Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місцеві податки в Україні

Критерії встановлення місцевих податків. При встановленні ставок місцевих податків органи місцевого самоврядування повинні дотримуватись певних критеріїв, зокрема:

1. Ефективність – встановлений податок повинен приносити прибуток не менший, ніж адміністрування його збору, при цьому прибуток повинен бути максимально великим, щоб не допустити встановлення великої кількості податків. Другий критерій ефективності пов’язаний з економічною ефективністю. Майже всі податки впливають на розвиток підприємництва в регіоні. Надвисокі податки сприяють відтоку бізнесу з даного регіону. Практика засвідчує, що справляння податків максимально ефективне, коли від них складно ухилитися. Так, податок на нерухомість вважається ефективним, оскільки власники практично не можуть ухилятися від сплати цього податку. Разом з тим крива Лаффера показує, що встановлення максимальних ставок не приносить максимальних надходжень від податків в місцевий бюджет.

2. Справедливість – досить суб’єктивна характеристика. Звичайно застосовується такий критерій справедливості – за однакових обставин на платників податків має накладатися однаковий податок.

3. Альтернативою принципу справедливості, орієнтованого на платоспроможність, є Принцип користування благами. Звичайно, що значна частина місцевих податків йде на надання комунальних послуг, якими користується місцеве населення й підприємці. Згідно з принципом користування благами, щоб задовольнявся критерій справедливості, з обох платників податків, які отримують однакову вигоду від якоїсь комунальної послуги, повинні стягуватися однакові податки (незалежно від їхньої платоспроможності).

4. Прив’язаність податків до місцевих видатків. Податки повинні бути чітко пов’язані з видатками місцевої влади, щоб платники знали про підзвітність їм місцевої влади за те, як використовуються податкові надходження. Крім того, практика європейських країн у сфері місцевого оподаткування доводить, що місцеві податки повинні бути прямими. Коли податковий тягар безпосередньо простежується й відчувається тими, хто сплачує податок, зростає ймовірність того, що платники підтримуватимуть публічних посадових осіб у їхніх діях більше, ніж коли йшлося б про непрямі податки.

5. Гнучкість. Місцева податкова система повинна стимулювати розвиток пріоритетних сфер бізнесу в конкретному регіоні та гнучко реагувати на зміни в фіскальній та інфляційній політиці держави.

Місцеві податки в Україні

В Україні система справляння місцевих податків та зборів визначається Законом України “Про систему оподаткування в Україні” та Декретом Кабінету Міністрів “Про місцеві податки та збори”. Ця система не тільки недосконала, а й нецілісна. Зокрема, якщо ст.1 Декрету передбачає встановлення податку з продажу імпортних товарів, то ст.15 Закону дає вичерпний перелік місцевих податків та зборів, де про цей податок уже не згадується.

Крім того ситуація, коли 3 з 14 зборів залежать від наявності іподромів призвела до того, що фактично лише декілька великих міст можуть у повній мірі запровадити всі місцеві податки та збори. У більшості обласних центрів немає бази оподаткування 4 з 15 місцевих податків і зборів. У районних центрах, невеликих містечках та селах кількість місцевих податків та зборів не перевищує 10. Велика кількість зборів разові, крім того, збір за право проведення кіно – і телезйомок та збір з власників собак не тільки мало ефективний, але його важко й справляти.

Уся ця ситуація призводить фактично до відсутності реального впливу органів місцевого самоврядування на формування доходної частини своїх бюджетів. Міста та селища є “заручниками” центральної влади. Саме в Києві визначається система справляння загальнодержавних податків та зборів, частки яких виступають основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Місцева влада відсторонена не тільки від бюджетування, вона не впливає на стан економічного та соціального розвитку території. Через таку систему справляння місцевих податків та зборів місцева влада суттєво може впливати лише на 2 сфери підприємництва:

– торгівлю, та й то переважно на ринках через механізми ринкового збору та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;

– готельний бізнес – через готельний збір.

Ці збори, а також комунальний податок та податок з реклами – фактично єдине залежне від місцевої влади джерело наповнення бюджетів. Саме тому практично в усіх містах ці податки, за винятком ринкового збору, встановлюються на максимальному рівні. З них диференційовані ставки встановлені по справлянню ринкового збору та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг. Інші ставки встановлено на максимальному чи близькому до максимального рівні.

У районних центрах кількість впроваджених місцевих податків та зборів становить 5-9 .

Зокрема в більшості міст встановлені максимальні ставки по готельному збору, збору за парковку автомобілів, збору за видачу ордера на квартиру. При цьому диференціювання ставок останнього збору та податку з реклами іноді не відповідає чинному законодавству.

Частка місцевих податків та зборів у доходній частині бюджетів міст районного максимального значення набуває від 4% (у Вижниці) до 10 % (у Глибоці) .

Попередній аналіз рішень місцевих органів влади показує, що встановлення максимальних ставок місцевих податків не вирішує питання наповнюваності бюджетів, разом з тим це негативно впливає на деякі види підприємницької діяльності. Зокрема в м. Вижниця розміщений єдиний готель, ставка готельного збору в цьому місті становить 20%. Це призвело до високої вартості проживання в готелі та низької його наповнюваності. Більшість туристів надає перевагу проживанню в приватному секторі. Ми пропонуємо встановити пільгову ставку готельного збору в розмірі 5% і протягом 5 років направляти весь цей збір на поліпшення інфраструктури цього готелю. Це сприятиме збільшенню надходжень від готельного збору в майбутньому.

Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування

На сьогоднішній день в Україні існують, як мінімум, два підходи до подальшого формування системи місцевих податків та зборів.

1. Усунення теперішніх недоречностей у встановлені місцевих податків та зборів при фактичному збереженні існуючої системи. Такий підхід представлений у проекті Податкового кодексу. Цей проект передбачає впровадження 9 місцевих зборів:

– готельний збір;

– єдиний збір за видачу дозволів на будівництво житлових будинків, інших нерухомих об’єктів індивідуального будівництва;

– єдиний збір за видачу дозволів на будівництво нерухомих об’єктів виробничого або невиробничого призначення;

– збір за видачу дозволу на первинне розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

– збір за використання місцевої символіки;

– збір за організацію гастрольних заходів нерезидентів;

– збір за паркування автотранспорту;

– рекламний збір;

– ринковий збір.

Така система оподаткування приведе до несуттєвого збільшення частки (до 1520%) місцевих податків та зборів у місцевих бюджетах.

2. Збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на напов-нюваність місцевих бюджетів. Цей шлях представлений у Законі України “Про місцеві податки та збори”:

– місцевий податок на прибуток підприємств;

– місцевий податок на доходи фізичних осіб;

– податок на нерухоме майно;

– инковий податок;

– готельний податок;

– торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

– рекламний збір;

– збори з торгової діяльності:

O збір за видачу дозволу на стаціонарне розміщення об’єктів торгівлі та сфери побутових послуг (крім закладів грального бізнесу);

O збір за видачу дозволу на стаціонарне розміщення закладів грального бізнесу;

O збір за видачу дозволу на тимчасове розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

– збір з паркування автотранспорту;

– будівельний збір;

– екологічний збір (збір за забруднення природного навколишнього середовища).

Запровадження податку на нерухомість, як місцевого податку дозволить збільшити роль місцевих податків у наповнюваності місцевих бюджетів. Частка цих податків у доходній частині бюджету зросте до 40-50%.

Органи місцевої влади повинні докласти максимально зусиль для лобіювання прийняття саме такої редакції Закону України “Про місцеві податки та збори”. Запровадження такої системи місцевого оподаткування приведе до наближення української податкової системи до загальноєвропейських стандартів, де місцева влада є не тільки розпорядником видаткової частини місцевих бюджетів, а й реально впливає на доходну його частину.

Питання для самоконтролю

1. Який порядок передачі коштів між загальним і спеціальним фондом?

2. Чи можна отримувати в Державному казначействі України короткострокові позички на покриття короткострокових касових розривів у процесі виконання місцевих бюджетів?

3. Які кошти можна передавати до бюджету розвитку і на які повноваження?

4. Чи може сільська лікарня фінансуватися з районного бюджету, якщо вона обслуговує чотири територіальні громади району?

5. Як врегулювати питання власності й фінансування бюджетних установ, які належать територіальним громадам, а фінансуються з районного бюджету, і навпаки?

6. Чи міський голова може бути розпорядником коштів міського бюджету?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місцеві податки в Україні