Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.5. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус

Місцеве самоврядування відіграє особливу роль у системі місцевих фінансів. Фінанси місцевого самоврядування є однією з форм і складовою фінансів місцевих органів влади, як в унітарних, так і в федеративних державах. Суб’єктом фінансової діяльності місцевого самоврядування є колектив людей, об’єднаний за територіальною ознакою, тобто територіальний колектив.

Територіальний колектив – являє собою визнану у праві місцеву спілку людей публічного характеру (місцеву публічну спілку), формою організації місцевої влади. Для кожної країни характерні свої особливості в організації територіальних колективів, де вони мають різні назви:

– в Італії, Бельгії, Швеції – комуна,

– в Німеччині – община,

– в Російській Федерації – “муниципальное образование”, “территориальное сообщество”,

– в колишній Російській імперії – община та земство,

– у Франції – комуна, департамент, регіон,

– у Польщі – гміна.

У Конституції України територіальний колектив названо територіальною громадою.

Територіальна громада – це сукупність громадян України, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус (за визначенням В. Кравченка). Поселення, яке має статус територіальної громади, наділяється певними правами (на відміну від просто територіальної одиниці). У першу чергу, це право на самоврядування. Місцеве самоврядування, згідно з Конституцією України, здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Територіальні громади обирають відповідні ради. Вони обирають сільського, селищного чи міського голову. Голова районної чи обласної ради обирається депутатами відповідної ради.

Конституцією України визначено основні функції територіальної громади. Стаття 142 Конституції України встановлює, що матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, які є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, які перебувають в управлінні районних і обласних рад. Територіальна громада не може бути засновником і учасником господарських товариств із додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств.

Територіальна громада у фінансовій сфері для більшості зарубіжних країн характеризується різноманітністю форм організації фінансової діяльності. Кожен територіальний колектив формує свою, індивідуальну фінансову систему в рамках чинного законодавства своєї країни. Передусім це стосується вибору моделей місцевого оподаткування, форм залучення кредитних ресурсів, визначення інвестиційних пріоритетів. Саме така особливість організації фінансової діяльності територіальних колективів є основою для стійкості та стабільності фінансів місцевого самоврядування, які в свою чергу залежать не стільки від центральної влади, скільки від безпосередньої діяльності членів територіального колективу та його органу управління.

Територіальна громада в Україні як інститут лише формується. Вона поки що затиснута в загальнодержавну єдину організацію фінансової системи. У такій ситуації мало що залежить від діяльності самої громади, яка очікує лише на державу. Але держава не спроможна прийти всім на допомогу. Отже, утворюється замкнуте коло, що є однією з вагомих причин нинішньої фінансової кризи.

У рамках територіальної громади, якій надано господарську автономію, громадяни країни мають реальну можливість самостійно будувати собі життя, не сподіваючись на чиюсь допомогу. Як визначено в Європейській хартії про місцеве самоврядування, через громаду громадяни вчаться господарювати і здійснювати реальне господарювання, керують фінансовими справами. Саме в громаді здійснюється реалізація більшості соціально-економічних прав громадян у демократичному суспільстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.5. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус