Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Інструкції по управлінню даними

Оскільки управління часто знаходяться в різних ситуаціях та управляють програмами різної пріоритетності, належним чином складені інструкції до бюджету, зазвичай, містять певні спеціальні інструкції кожному великому управлінню.

Спеціальні інструкції для розпорядників часто видаються у формі додаткового листа управління фінансів, у якому завдання представляються у вигляді більш конкретних бюджетних вимог.

Спеціальні інструкції можуть включати граничний обсяг видатків для розпорядника, вимоги збільшити або зменшити витрати по конкретних програмах, директиви щодо планування нових ініціатив, які були узгоджені у принципі, а також вимоги щодо здійснення спеціальних видів аналізу.

Часто спеціальні інструкції вимагають надавати додаткові форми та дані, якщо це необхідно для врахування ситуацій притаманних діяльності зазначеного управління.

Бюджетні пропозиції щодо капіталовкладень

O Програми капіталовкладень є фундаментом економічного розвитку і модернізації, тому вони є надзвичайно важливою частиною бюджету.

O Програми капіталовкладень конкурують з поточною діяльністю за наявне фінансування, тому важливо, щоб пропозиції щодо капіталовкладень оцінювались разом з іншими бюджетними запитами.

O Програми капіталовкладень, як правило, здійснюються протягом кількох років і є довгостроковими фінансовими зобов’язаннями. Вони є суттєвим чинником при складанні середньострокового бюджетного прогнозу.

O Програми капіталовкладень коштують дуже багато, і їхнє завершення, як правило, пов’язано із здійсненням запозичень до місцевих бюджетів, отже оцінка таких програм повинна передбачати повне розуміння загальної фінансової позиції.

O Хоча програми капіталовкладень повинні відповідати загальним пріоритетам видатків, їх характер вимагає виконання особливих видів фінансового аналізу та оцінки під час бюджетного процесу.

Інструкції розпорядникам щодо подання пропозицій стосовно програм капіталовкладень часто є окремим документом, який не входить до складу загальних інструкцій до складання бюджету.

Зміст інструкцій залежить від кількох основних чинників:

1. Чи має управління фінансів виключні повноваження стосовно оцінки програм капіталовкладень, або воно ділить ці повноваження з управлінням економіки.

2. Чи існує окремий кошторис, або капіталовкладення цілком включені до бюджету розвитку.

3. Чи існує багаторічна програма капіталовкладень як зв’язок між плануванням капіталовкладень і кошторисом.

4. Як визначаються капіталовкладення: загальний бюджет майже завжди включає дрібні капіталовкладення, такі як витрати на офісну техніку; окремий кошторис, як правило, включає великі капіталовкладення, такі як будівництво доріг, закладів освіти, охорони здоров’я.

Інструкції стосовно програм капіталовкладень часто видаються раніше, ніж загальні інструкції до складання бюджету, тому що пропозиції стосовно капіталовкладень передбачають проведення детального аналізу.

Інструкції по управлінню даними

O Складність сучасного бюджету вимагає використання комп’ютерних систем управління інформаційними ресурсами (УІР) для того, щоб здійснювати адекватну обробку та аналіз даних. Для того, щоб ефективно зводити і порівнювати дані, в усіх структурах виконавчої влади слід запровадити послідовну систему УІР.

O Найкращі системи УІР об’єднують потреби складання бюджету в формі, що пізніше дозволяє здійснювати розробку кошторису, виконання бюджету, фінансовий облік і звітування.

Часто розробляється окремий технічний посібник користувача, у якому детально описуються вимоги до користування автоматизованою бюджетно-обліковою системою. Цей посібник є невід’ємною частиною інструкцій до бюджету.

Як правило, у посібнику користувача містяться інструкції щодо того, як вводити бюджетні дані у систему, включаючи належне кодування різних видів фінансових даних.

Інтегрована система, зазвичай, видає фактичні дані у належному форматі, що дозволяє почати планування бюджету.

Цей аспект сучасного складання бюджету є надзвичайно складним і спеціальним, але він також є абсолютно необхідним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Інструкції по управлінню даними