічних чинників на надходження до бюджету та політичні цілі уряду. Складання бюджету непросто реагує на зміну економічних умов. Воно може допомогти уряду сформувати його політичні цілі відповідно до економічного середовища і перетворити їх на практичні дії.

Необхідно мати уявлення про вірогідний рівень доходів держави, що допоможе корегувати попередні рішення стосовно видатків і податкової політики.

Демографічні тенденції безпосередньо впливають на видатки та політику уряду

Важко розробити змістовні бюджетні пропозиції без належного розуміння політики уряду та вимог чинного законодавства.

Макроекономічний прогноз є основою для визначення суттєвих аспектів, необхідних для початку бюджетного процесу. Кожен з цих аспектів, у свою чергу, потребує подальшого аналізу та спеціальних знань:

O Аналіз основних показників економіки.

O Демографічні тенденції, пов’язані з зайнятістю, та інші чинники.

O Грошова маса та інші монетарні аспекти.

O Інфляція взагалі та в окремих галузях.

O Тенденції заощаджень та інвестицій.

O Державний борг.

O Основні події, що впливають на економіку.

O Прогноз надходжень.

O Потенційний дефіцит бюджету при різних варіантах бюджету.

O Структура планування державного боргу та управління ним.

O Розуміння основних фінансових ризиків.

Особливі міркування до визначення бюджетної політики

Середньостроковий прогноз: У багатьох країнах вже існує практика проголошення урядом основних заяв щодо фінансової та економічної політики. Зазвичай це робиться у вигляді середньострокових фінансових і економічних прогнозів. Тому макроекономічний прогноз повинен складатись принаймні на кілька років.

Хто це робить: Більшість міністерств фінансів мають підрозділи, які здатні аналізують макроекономічну структуру і прогнозують надходження і видатки. Деякі роблять також і економічні прогнози. В деяких країнах міністерства економіки складають офіційний прогноз уряду. Часто в цьому беруть участь незалежні установи – інститути, університети, приватні підприємства.

Прогнози консенсусу. Кращі державні системи створюють механізми досягнення консенсусу між законодавчою владою та урядом стосовно економічних припущень та оцінок надходжень. Це дозволяє починати обговорення бюджету з одних і тих самих позицій. Іншим підходом є створення незалежних дорадчих підрозділів, які займаються складанням прогнозів.

Хто користується. Міністерство фінансів – при розробці прогнозу доходів державного та місцевих бюджетів, пропозицій щодо змін податкового законодавства та їх впливу на показники бюджету, інструкцій до бюджету; уряд – при розробці економічної та бюджетної політики і політики у сфері оподаткування; управління, Національний Банк і міністерства – для оцінки діючих програм і майбутніх потреб.

Прозорість. Оприлюднення макроекономічних прогнозів – це перший важливий крок на шляху до розуміння громадськістю фінансових питань, які має розв’язувати уряд.

Прогнози надходжень і видатків є фактичним початком процесу складання бюджету.

Оскільки прогнози надходжень грунтуються на багатьох змінних і невизначених величинах, вони завжди будуть деякою мірою неточними. Чим більше учасників залучається до процесу складання прогнозів і чим відкритішим є цей процес, тим більшою є вірогідність отримання кращих результатів.

Необхідність мати точні прогнози надходжень стосується всіх джерел надходжень, включаючи загальний фонд, спеціальні фонди, власні та інші надходження, що використовуються для фінансування видатків бюджету.

Важливими економічними змінними величинами є: 1) ВВП номінальний; 2)темп економічного росту (ВНП і ВВП); 3) рівень цін (індекс споживчих цін, індекс цін виробників); 4) обмінний курс гривні до долара США; 5)рівень безробіття; 6) відсоткові ставки; 7) грошові доходи населення; 8) індекс реальної зарплати робітників і службовців.

Відповідно до Бюджетного кодексу України до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” вперше додано матеріали, які визначають пріоритети бюджетної політики уряду на середньострокову перспективу та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України до 2005 року (дивись таблицю нижче).

Отже, у прогнозі, який припускає економічне зростання, високу зайнятість, низький рівень інфляції та низькі ставки відсотків, будуть зазначені більші суми надходжень і менші суми видатків.

У протилежному прогнозі буде показано збільшення видатків, зменшення надходжень і зростання дефіциту бюджету.

Оцінки надходжень здійснюються на кілька років відповідно до структури середньострокового бюджету.

Координація зусиль між урядом і законодавцями з питань макроекономічних прогнозів і оцінок надходжень допомагає уникнути непродуктивних аргументів під час дебатів щодо бюджету на відповідний рік.

Прогноз видатків бюджету на макрорівні складається на основі економічних припущень. Зазвичай він робиться для великих існуючих функцій, таких як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення. Часто це робиться з метою прогнозування видатків згідно з діючим законодавством. Рівень витрат є важливим чинником при розробці оцінок видатків.

Оцінки видатків на основні програми часто впливають на політичні рішення уряду, що приймаються на початку бюджетного процесу. Проте, більшість міністерств роблять оцінки витрат того чи іншого виду, коли здійснюють розробку своїх бюджетних запитів.

Середньострокові оцінки часто розподіляються за окремими міністерствами або навіть за програмами. Це часто називають середньостроковою структурою бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Особливі міркування до визначення бюджетної політики