Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах

План

1. Місцеві фінансові органи: види, функції.

2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах.

3. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів.

4. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

5. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.

1. Місцеві фінансові органи; види, функції

Компетенція місцевих органів влади – це коло повноважень, якими вони наділяються законом для виконання покладених на них функцій.

В Україні є два основних види місцевих фінансових органів (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 Система управління місцевими фінансами

Елементи системи

Структура елементів системи

Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів

Складання, затвердження й виконання бюджету; бюджетний процес; утворення позабюджетних валютних та цільових фондів; встановлення місцевих податків і зборів; випуск муніципальних позик; встановлення комунальних платежів; вирішення інших фінансових питань

Місцеві фінансові органи

Органи виконавчої влади; виконавчі органи місцевого самоврядування

Фінансове планування

Річне; п’ятирічне; довгострокове

Касове виконання місцевих бюджетів (управління грошовою готівкою)

Банківська система; казначейська система; змішана система

Зовнішній і внутрішній фінансовий контроль та аудит

Парламентський фінансовий контроль; фінансовий контроль органів виконавчої влади; комунальний фінансовий контроль; незалежний аудит.

O Фінансові органи місцевого самоврядування. До фінансових органів місцевого самоврядування належать фінансові відділи виконавчих комітетів та інших виконавчих органів місцевого самоврядування. Фінансові відділи в системі місцевого самоврядування функціонують у містах, які мають статус так званого обласного підпорядкування, та в районах цих міст. В Україні 163 міста обласного підпорядкування. Міста Київ і Севастополь у системі місцевого самоврядування не мають власних фінансових органів. Не мають своїх фінансових органів і міста так званого районного підпорядкування.

Місцеві фінансові органи у системі виконавчої влади.

До них належать:

1) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;

2) фінансові управління та відділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

3) місцеві органи Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, Головного управління Державного казначейства України (функціонують в областях, у містах Києві та Севастополі, в районах цих міст, у містах обласного підпорядкування, у районах, районах міст обласного підпорядкування. Указані підрозділи не входять до складу місцевих державних адміністрацій і мають центральне підпорядкування. Структуру міських підрозділів Державної податкової адміністрації останнім часом реорганізовано).

2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах

До фінансових органів місцевої влади зарубіжних країн належать департаменти фінансів, що самостійно створюються цією владою; їхні функції та обов’язки встановлюються законодавством, рішеннями представницьких органів місцевої влади або статутами громад. Наприклад, департамент фінансів округи Монтгомері штату Мериленд (США):

O зберігає всі кошти округи, цінні папери та страхові поліси;

O стягує податки, спеціальні збори, муніципальні платежі та інші надходження;

O погашає заборгованість;

O інвестує окружні кошти та сплачує видатки за рахунок цих коштів;

O укладає річний фінансовий звіт, у якому докладно інформує про одержані та сплачені округом гроші;

O виконує всі інші функції, передбачені законодавством. Фінансове планування є важливою функцією місцевих

Органів влади зарубіжних країн. Воно зводиться до розробки двох основних документів:

O довгострокового фінансового плану;

O щорічного бюджету.

Розробка цих двох документів місцевими органами влади в багатьох країнах є вимогою, встановленою в законодавчому порядку. У Нідерландах, наприклад, крім щорічного бюджету, органи місцевого самоврядування зобов’язані розробляти фінансовий план на чотири роки. Місцеві органи влади зарубіжних країн здійснюють довгострокове планування відповідно до основних напрямків їхньої діяльності. Так, шестирічні програми комунальних послуг, капіталовкладень і фінансової політики розробляють місцеві органи США. Конкретні норми з довгострокового прогнозування інвестиційних програм місцевих органів влади передбачає законодавство Франції. У ФРН в основу бюджетного господарства федерації та земель покладено п’ятирічне фінансове планування.

Довгостроковий фінансовий план має характер прогнозу, в якому передбачаються можливі джерела і обсяги надходжень фінансових ресурсів, а також довгострокові цільові програми, за якими здійснюються видатки. Такі фінансові плани мають назву змінних п’ятирічних планів.

На відміну від фінансового плану, бюджет на рік є нормативним актом обов’язкового характеру. Показники бюджету тісно пов’язані з фінансовим планом. Щороку після ухвалення нового бюджету здійснюється уточнення показників фінансового плану. Таким чином, відбувається поєднання поточного і перспективного фінансового планування.

Особливості фінансового планування у зарубіжних країнах:

O Однією з форм фінансового планування в місцевих органах влади зарубіжних країн є також розробка й затвердження кошторисів видатків установ, що фінансуються з бюджету, доходів і видатків приєднаних та додаткових бюджетів.

O Фінансовий рік місцевих органів влади і фінансовий рік центрального уряду не збігаються за часом. Це дає можливість місцевим органам влади в процесі бюджетного планування мати повну інформацію про розміри фінансової допомоги центрального уряду. Так, наприклад, у США фінансовий рік центрального уряду охоплює період з 1 жовтня до ЗО серпня, а кожен місцевий орган влади самостійно встановлює межі власного фінансового року. У Франції бюджет центрального уряду має бути обов’язково прийнятий до 31 грудня поточного року, а бюджет комуни – до 31 березня бюджетного року.

O Вимога повної збалансованості доходів і видатків місцевого бюджету.

O. Використання програмно-цільового методу фінансового планування інвестицій з детальними розрахунками ефективності й окупності капітальних вкладень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах